nieuwe link plaatsen

Hugo Welther

Moderator

Heb je al gecontroleerd of de links in de portal al niet op CO staan?
Kom er zo al een paar tegen.

Neem het leven niet te serieus - je overleeft het toch niet. Elbert Hubbard (1856-1915)