Frequentie

Hallo

Het is een beetje stom wat ik ga vragen maar goed...

Ik ben dus met een elektroverslag bezig maar elke keer loop ik vast.
Ik sluit de functiegenerator op de oscilloscoop.
Als ik dus met de functiegenerator de frequentie van 100Hz en de amplitude van 10V instel, wil ik een paar berekeningen maken: (kan iemand mij vertellen of dit klopt?)

Utop = 10V

Ugem = 2/pi x Ut = 6,36V

Utoptop = 20V

Ueff = Ut /wortel2

Ik weet niet hoe het zit met de periodetijd...is dat gewoon 1/100Hz, of moet ik van de oscilloscoop aflezen (time/div x aantal blokjes)

2e vraag heeft te maken met de duty cycle

Als ik de duty cycle op 20% instel. Hoe kan ik dan de periodetijd uitrekenen (1/100Hz?) en heeft de duty cycle te maken met de frequentieveranderingen, moet ik opnieuw de frequentie berekenen?
Zijn de formules voor de Ugem, Ueff, Utt en Ut dan zelfde?
Graag een reactie als iemand het weet :(

hmm, frequentie, ff een paar begrippen die je hopelijk op weg helpen:
duty cycle: wordt gegeven in procent, het is de tijd dat je signaal positief is,
http://www.kpsec.freeuk.com/images/dutycycle.gif

frequentie: wordt gegeven in herz, is het aantal dezelfde spanningsveranderingen per seconde:
http://www.physicsclassroom.com/Class/sound/u11l2a2.gif

periode: wordt gegeven in seconde, is de tijd van 1 verandering.

en als het goed is, is 1/freq. het zelfde als de tijd die je afleest op de scoop van 1 periode.

Ugem is de gemiddelde spanning, als dat het zelfde is als de evenwichtsstand(wat ik denk), dan is die 0v, want hij varieert namelijk tussen +10 en -10v.
en trouwens, Ueffectief geldt geloof ik alleen bij 50hz wortel2...

Take a parachute, and jump!

de frequentie lees je af door het aantal hokjes te tellen voordat het signaal er weer precies hetzelfde uit ziet als waar je begon, en dat te vermenigvuldigen met het aantal s/div. Dit is dan de periodetijd. De frequentie is dus 1/T, frequentie=1/(hokjes*tijd/hokje)

de dutycycle veroorzaakt alleen amplitudeveranderingen voor de harmonischen van 100Hz.
de grondfrequentie en periode wordt er niet door beïnvloed.

Free the whales!

Super....duidelijk

En nog wat betreft de formules. Welke zijn waarvoor geschikt. Is bijvoorbeeld de formule voor Ueff van de sinus anders dan die voor de blokgolf?

ja, die is anders.
Is allemaal heel moeilijk rekenwerk met integralen enzo. Dat zal je ooit nog wel eens leren denk ik...

Free the whales!

Kan ik dus zeggen dat de uitlezing en berekningen die ik in de vraag heb staan kloppen?

volgens mij wel.

voor alle blokgolfachtige spanningen is de effectieve spanning even groot als de maximale spanning. (er is alleen maximale spanning)

Free the whales!

Op 17 mei 2006 17:42:29 schreef zweetvoetje:
volgens mij wel.

voor alle blokgolfachtige spanningen is de effectieve spanning even groot als de maximale spanning. (er is alleen maximale spanning)

Nee dus, de effectieve spanning is die spanning die in een weerstand de gelijke hoeveelheid warmte ontwikkelt als een gelijkspanning van hetzelfde nivo.

Dit gezegd te hebben kun je natuurlijk op je klompen aanvoelen dat een blokgolf met een dutycycle van 10% en een piekspanning van 10 volt een gemiddelde spanning van 1 volt heeft en een effectieve spanning van ca. 3,16 volt.

bij 1% dutycyle is dit 0,1 volt gemiddeld en 1 volt effectief.

de gemiddelde spanning bij blokgolf is in deze voorbeelden Utop/dutycyle, de effectieve Utop/wortel(dutycyle).

klopt. Maar ik zat te denken aan een mooie blokgolf zonder offset. (50%5V, 50%-5V)
Maar je hebt idd gelijk.

Free the whales!

Een funktiegenerator heeft een inwendige weerstand van 50 ohm. (600 ohm komt ook voor). Het is de bedoeling dat de generator ook afgesloten wordt met eenzelfde impedantie als de inwendige weerstand. Op deze manier ontstaat er een spanningsdeler bestaande uit twee weerstanden van 50 ohm. Alleen op deze manier is de uitgangsspannig exact als deze is ingesteld.

Sluit je de generator hoogohmig af, dan is het uitgangsnivo het dubbele van hetgeen is ingesteld.

Er van uitgaande dat de generator goed is afgesloten:
Bij een funktiegenerator die een eenvoudige sinus-, blok- of (asymetrische) driehoekspanning levert is de amplitude gelijk aan de top-top-waarde.
Let op! Bij meer complexe signalen zoals een blokgolf met overshoot en/of ringing of een signaal dat ruis bevat is de amplitude niet gelijk aan de top-top-waarde.
Zie http://www.meettechniek.info/basis/uipe/definities.html#termen

Bij een spanning die symetrisch rond nul volt ligt is de top-waarde de helft van de top-top-waarde.
Hoe de gemiddelde en effectieve waarde van een willekeurige spanningsvorm berekend moet worden staat uitgelegt op dezelfde pagina.