UBB-codes & smilies

Syntax

Structuur
De h1, h2 en h3-tag
De quote-tag
De list-tag
De code-tag
De hr-tag

Tekst
De b-tag
De i-tag
De u-tag
De s-tag
De sup-tag
De sub-tag
De math-tag
De me-tag

Media
De attachment-tag
De img-tag
Links
De url-tag
De email-tag
De search-tag
De google-tag
De sectionlink-tag
De section-tag
De topiclink-tag
De topic-tag
De messagelink-tag
De message-tag
De circuitlink-tag
De circuit-tag

Diversen
Smilies
HTML-codes
Automatische links

Syntax

UBB-code gebruikt tags die geplaatst worden tussen blokhaken ([ en ]). Een element bestaat uit een starttag, content en een eindtag:

[tagnaam attribuut1=waarde1 attribuut2=waarde2] content [/tagnaam]

Een starttag kan attributen bevatten. Je kunt attributen zoals hierboven opgeven (met attribuutnaam) of zonder. Dit is een voorbeeld zonder attribuutnamen:

[tagnaam=waarde1,waarde2] content [/tagnaam]

Hierbij is de volgorde van de attribuutwaardes bepalend. De juiste volgorde staat hieronder bij de tags zelf beschreven, dit is de volgorde waarin de attributen genoemd worden.

Attribuutwaardes mogen tussen aanhalingstekens geplaatst worden (enkele of dubbele). Dit is vereist wanneer de attribuutwaarde een komma, spatie of blokhaak bevat. Wanneer de attribuutwaarde een aanhalingsteken bevat, kun je deze escapen door er een backslash (\) voor te zetten:

[tagnaam attribuut="Tussen aanhalingstekens"] content [/tagnaam]
[tagnaam attribuut="Tussen \"aanhalings\"-tekens"] content [/tagnaam]
[tagnaam attribuut="Tussen 'aanhalings'-tekens"] content [/tagnaam]

Niet iedere tag heeft een bijbehorende eindtag. Ook dit is hieronder beschreven bij de tags. Je kunt een tag ook afsluiten met een korte eindtag: [/].

Wanneer je een tag letterlijk in je bericht wil opnemen, dan kun je deze escapen door het plaatsen van een backslash voor de start- en eindtag: \[tagnaam] \[/tagnaam].

Bij het maken van je bericht kun je de UBB-code syntax controleren met de knop 'Controleer UBB-code'. Deze geeft meldingen wanneer je tags op verkeerde plekken gebruikt, verkeerd afsluit of attributen verkeerd gebruikt.


Structuur

De h1, h2 en h3-tag

Hiermee kun je titels en subtitels in je bericht plaatsen. h1 geeft de grootste kop, h3 de kleinste.

Syntax

[h1]Kop 1[/h1]
[h2]Kop 2[/h2]
[h3]Kop 3[/h3]

Attributen

geen


De quote-tag

Met deze tag kun je iemand citeren. Wanneer je bij een bericht op de link 'Beantwoorden' klikt, wordt dat bericht al als quote in het nieuwe bericht gezet.

Syntax

[quote]Iemand citeren.[/quote]

Attributen

geen


De list-tag

Hiermee kun je lijsten maken. Verschillende types worden ondersteund. Met [*] kun je de lijstitems toevoegen.

Syntax

[list]
[*]Eerste item
[*]Tweede item
[/list]

Attributen

 • type: het type lijst. Geldige waardes zijn: 1 (voor numerieke lijsten) of A (voor een alfanumerieke lijst). Geef je geen type op, dan worden bullets gebruikt.

De code-tag

Hiermee kun je broncode goed weergeven. De tekst word in een lettertype met vaste letterbreedte weergegeven en spaties en tabs blijven bewaard.

Syntax

[code]unsigned int m;[/code]

Attributen

 • lang: de programmeertaal, zodat syntax-highlighting gebruikt wordt. De volgende talen kunnen gehighlight worden:
  • avrasm: AVR assembly
  • bascom: BASCOM-AVR
  • c: C en C++
  • picasm: PIC assembly
  • picbasic: PIC Basic (Proton)
  • verilog: Verilog
  • vhdl: VHDL

De hr-tag

Hiermee kun je een horizontale lijn in je bericht opnemen, om duidelijke afscheidingen te maken. Er is geen eindtag.

