1 GHz PLL in 100 kHz steps

Gepost door Jeroen Vreuls op donderdag 24 november 2005 19:54

Inleiding

Dit artikel beschrijft de opbouw van een PLL gestuurde oscillator, met gebruik van standaard IC's uit de 74HCT serie. Het enige niet-standaard component is de prescaler, waar een tamelijk goed verkrijgbare SAB6456 of U813 ingezet kan worden. In de voorbeelden wordt telkens uitgegaan van een ingestelde frequentie van 100.0 MHz en bijbehorend deeltal 1000.