Daar gaan we weer... Wettelijke limiet voor straling antennes

Anoniem

Op 28 maart 2018 22:40:59 schreef Martin V:
[...]
Ja hebt helemaal gelijk; de veldsterkte neemt in kwadraat per afstand af. Viermaal zover zou een energie factor 16 maal zijn afgenomen.

Je conclusie is juist, maar veldsterkte neemt niet kwadratisch af.
Het is al meermaals opgemerkt, maar ik zal het proberen simpel te verwoorden met een vereenvoudigde voorstelling.
Stel je een fictieve antenne voor die volledig rondom straalt. Men noemt dit een isotrope straler. Naarmate de afstand tot de antenne groter is verdunt de energiedichtheid .Op elke afstand wordt de energie verdeeld over een boloppervlak met de afstand als straal. Omdat een boloppervlak evenredig is met het kwadraat van de straal neemt de energiedichtheid dus kwadratisch af.

Die energie bestaat uit twee componenten, het elektrisch en het magnetisch veld. Te vergelijken met spanning en stroom .
Met veldsterkte bedoelt men de elektrische of de magnetische componente.
Omdat spanning en stroom zich tot vermogen eveneens verhouden in een kwadratische functie, P=I2R, P=U2/R Is de veldsterkte lineair met de afstand.

Alle fysieke krachten werken hun oorsprong tegen.
Zo ook EM golven. Daardoor is de ruimte niet oneindig toegankelijk daarvoor. Niet zoals je een emmer in een lege put giet.
De parameters die daarvoor gelden zijn de dielektrische constante en de magnetische permeabiliteit.
Ten eerste bepalen die hoe snel een EM golf zich verplaatst dat is 300.000km/s. Ten tweede, als je die twee parameters deelt krijg je de dimensie impedantie.
Dit is 120pi ofte 377 Ohm. Hierdoor is de verhouding elektrisch veld/magnetisch veld steeds constant. Zowel voor radiogolven als voor licht.
Dicht bij de bron is de impedantie die de golf ondervindt afwijkend, afhankelijk van de afstand en de soort antenne. Bij een dipool overweegt het elektrisch veld, bij een loopantenne het magnetisch veld. Alhoewel een loopantenne nagenoeg uitsluitend een magnetisch veld uitstraalt, wat impliceert dat de impedantie rond de antenne zeer laag is, merk je daar op enkele golflengtes afstand niets meer van. Je kunt 2λ verder dus niet meer uitmaken of de bron een magnetische of elektrische antenne was.
De "nabije veld" ruimte kun je beschouwen als een impedantietransformator die de antenneimpedantie koppelt aan de vrije ruimteimpedantie.

De veldverhoudingen en de afname van het veld gebeurt in dat nabije veld allesbehalve lineair en is zeer complex.
De omvang van het nabije veld is frequentieafhankelijk.
Het is niet eenvoudig om een duidelijke definitie daarvan te geven.
Bij relatief korte antennes bevindt de near field zich op een afstand <2λ.
Voor grote antennes gebruikt men de Fraunhoferbenadering/
d=2D2/λ. D is hierbij de afmeting van de antenne.

In de praktijk komt het er op neer dat bij WIFI op een afstand van 20-30 cm al far field is , bij fm radio is dat dan een 7tal meter en op de middengolf driekwart kilometer.
Verder is het goed te weten dat de near field nog eens opgesplitst wordt in twee zones. Dichtbij de antenne overweegt het statisch veld. Daarmee bedoelt men dat dit veld zich niet uitbreidt. Verder van de antenne overweegt het uitbreidende veld en dit gebied noemt men de fresnelzone.
Deze is bij zenderij erg belangrijk omdat er zich in deze zone geen geleidende obstakels mogen bevinden.

Interessant weetje: Als een radiogolf in het vrije veld weerkaatst op water, metaal, gebouw of een ander voorwerp, dan krijgt de golf op die plaats ook een near field effect net alsof het een antenne was. Wat wij weerkaatsing noemen van radiogolven of licht is in feite dat de golf volledig geabsorbeerd wordt door het oppervlak en terug uitgezonden wordt in tegenfase.
Het resultaat is dat een weerkaatste golf in de buurt van het spiegelende object zich in de near field bevindt en sterker dan lineair afneemt met de afstand.

