Metaaldetektie schema

Wegens tijdsgebrek snel nog eens antwoorden.

De uitleg op de site van Jeever is toch niet wat het zou moeten zijn, is zelfs onverstaanbaar ;)

In het kort:

C4 laadt zich gedurig op via R2 (RCtijd = 2.2mS) en T2 kun je beschouwen als een schakelaar die a rato van 300kHz de laadspanning van C4 kortsluit.
Wordt T2 niet meer aangestuurd dan zal de laadspanning van C4 hoger worden dan 0.7V waardoor T3 in geleiding gaat.

Een soort missing puls detector.

Als je een leiding in de muur wilt detecteren moet je eerst de zoeker op de muur plaatsen.
Dan moet je de oscillator instellen op een redelijk gevoeligheid en dan de zoeker over de muur verschuiven.
Ik denk dat je zowel koperen en ijzeren buisen kunt detecteren, de mijne althans ;)

LDmicro user.

Op 21 januari 2020 08:39:18 schreef Frederick E. Terman:
[...]Dat klopt theoretisch wel, denk ik.
Aan de andere kant, het zal met dit schema nog verdraaid moeilijk zijn een situatie te creëren waar de oscillator NIET afslaat, maar de amplitude wel laag blijft.

Dat bedacht ik me later ook. Bij lage amplitude hangt wel een niet-lineaire belasting parallel aan de LC-kring, maar die is dan zeer hoogohmig. Praktisch zal die situatie dus niet optreden.

Op 21 januari 2020 12:45:36 schreef cj-tronics:
De gevoeligheid is het hoogst als P1 is afgsteld zodat ie net gaat oscilleren
Hem aan het oscilleren krijgen ging het best met een hfe A, nog net met een B en niet meer met een C

Geweldig dat je hem nagebouwd hebt. Nu weten we zeker hoe het werkt.
Theorie is mooi, praktijk is beter. Misschien krijg je met de C-versie hem wel aan het oscilleren als je de basisweerstand zo verhoogt dat de collectorstroom ca 1mA blijft. Dat heeft een bijkomend voordeel dat de Q van de LC-kring hoger wordt en de detector daardoor gevoeliger wordt. Ik moet wel opmerken dat parallel aan de basisweerstand ook de BE-weerstand van de transistor zelf staat. Hoe hoog die effectief is weet ik niet.

Op 21-01-2020 schreef Jos Verstraten (https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/test-leidingdetector.html):
De werking van de schakeling bij metaal in de buurt van de spoelen
Als u het apparaatje met de spoelen in de buurt van een metalen voorwerp houdt zal de inductieve koppeling tussen de twee spoelen L1 en L2 verkleinen. Het metalen voorwerp slorpt immers een deel van het koppelsignaal tussen beide spoelen op. De meekoppeling tussen de collector en de basis van T1 via de spoelen wordt kleiner en de oscillator slaat af.

Is dat zo? De oscillator slaat wel af. Jij stelt dat dat komt doordat de koppeling tussen de twee spoelen afneemt. Ik stel dat dat komt doordat er meer energie afgenomen wordt door wervelstromen dan dat de oscillator kan toevoeren.

Bezoek mijn neefjes' site: www.tinuselectronics.nl