Voorwaarden

  • Het staat vrij particuliere advertenties te plaatsen.
  • De advertentie moet verband houden met elektronica. Hieronder vallen geen GSM's en computeronderdelen.
  • De rubriek Personeel is bedoeld voor het vragen naar personeel of het vragen naar een baan, maar niet voor opdrachten- en klantenwerving en het aanbieden van diensten.
  • Advertenties kunnen met een maximum van 30 dagen in de rubriek blijven staan. Na het verstrijken van deze periode wordt de advertentie automatisch verwijderd.
  • Wij behouden ons het recht voor advertenties aan te passen dan wel te verwijderen zonder opgaaf van reden of enige wijze van bekendmaking.
  • Het aanbieden van, en vragen naar, dingen die volgens de wet niet zijn toegestaan worden ook hier niet getolereerd.
  • Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor via deze rubriek gemaakte afspraken of geplaatste advertenties. Ook kunnen wij geen garantie geven voor het goed functioneren van aangeboden artikelen en onthouden ons dan ook van elke aansprakelijkheid hiervoor.
  • In geval van overtreding van een van deze regels worden er maatregelen getroffen.
  • Voor vragen, opmerkingen of andere belangrijke zaken zijn wij te bereiken via e-mail.