Grotedikken bedankt voor de zeer uitgebreide uitleg, dit is erg interessant.

Telefunken Sender Systeme Berlin

Op 28 maart 2018 18:21:00 schreef Lupus:
Blackfin

Het ging niet over afkoeling maar over een energie absorptie door moleculen en atomen.
De energie niveaus nemen toe en het is alsof de hersenen continu koorts hebben.

Dus helpen ook oorwarmers niet.
Ook is er niet enorm veel energie nodig om een excitatie niveau te verhogen.
Overigens is dit voor degene die het ondergaat niet merkbaar op korte termijn.
Het is maar de vraag of die persoon er ooit achter komt.

Frans

Ik had het ook over opwarming, daarom begon ik over de hoeveelheid energie. Om een hoeveelheid menselijk weefsel op te warmen heb je namelijk flink wat energie nodig. Als je een telefoon naast je hoofd houd wordt de meeste energie niet eens geabsorbeerd maar keurig uitgestraald.

Het idee van koorts in de hersenen is werkelijk ridicuul het is niet alsof je met je hoofd in een magnetron oven zit tijdens het bellen met een mobiele telefoon.

Bij SAR testen gaat men uit van een maximale SAR van 2W/kg in een tissue sample van 10 gram. M.a.w. ter hoogte van de zendantenne waar de absorptie het hoogst is mag er maximaal 20mW worden geabsorbeerd. Als ik uit ga van een gemiddelde soortelijke warmte voor menselijk weefsel van 3,6kJ/kg en het wegvloeien van warmte als gevolg van doorbloeding en warmtegeleiding achterwege laat. Dan moet ik bij de maximaal toelaatbare limiet van ICNIRP 30 minuten bellen om het weefsel met 1 graden Kelvin in temperatuur te laten stijgen. Wel te verstaan is dit enkel het stukje weefsel ter hoogte van de zendantenne, mijn hersenen liggen een stuk dieper weg en zullen helemaal niets waarnemen van enige temperatuurstijging laat staan dat ze gaan koken of enige vorm van 'koorts' waarnemen.

Maar goed wie echt geen risico's wil nemen wisselt toestel van linker naar rechter oor of belt handsfree.

This is the world we know best, the world of madness

Even wat meer elektronisch:

Wat is er bekend van de uitwerking op hulpmiddelen als pacemakers en andere implantaten?
Detectiepoortjes en dergelijke zijn vaak uit den boze.

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - RIP
Anoniem

Alles zeker?
Wie pacemakers ontwerpt zal veel meer aandacht aan de immuniteit bij alle mogelijke veldsterkten en frequenties van dat ding spenderen dan bij een speelgoedautotje dacht ik. Voor evidente redenen.
Ik denk dat de huidige generatie pacemakers wel detectiepoortjes proof is. Het gaat daar ook om relatief kleine signalen om de tags te detecteren.

@Blackfin, volledig akkoord, doordat wij warmbloedig zijn of liever thermoregulerend, wordt de lichaamstemperatuur zeer nauw constant gehouden. Indien door om het even welke bron de temperatuur plaatselijk stijgt, je kunt ook gewooon op je terras met je hoofd in de zon zitten, dan zorgt de bloedcirculatie dat de verhoogde temperatuur snel vereffend wordt voor ze hinderlijk wordt. Indien dit te erg wordt, zal de hypothalamus prikkels geven om de bloedvaten te verwijden en om te zweten.
Doordat de hoeveelheid energie die bij mobiel bellen in het hoofd gedissipeerd wordt slechts een fractie van een Watt is, Veel minder dan als je een warme tas koffie drinkt, zal het effect te verwaarlozen zijn.
Er zijn studies op kunsthoofden in verband met de SAR die dat soort zaken precies 3 dimensionaal in kaart brengen.

