Wat is decibel?

Gepost door Jeroen Vreuls op woensdag 27 december 2000 20:00

Het begrip decibel

In advertenties en technische gegevens komt men regelmatig de afkorting dB tegen. Wat bedoelt men nu met die afkorting? Waar gebruiken we die dB voor? We hopen in dit artikel uit te leggen wat een dB is en wat men ermee kan doen.

dB staat voor decibel en is tevens de meest gebruikte afkorting in de audiowereld. Waar komt de bel nu vandaan? Deze eenheid is genoemd naar de bekende Amerikaan A.G. Bell die van 1847 tot 1922 leefde en veel onderzoek verrichtte op het gebied van de elektriciteit. De bel wordt gebruikt om een verhouding aan te geven, hoofdzakelijk bij audio-apparatuur. Doch men zal deze waarde ook tegenkomen in de hoogfrequenttechniek bij kabeldemping e.d. Bij de audio-apparatuur ziet men bijvoorbeeld getallen staan als: toonregeling +12 dB en -12 dB. Zoals gezegd drukt deze waarde een verhouding uit, dus bij +12 dB wordt het signaal 12x sterker? Maar nee hoor, niets van dit alles, de decibel verloopt logaritmisch. Laten we nu eerst gaan kijken waarom de decibel logaritmisch verloopt en wat het nut daarvan is.

Daar de dB in hoofdzaak in de audiosfeer werd gebruikt, is men eerst gaan zoeken naar een vergelijkbare eenheid. Doch deze is nooit gevonden. Daar de dB meestal slaat op geluid en geluidsterkte heeft men deze logaritmisch laten verlopen, evenals ons gehoor logaritmisch reageert. Later is men deze verhouding ook gaan gebruiken bij versterkertrappen omdat de getallen te groot werden. Laten we eens naar zo'n versterker gaan kijken: de voorversterker versterkt 30x, de klankregeling 2x en tot slot de eindversterker 100x. De totale versterking bedraagt nu 30 x 2 x 1000 = 6000 maal! Je ziet wel, dit zijn getallen waarmee het moeilijk rekent. Drukken we deze waarde nu uit in dB's, dan krijgen we de volgende waarden: 30 dB, 6 dB en 40 dB. Deze waarden mogen we nu gewoon optellen, dus 30 + 6 + 40 = 76 dB. Je ziet dit rekent al veel eenvoudiger en straks zul je zien dat 76 dB inderdaad gelijk is aan een versterking van 6000 maal.