Weerstandswaarde met breuken oplossen

@FET: nuttige opmerking want bij parallelcircuits werkt geleiding (of admittantie) inderdaad vaak eenvoudiger of directer dan weerstand (of impedantie)