Ha Tidak Ada,

Dat is een puntje wat goed onderzocht is en ook simpel is uit te voeren.
Je meet de signaal/stoor afstand welke nodig is om het hulpmiddel goed te laten functioneren.
De niveaus zijn klein zijn dus overal klein en zullen geen beschadiging opleveren.
Ook op ons lichaam zullen geen directe symptomen zichtbaar zijn veel te weinig energie waarop huid, cel of bloed reageert.
Wat interessant is (deze veel kleinere golflengte) wat de belasting op lange termijn doet m.b.t. ons neuro systeem.
Ook ons lichaam is een wandelende zend/ontvangst installatie en dus gevoelig voor elektrische velden het magnetische component van een EM veld is veel minder relevant.
Als straks overal waar je komt of staat radio signalen van significant niveau aanwezig zijn dus vanaf je geboorte tot aan de dood wat dat qua belasting op het neuro systeem doet ?????
Misschien helemaal niets misschien toch een sluipende belasting op het systeem waardoor het functioneren veranderd.
Het punt met dit soort evenementen is dat ook de onderzoeker midden in het systeem zit dus mee veranderd met andere woorden het valt niet op.

Groet Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.
evdweele

Overleden

Op 28 maart 2018 22:41:09 schreef Ex-fietser:
Ik heb nooit beweerd dat mensen of dieren gevoelig zijn voor EM velden. Ik heb gezegd dat ik denk dat die mogelijkheid er zou kunnen zijn omdat er geen enkel bewijs zowel voor als tegen is.

Met 3 of meer slagen om de arm kan ik ook beweren dat het niet is uit te sluiten dat er mannetjes op de maan wonen...
Het gaat hier om aantoonbaar bewijs dat levende wezens, waaronder mensen, hinder kunnen ondervinden van radiogolven uitgezonden door zendmasten.

Quote NOS:
Het ministerie van Economische Zaken overweegt om wettelijk vast te leggen hoeveel elektromagnetische straling zendmasten maximaal mogen afgeven.

Met "ik denk dat die mogelijkheid er zou kunnen zijn omdat er geen enkel bewijs zowel voor als tegen is" kom je al heel dicht bij de claims van de aluminium hoedjes.
Bewijzen dat iets er NIET is is nu eenmaal heel moeilijk, zoniet onmogelijk. Aantonen dat iets er WEL is moet aan de hand van de wetenschap vrij eenvoudig zijn.
Is er wetenschappelijk bewijs en statistiek dat radiogolven van zendmasten een (negatieve of positieve) invloed op levende wezens uitoefenen? En welke invloed is dat dan?

E velden en M velden worden wel door biologisch leven waargenomen. Er zijn vis achtige soorten levend op zeer grote diepte die de electrische activiteit van het zenuwstelsel van andere (prooidieren) kunnen waarnemen. Er zijn zelfs dieren met elektro-sensitief orgaan.

Het onderwerp is nog steeds radiogolven van zendmasten. Sidderalen en dergelijke hebben niet zo heel vaak een mobiele telefoon.
Tenzij iemand kan aantonen dat sidderalen massaal optrekken naar zendmasten, of juist de masten vermijden, is dit totaal niet aan de orde.

Beweringen dat de huidige wetenschap nog niet in staat is om bepaalde verschijnselen te verklaren of aan te tonen is ook het stokpaardje van de High-end audioten. Daarmee kan je alle bestaande feiten degraderen tot "het is ook maar een mening" en kan je alle natuurwetten naar de prullebak verwijzen. Laten we ons beperken tot de kennis van nu.

Techniek is ervoor gemaakt om ons in de steek te laten. Het blijft een ongelijke strijd tussen de techniek en de technicus.
evdweele

Overleden

Op 28 maart 2018 21:47:00 schreef kris van damme:
Je moet niet alles waar je het niet mee eens bent in het belachelijke trekken; Het was een wetenschappelijk werkje, zonder meer. Ik haal daar ook geen bewijs uit voor of tegen.

Enig sarcasme was wel aanwezig.
Als iemand beweert een bewijs of een stelling te kunnen onderbouwen verwacht ik daar een duidelijk voorbeeld of citaat van.
"Ik heb ooit ergens iets gelezen" staat daar naar mijn bescheiden mening ver vanaf.

Techniek is ervoor gemaakt om ons in de steek te laten. Het blijft een ongelijke strijd tussen de techniek en de technicus.
Anoniem

Ik heb net mijn 433 MHz afstandsbediening van de garagepoort voor mijn aquarium gehouden en telkens ik op de zendknop druk komen de vissen er massaal op af.
Tzou natuurlijk ook kunnen dat ze op het licht van dat ledje afkomen, maar dat is ook EM straling. ;-)

Hubie

Special Member

Misschien moet je een sidderaal in dat aquarium doen,kunnen ze zelf het ledje laten oplichten. ;-)

Op 29 maart 2018 17:18:59 schreef Tidak Ada:
Even wat meer elektronisch:

Wat is er bekend van de uitwerking op hulpmiddelen als pacemakers en andere implantaten?
Detectiepoortjes en dergelijke zijn vaak uit den boze.

