stroomverbruik TL-buizen

Ja, de schaal van het histogram is 1 ms per divisie en ligt precies onder de spanningscurve.

Je zou inderdaad verwachten dat een beetje afscherming al wel zichtbaar zou moeten zijn. Of is 25 mm domweg niet genoeg om ook maar een beetje af te schermen.
Ik heb het nog eens getest met de zijkanten iets beter afgeschermd, maar geen verschil.

Wat ik nog niet vermeld had is dat starters polariteit gevoelig zijn. Wissel ik de twee aansluitingen van de starter dan wordt de ontsteektijd een stuk korter. Zie plaatje hieronder:

http://www.meettechniek.info/extern/neon-invpola.gif

Rare dingen die starters.

Sine

Moderator

Er is zeker een relatie tussen invallende straling en de ionisering van het gasmengsel in een gasontladings buis.

Aan nixie buisjes die in een gemultiplext ingezet werden werd soms zelfs het licht radioactieve Krypton-85 toegevoegd om de buizen sneller te laten ontsteken.

http://members.home.nl/guidomennen/temp/radionixie.jpg

Op 24 mei 2006 02:09:38 schreef Sine:
Er is zeker een relatie tussen invallende straling en de ionisering van het gasmengsel in een gasontladings buis.

Dat heeft ene meneer Geiger toch al eens ontdekt, een Geigerteller is toch niets anders als een gasontladingsbuis die 'op het randje van triggering' gezet wordt, en dan door een invallen stralingsdeeltje getriggerd wordt ??

--> dan zou je met een TL-starter dus ook een geigerteller kunnen maken (waarschijnlijk niet ondat het glas te dik is)

Sine

Moderator

Op 24 mei 2006 10:55:09 schreef DC2PCC:
[...]

Dat heeft ene meneer Geiger toch al eens ontdekt, een Geigerteller is toch niets anders als een gasontladingsbuis die 'op het randje van triggering' gezet wordt, en dan door een invallen stralingsdeeltje getriggerd wordt ??

Tjek

Dat het mechanisme bestaat twijfel ik geen moment aan, geigertellers zijn er inderdaad een goed voorbeeld van. Of het bij een TL starter van belang is, is een ander punt natuurlijk.

Eerlijkgezegd denk ik dat het starterbuisje te klein is (dwz te weinig massa aan gas bevat) om in zulke korte tijden regelmatig een gamma foton te detecteren. Niet dat die fotonen er niet zijn, maar de kans dat ze net een atoom in het buisje ioniseren is tamelijk klein.

Wellicht is het wel mogelijk om zoiets te testen, maar met een veel lagere spanning zodat 'spontaan' ontsteken niet meer gaat en ionisatie van buitenaf nodig is. Geen idee of dat punt te bereiken valt met een starter.

http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design | http://www.scienceflicks.com Science Videos | http://www.merghart.com/p/26/Electronics My electronics projects
Sine

Moderator

Zelfs een simpel neon lampje is dat al te doen,

Die heb ik ooit gebruikt als dubbele punt in een klok, zonder lichtinval flikkerde het buisje, als ik de tlbuis boven de werkbank aandeed werd het geflikker een stuk minder.

Op de site van Senternovem (een agentschap van het Ministerie van economische zaken) stond de volgende tekst:

Het verhaal gaat dat TL-verlichting beter de hele dag kan branden dan zo nu en dan (de 'TL-fabel'). Dit is gebaseerd op de 'grote' hoeveelheid stroom die het starten van de oude (dikke) TL-lamp zou vergen en de versnelde slijtage door veelvuldig aan- en uitdoen. Bij de huidige generaties TL-verlichting loont het echter al om de verlichting voor ca. 20 seconden uit te zetten. Ook uit slijtage-oogpunt is het veelvuldig aan- en uitschakelen geen probleem. Het aan- en uitschakelen van verlichting veroorzaakt een iets snellere slijtage van de lampen, echter lampen die branden slijten ook en gebruiken daarnaast energie. Zelfs als u voor enkele seconden de verlichting uitschakelt, levert dat meer op dan de verlichting aan te laten.

Op een doosje moderne S10-starters dat ik hier heb staat wel apart aangegeven dat ze vrij van radioactiviteit zijn:

http://aart.vslcatena.nl/temp/S10_doosje.jpg

Volgens mij zat er in oude starters inderdaad een beetje activiteit om ze gemakkelijker te laten ontsteken.

In een Elektuur van niet heel lang geleden stond ook het gebruik van neonlampjes als GM-buis beschreven. :)

Grappig! Er zit dus toch ergens wel iets van waarheid in het verhaal rond starters en radioactieve invloed erop. Zeker een beta-bronnetje IN de starter moet eraan helpen, al lost dat de kwestie over straling van buitenaf niet op.

http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design | http://www.scienceflicks.com Science Videos | http://www.merghart.com/p/26/Electronics My electronics projects