Syntax

[hr]

Attributen

geen


Tekst

De b-tag

Hiermee kun je tekst vetgedrukt maken.

Syntax

[b]Vette tekst[/b]

Attributen

geen


De i-tag

Hiermee kun je tekst scheef afdrukken.

Syntax

[i]Scheve tekst[/i]

Attributen

geen


De u-tag

Hiermee kun je tekst onderstrepen.

Syntax

[u]Onderstreepte tekst[/u]

Attributen

geen


De s-tag

Hiermee kun je tekst doorstrepen.

Syntax

[s]Doorgestreepte tekst[/s]

Attributen

geen


De sup-tag

Met deze tag kun je superscript maken. De tekst wordt kleiner en hoger dan de normale tekst gezet.

Syntax

[sup]Superscript[/sup]

Attributen

geen


De sub-tag

Met deze tag kun je subscript maken. De tekst wordt kleiner en lager dan de normale tekst gezet.

Syntax

[sub]Subscript[/sub]

Attributen

geen


De math-tag

Hiermee kun je wiskundige formules op het forum plaatsen. Dit kan met de taal AMSTeX, een variant op TeX. Kijk voor meer informatie over TeX en voorbeelden op Wikipedia (nog meer info staat in de Engelse versie).

Syntax

[math]y = x^2 + 2[/math]

Attributen

geen


De me-tag

Hiermee kun je net zoals in IRC over jezelf praten.

Syntax

[me="Jeroen"]wil solderen.[/me]

Je kunt ook /me gebruiken:

/me wil solderen.

Attributen

 • name: de naam die weergegeven moet worden.

Media

De attachment-tag

Met deze tag kun je een bijlage van je bericht in de berichttekst plaatsen. Heb je een afbeelding geupload, dan wordt de afbeelding ingevoegd, anders wordt een link naar de bijlage gemaakt. Het gebruik van deze tag is het eenvoudigste met de 'Plaats in bericht' link die verschijnt wanneer je een bijlage hebt geupload. Er is geen eindtag.

Syntax

[attachment=0]

Attributen

 • index: nummer van de bijlage. Dit opeenvolgende nummer start bij 0 voor de eerste bijlage.

De img-tag

Je kunt afbeeldingen en bestanden direct naar Circuits Online met de Upload functie in het postscherm. Indien je dit niet wilt, kun je met deze tag afbeeldingen in je bericht zetten. Je zult een URL moeten hebben naar het plaatje, dat betekent dat je het zelf naar een locatie moet uploaden als het nog niet op Internet staat. Je kunt je plaatjes bijvoorbeeld kwijt in het Upload Archief. Kijk in dit topic voor een stap-voor-stap uitleg hoe je dit moet doen.

Denk bij het invoegen van plaatjes ook aan de grootte ervan. Plaatjes groter dan 75 KB en groter dan 600 pixels zijn niet gewenst.

Syntax

[img]https://www.circuitsonline.net/images/logo_plain.png[/img]

Je kunt ook aangeven op welke grootte het plaatje weergegeven moet worden. De getallen zijn achtereenvolgens breedte en hoogte in pixels. Let op: op deze manier blijft de downloadtijd hetzelfde. Het gaat dus niet sneller als je het plaatje kleiner weergeeft.

[img=231,40]https://www.circuitsonline.net/images/logo_plain.png[/img]

Attributen

 • width: de breedte waarop de afbeelding weergegeven wordt (in pixels).
 • height: de hoogte waarop de afbeelding weergegeven wordt (in pixels).

Links

De url-tag

Met deze tag kun je van een URL een klikbare URL maken. URL's in de tekst worden automatisch klikbaar, maar met deze tag ben je er zeker van dat het klikbaar wordt.

Syntax

[url]https://www.circuitsonline.net[/url]

Het is ook mogelijk een tekst voor de link op te geven:

[url="https://www.circuitsonline.net"]Circuits Online[/url]

Attributen

 • href: de URL waarheen gelinkt moet worden.