Implantaten hebben vooral moeite met signalen in de 'biometrische' band, zeg tot 150Hz.

Detectiepoortjes werken met met verschillende soorten frequenties en modulaties. Voor implantaten zijn vooral de pulserende systemen een uitdaging en dan ook nog de systemen die werken met lage frequenties (<100kHz). De meeste problemen treden niet op met pacemakers maar met zogenaamde ICD's (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator), er zijn gevallen bekend waar deze activeerde toen men door een detectiepoortje ging. Patienten krijgen het advies detectiepoortjes te mijden.

Overigens zijn er voor detectiepoortjes ook EN/NEN normen opgesteld m.b.t. blootstelling aan EM velden en de limietwaarden komen 1 op 1 overeen met ICNIRP voor general public exposure (de meest conservatieve limiet).
EN50364 heeft betrekking op o.a. EAS (Electronic Article Survaillance) en RFID systemen.

This is the world we know best, the world of madness
eSe

Honourable Member

Pffft, 't is weer zover. Tientallen reacties, welles, nietes over de gevaren van EM straling.
Hoelang hebben we al "last" van deze door de 'mens opgewekte' straling? Honderd en jaar? Sinds quasi begin vorige eeuw? En sinds die tijd leven we ook een stuk langer, we worden ouder. Conclusie: EM straling is goed voor onze levensverwachting :+

Please stop :-)

Groetjes,
eSe

CChheecckk yyoouurr dduupplleexx sswwiittcchh..

Grotedikken,

Dat in de zon zitten (liggen) is een onhandig voorbeeld.

Anoniem

Integendeel, het is een prima voorbeeld waarin je hoofd echt warm wordt.
De oppervlakte van je hoofd is ongeveer 0.04m2
De zonne energie is 1000W/m2 rond de middag.
Je hoofd krijgt dus 40W.
Hoeveel geeft een GSM ook al weer?
Op 900 MHz 0.25W bij goede dekking en tot 2W in ongunstige omstandigheden.
Op 1800MHz ongeveer de helft.

Dat is het totaal uitgestraald vermogen.
Daarvan gaat ongeveer 10-15% verloren in je hoofd.

Op 900MHz is dat dan 0.025 tot 0.2W

Op 1800 MHz 0.012 tot 0.1W.

Een beetje weinig voor een koortsaanval, niet?
Daarvan gaan de moleculen uit je hersenen niet tegen je schedel staan bonken. ;) Dat beetje warmte kunnen zelfs de verkalkte bloedvaatjes in mijn hoofd nog met gemak afvoeren.

Nee, dat niet.

Wel een statistisch grotere kans op mutaties.
Of niet soms?

De laatste jaren vaak in het nieuws. Denk ook aan zonnebanken.

[Bericht gewijzigd door Lupus op donderdag 29 maart 2018 22:38:36 (30%)

Anoniem

Teveel naar "mutant ninja turtles" gekeken op tv?
Hoe vaak moet ik nog het verschil uitleggen tussen ioniserende en niet-ioniserende straling voor je het snapt? Radiogolven veroorzaken geen mutaties. Lees eens iets over dat soort onderwerpen , het zal je goed doen.
Radiogolven mag je beschouwen als zeeer zachte warmtestraling.
Misschien helpt het wel om van lage rugpijn af te komen als je wat GSMs tegen je rug bindt? Maar ik hou het toch maar bij mijn 150W Philips IR Lamp.

Op 29 maart 2018 22:36:46 schreef Lupus:
Nee, dat niet.

Wel een statistisch grotere kans op mutaties.
Of niet soms?

De laatste jaren vaak in het nieuws. Denk ook aan zonnebanken.

