Servo control met arduino UNO

Hallo,

Pas geleden heb ik een arduino UNO aangeschaft en ik ben nou bezig met het besturen van 2 servo's met één joystick. Het wil alleen nog niet zo lukken. Het lukt me om één servo te besturen maar ik zou graag met de x- en de y-as van de joystick beide servo's willen besturen. Ik heb de code van een van de voorbeelden en heb hem zelfstandig proberen aan te passen aan wat ik wil.

Zouden jullie hier even naar willen kijken?
Bedankt Lars
hier is mijn code:

c code:


// Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor) 
// by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott> 

#include <Servo.h> 
 
Servo myservo; // create servo object to control a servo
Servo myservo2;

int potpin2 = 1; 
int potpin = 0; // analog pin used to connect the potentiometer
int val;  // variable to read the value from the analog pin
int val2;
 
void setup() 
{ 
 myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object 
 myservo2.attach(10);
} 
 
void loop() 
{ 
 val2 = analogRead(potpin2);
 val2 = map(val, 0, 1023, 0, 179);
 myservo2.write(val2);
 delay(15);
 val = analogRead(potpin);      // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023) 
 val = map(val, 0, 1023, 0, 179);   // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180) 
 myservo.write(val);         // sets the servo position according to the scaled value 
 delay(15);             // waits for the servo to get there
}

[Bericht gewijzigd door Henry S. op 8 februari 2013 18:28:39 (1%)]

mastermaste,
geen reactie gehad?
ik ben ook met zoiets bezig.
Hoe heb je dit opgelost?

zo te zien een type fout in het verschalen van de potmeter waarden.

c code:

 val2 = analogRead(potpin2);
 val2 = map(val, 0, 1023, 0, 179);
 myservo2.write(val2);

moet zijn:

c code:

 val2 = analogRead(potpin2);
 val2 = map(val2, 0, 1023, 0, 179);
 myservo2.write(val2);

stef

stef110,
Bedankt ik ga het invoeren en testen.
John.

GJ_

Moderator

Op 8 februari 2013 18:21:27 schreef jtw:Hoe heb je dit opgelost?

Is het opgelost dan? :-)
Je bent nu het topic van een ander aan het kapen, ook al is het niet zo'n aktief topic. Bovendien is "net zoiets" niet precies hetzelfde, dat kan veel verwarring opleveren.
Als je verder wil moet je echt zelf even een topic starten.