De email-tag

Om e-mailadressen tot een klikbare link gebruiken kun je deze tag gebruiken. E-mailadressen worden ook automatisch aanklikbaar.

Syntax

[email]webmaster@circuitsonline.net[/email]

Het is ook mogelijk een tekst voor de link op te geven:

[email="webmaster@circuitsonline.net"]Mail webmaster[/email]

Attributen

 • mail: het e-mailadres waarheen gelinkt moet worden.

De search-tag

Deze tag kun je gebruiken om een link te maken naar de zoekmachine. De zoekopdracht komt achter het =-teken. Er is geen eindtag.

Syntax

[search="elektronica"]

Attributen

 • query: de zoekopdracht.

De google-tag

Met deze tag kun je snel een link plaatsen naar een zoekopdracht op Google. De zoekopdracht komt achter het =-teken. Er is geen eindtag.

Syntax

[google="elektronica"]

Attributen

 • query: de zoekopdracht.

Met deze tag kun je een link naar een sectie maken. Het getal is het sectienummer (ID), zoals dat in de URL staat. Er is geen eindtag.

Syntax

[sectionlink=5]

Attributen

 • id: het ID van de sectie.

De section-tag

Met deze tag kun je een link naar een sectie maken. Het getal is het sectienummer (ID), zoals dat in de URL staat.

Syntax

[section=5]Algemene elektronica[/section]

Attributen

 • id: het ID van de sectie.

Hiermee kun je een link naar een forumdiscussie maken. Het getal is het discussienummer (ID), zoals dat in de URL staat. Er is geen eindtag.

Syntax

[topiclink=33888]

Attributen

 • id: het ID van het topic.

De topic-tag

Hiermee kun je een link naar een forumdiscussie maken. Het getal is het discussienummer (ID), zoals dat in de URL staat.

Syntax

[topic=33888]Show your projects![/topic]

Attributen

 • id: het ID van het topic.

Hiermee kun je een link naar een forumbericht maken. Het getal is het berichtnummer (ID), dit staat in de URL achter het linkje 'Gepost op' bij een bericht. Er is geen eindtag.

Syntax

[messagelink=1658]

Attributen

 • id: het ID van het bericht.

De message-tag

Hiermee kun je een link naar een forumbericht maken. Het getal is het berichtnummer (ID), dit staat in de URL achter het linkje 'Gepost op' bij een bericht.

Syntax

[message=1658]Jeroen in "Nieuwe Forum indeling"[/message]

Attributen

 • id: het ID van het bericht.

Hiermee kun je een link naar een schakeling maken die op deze site staat. Het getal is het schakelingnummer (ID), zoals dat in de URL staat. Er is geen eindtag.

Syntax

[circuitlink=4]

Attributen

 • id: het ID van de schakeling.

De circuit-tag

Hiermee kun je een link naar een schakeling maken die op deze site staat. Het getal is het schakelingnummer (ID), zoals dat in de URL staat.

Syntax

[circuit=4]1 watt versterker[/circuit]

Attributen

 • id: het ID van de schakeling.

Diversen

Smilies

Je kunt de volgende smilies gebruiken:

:-) of :) :-r of :r
;-) of ;) :9
:-D of :D :7 of :-7
:+ 8)7
:-( of :( :?
:o O-)
:-p of :p of :-P of :P :/
|:-( of |:( :X
:9~ :Z
:*) of :* of :> :z
;-( of ;( _/-\o_ of _o_
>:-) of >:) :O
:'( of :'-( :S

Wij danken Tweakers.net vriendelijk voor de smilies. Als je deze smilies op je site wil gebruiken vraag hen dan om toestemming.


HTML-codes

Met de volgende codes kun je simpel speciale tekens invoegen.

Ω Ω
µ µ
√
¬ ¬
± ±
π π
ε ε

Links en e-mailadressen in berichten worden automatisch omgezet naar klikbare links. Als link wordt een woord gezien dat begint met een ondersteund protocol (http:// of https://) of www.

Andere FAQ's