Je hebt mogelijk wel eens op de verpakking van een zonnebrandcrème gekeken en daar de term UV-A en UV-B filters gelezen? UV straling is verantwoordelijk voor beschadigingen aan de cel en het genetisch materiaal, deze straling heeft een dusdanig hoge frequentie en foton energie dat het in staat is chemische verbindingen te verbreken. Dit noemt men ioniserende straling, de ergste vorm zijn de gamma stralen, deze hebben een zeer hoge energie en komen vrij bij wat jij noemt 'stervende materie'. (edit: excuus dat was rwk, maar ik vind het best poëtisch klinken)

De straling die wij voelen als warmte zit in het infrarood gebied, in frequentie boven de EM golven die in het radioverkeer worden gebruikt. Radiogolven kunnen ook worden geabsorbeerd maar door de grote golflengte zijn wij slechte ontvangers voor deze vorm van EM energie. Om deze vorm van energie effectief op het menselijk lichaam over te brengen moet je gebruik maken van een speciaal ontworpen interface.

Zijn EM velden schadelijk? Nou de inzichten zijn zo dat als er geen schadelijke hoeveelheid energie wordt uitgewisseld deze geen nadelige effecten hebben op het menselijk lichaam. Zou er sprake zijn van een neurologische belasting? Dat is een interessante vraag maar als je nadenkt over de manier waarom deze velden processen in het zenuwstelsel kunnen beinvloeden dan kom je toch snel weer uit op energie niveau's die direct moeten inwerken op het functioneren van het zenuwstelsel. Wij zijn immers altijd omringt door EM velden, de aarde produceert een sterk magnetisch veld, als gevolg van de constante uitwisseling van lading tussen aarde en atmosfeer is er een elektrisch veld aanwezig. Wij nemen dit echter niet waar, zeer waarschijnlijk omdat wij geen gevoelige zintuigen hebben ontwikkeld in de evolutie om daar wat nuttigs mee te kunnen doen.

Bij ICNIRP kijkt men onder 10MHz met name naar geinduceerde stromen in het menselijk lichaam die direct kunnen inwerken op het zenuwstelsel en het functioneren van spieren. Elektrocutie is een ernstige vorm van blootstelling aan een elektrisch wisselend veld. Bij lage stroomsterkte is het pijnlijk, bij hogere stroomsterkte treed er beinvloeding van de spierfunctie op met mogelijk fataal gevolg, bij nog hogere stroomsterkten treed er extreme warmteontwikkeling op en wordt je gekookt met als ultiem eindresultaat het vormen van geleidende koolstofverbindingen, rookontwikkeling en een barbequelucht.

This is the world we know best, the world of madness

@eSe en GD

Lees de titel van dit topic nog eens een paar maal aandachtig, vooral de eerste zin..... De rest is erdoor een mod aan toe gevoegd :)

Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - RIP
Anoniem

Blijkbaar zijn er nog steeds een pak COers die misleid door bangmakerij, sensatiepers, en gaten in hun kennis over het onderwerp volledig op het verkeerde been staan. Ook de politiekers die mede beslissen over de radio infrastructuur laten zich al te vaak leiden door populisme in plaats van zich te informeren bij experts op dat vlak.
Het is ook geen alledaags onderwerp dat makkelijk te begrijpen is zoals het aanleggen van een aarding of een badkamerkraan vervangen.
Het lijkt me dan ook niet verkeerd als personen die iets beter de klepel weten hangen al te gortige beweringen proberen op een begrijpelijke manier te weerleggen in dit topic.

Op zich is een regelmatig oprakelen van dit soort zaken wel nuttig omdat de inzichten snel kunnen veranderen, en omdat dergelijke artikeltjes in de kranten nog steeds de nieuwsgierigheid prikkelen en nog te veel mensen een totaal verkeerd beeld hebben over radiogolven.

Iets wat duidelijk aanwezig is, maar wat je niet kunt waarnemen wekt altijd enige argwaan en/of fascinatie.

Op 29 maart 2018 23:41:59 schreef Blackfin:
Wij zijn immers altijd omringt door EM velden, de aarde produceert een sterk magnetisch veld, als gevolg van de constante uitwisseling van lading tussen aarde en atmosfeer is er een elektrisch veld aanwezig.

Dat zijn redelijk statische velden, in tegenstelling tot de wisselende velden van EM straling. Heel ander effect dus.

Op 30 maart 2018 10:06:27 schreef grotedikken:
Blijkbaar zijn er nog steeds een pak COers die misleid door bangmakerij, sensatiepers, en gaten in hun kennis over het onderwerp volledig op het verkeerde been staan.

