Sturing voor toilet ventilatie

Gepost door Jeroen Vreuls op zondag 25 maart 2018 17:49

Software van de sturing

Er hoort ook een stukje software bij, zie hieronder.

Device 12F683            ; processor type

Xtal 4                ; Frequentie interne oscilator 4MHz

Config WDT_OFF,_           ; WatchDog Timer uit
    PWRTE_ON,_          ; Power-up Timer Enable aan
    MCLRE_OFF,_          ; Externe Master Reset Enable uit
    INTRC_OSC_NOCLKOUT      ; Interne oscilator aan
   
All_Digital true           ; Alle poorten digitaal

Declare CCP1_Pin GPIO.2       ; PWM uitgang ventilator

Declare Adin_Res  = 8        ; Resolutie 8 bits   
Declare Adin_Tad  = frc       ; Set rc osc   
Declare Adin_Stime = 50       ; Sample tijd 5    

Symbol SPOELEN = GPIO.5       ; Ingang spoel sensor

Symbol START_VENTILATOR = GPIO.4   ; Ingang start/stop ventilator

Symbol FREQUENTIE = 10000      ; PWM frequentie 10KHz

Dim WAARDE_1 As Byte         ; Toerental ventilator (VENTILEREN)
Dim WAARDE_2 As Byte         ; Toerental ventilator (NAVENTILEREN)

Dim TELLER_1 As Dword        ; Looptijd ventilator 25 Min 
Dim TELLER_2 As Dword        ; Na looptijd ventilator 2 Min 

Dim BIT_0 As Bit           ; Start bit ventilator
Dim BIT_1 As Bit           ; Stop bit ventilator

Clear                ; Wis geheugen  

     ;543210           ; Hulpregel
GPIO  = %000000           ; Maak poort laag
TRISIO = %111011           ; Poort I/O

     ;76543210          ; Hulpregel A/D control register
ADCON0 = %00000001          ; A/D control register 

;-----------------------------------------------------------------
; PROGRAMMA CLO-VENT TOILET VENTILATIE SPOELSYSTEEM GEBERIT UP100.
;----------------------------------------------------------------- 

;-----------------------------------------------------------------
; WAARDE VAN DE TELLERS: TELLER_1 EN TELLER_2 IS 6000 IS 1 MINUUT.
;-----------------------------------------------------------------

HPWM 1,0,FREQUENTIE
WAARDE_1 = 0
WAARDE_2 = 0
TELLER_1 = 0
TELLER_2 = 0
BIT_0 = 0
BIT_1 = 0

START:

  TELLER_1 = 0
  TELLER_2 = 0
  WAARDE_1 = 0
  WAARDE_2 = 0
  
  HPWM 1,0,FREQUENTIE
  
  If START_VENTILATOR = 1 Then
   BIT_0 = 1
  EndIf
  
  If BIT_0 = 1 Then
   If START_VENTILATOR = 0 Then
   DelayMS 100
   GoTo START_VENTILEREN
   EndIf
  EndIf  
GoTo START


START_VENTILEREN:

  BIT_0 = 0

  TELLER_1 = TELLER_1 + 1
  
  DelayMS 10
  
  If TELLER_1 > 150000 Then
   GoTo START
  EndIf
  
  WAARDE_1 = ADIn 0
  
  HPWM 1,WAARDE_1,FREQUENTIE
  
  If SPOELEN = 1 Then
   GoTo STOP_VENTILEREN
  EndIf 
  
  If START_VENTILATOR = 1 Then
   BIT_1 = 1
  EndIf
  
  If BIT_1 = 1 Then
   If START_VENTILATOR = 0 Then
   DelayMS 100
   GoTo VENTILEREN_AFBREKEN
   EndIf
  EndIf  
GoTo START_VENTILEREN
   
STOP_VENTILEREN:

  HPWM 1,0,FREQUENTIE
  
  DelayMS 30000
  
  GoTo NA_VENTILEREN
GoTo STOP_VENTILEREN

NA_VENTILEREN:

  TELLER_2 = TELLER_2 + 1
  
  DelayMS 10
  
  If TELLER_2 > 12000 Then
   GoTo START
  EndIf
  
  WAARDE_2 = ADIn 1
  
  HPWM 1,WAARDE_2,FREQUENTIE
GoTo NA_VENTILEREN

VENTILEREN_AFBREKEN:

  BIT_0 = 0
  BIT_1 = 0
  
  If START_VENTILATOR = 0 Then
   HPWM 1,0,FREQUENTIE 
   DelayMS 1000 
   GoTo START
  EndIf
GoTo VENTILEREN_AFBREKEN 
   
End

Zoals je kunt zien in het programma is TELLER_1 de tijd voor het ventileren na een start commando, en TELLER_2 is de tijd voor het na ventileren na het indrukken van de spoelknop. Na het indrukken van de spoelknop stopt de ventilatie voor 30 seconden, en daarna start de ventilator weer op voor twee minuten nadraaitijd op een hogere snelheid.

Je kunt zien dat de waardes voor TELLER_1 en TELLER_2 6000 is voor één minuut. Iedere 10 ms wordt de teller opgehoogd, 6000 x 0,01 = 60 seconden = 1 minuut.

De waardes van WAARDE_1 en WAARDE_2 worden ingesteld via de potmeters, deze waardes bepalen het toerental van de ventilator.

Voor de rest valt er niet veel over het programma uit te leggen, bekijk het eens rustig zou ik zeggen.