......

Het lijkt me dan ook niet verkeerd als personen die iets beter de klepel weten hangen al te gortige beweringen proberen op een begrijpelijke manier te weerleggen in dit topic.

Je weet ongetwijfeld alles van RF straling, fysische processen etc. Veel meer dan ik.

Maar in deze kwestie is er meer nodig dan alleen kenis daarvan. Weet je iets van biologische processen? Weet je hoe eiwitten opgebouwd zijn? Dat ze een lading hebben, dat ze vaak een labiele tertaire stuctuur hebben die van conformatie kan veranderen waarna een bepaalde reactie wel of juist niet kan plaatsvinden? Weet je iets van ion gradienten / electrische potentialen die over celmembranen staan, spanningsgevoelige ionkanalen die open en dicht gaan? Transmembraan-eiwitten die na een conformatie verandering signalen doorgeven naar de celkern? Eiwit-eiwit interacties die vaak onder invloed van electrische lading plaatsvinden?

Een mens heeft 25000 genen, d.w.z. 25000 eiwitten, elk met andere eigenschappen. Is het nou echt onmogelijk dat de werking van 1 (of meer) van die eiwitten beinvloed wordt door al die kunstmatige radiogolven die inmiddels van alle kanten door ons heen schieten?

Ik heb een signature dus ik ben
Jinny

Golden Member

Tot op de dag van vandaag is er nog nul (0) bewijs dat RF schadelijk zou zijn.
Meer hoef je na 100 jaar niet te weten...

Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl.. Gaat ook door voor 'Wilt wief' naar horen zeggen
evdweele

Overleden

Op 31 maart 2018 18:14:33 schreef Flagada:
Is het nou echt onmogelijk dat de werking van 1 (of meer) van die eiwitten beinvloed wordt door al die kunstmatige radiogolven die inmiddels van alle kanten door ons heen schieten?

Het is niet onmogelijk, maar heeft ooit iemand kunnen aantonen dat radiogolven schadelijk zijn?

[ironie]
Het is ook niet onmogelijk dat de hele wereldbevolking gecontroleerd en bestuurd wordt door aliens, maar kan iemand dat even aantonen?
[/ironie]

Techniek is ervoor gemaakt om ons in de steek te laten. Het blijft een ongelijke strijd tussen de techniek en de technicus.

Ha Jinny,

Het is terecht dat je er op wijst dat we 100 jaar radio hebben maar.....
In de eerste jaren waren er maar een paar signalen om ons heen en relatief laag in frequentie en zeker niet overal.
De @TS geeft een voorzet aan de hand van een bericht in een krant let wel geen technisch blad en dat de minister het maximale vermogen wil vast leggen dat is al gebeurt (maar misschien een herziening).
Dat het gebruik van radiogolven met de intensiteit waar we het over hebben in directe zin niet schadelijk zijn moge duidelijk zijn ons lichaam is voor de frequentie banden waar we het overhebben niet gevoelig.
Wij hebben geen receptor (antenne/resonantie)om een EM veld te kunnen omzetten in een elektrische stroom.
Maar het is interessant hetgeen @Flagada aangeeft ik denk ook aan de continue belasting deze is laag maar kan misschien wel klachten opleveren.
Duidelijk is dat er in het verleden door ons soms iets te snel gehandeld is zonder de gevolgen op langere termijn te zien.
Denk hierbij aan verbrandings-processen het gebruik van chemische componenten kunstmest enz enz.

Groet Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.

Op 31 maart 2018 18:50:40 schreef evdweele:
[...]Het is niet onmogelijk, maar heeft ooit iemand kunnen aantonen dat radiogolven schadelijk zijn?

Dat zegt iets, maar lang niet alles. Misschien hebben we wel naar de verkeerde effecten gekeken. Misschien is een deel van alle "welvaarts-klachten" wel terug te voeren naar alle HF om ons heen. Kijk, we moeten niet gelijk in de stress schieten en ongefundeerd de regels gaan aanpassen, maar ik denk toch dat je wel terughoudend moet zijn met je conclusies. 10 jaar geleden was alles met vet in je eten taboe, komen we nu op terug. 30 jaar geleden was roken gezond, nu niet meer. Melk was oh, zo gezond, etc etc...

"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them" - Albert Einstein