Servotester


Zo dat duurde dus ff lang. Eerst eens weer uitzoeken hoe foto's en schema's toegevoegd kunnen worden.

Kon het experimenteren toch weer niet laten en dus....
Hierbij het schema van mijn 1e prototype van een servo automaat. En een plaatje van de ""spin"". Aangezien ik nu eenmaal (nog) beter ben in hardware componenten nu gemaakt met een 556 en wat discrete componenten:-)De servo draait nu automatisch van links naar rechts. De weerstanden zijn experimenteel vastgesteld om de servo uitslag te beperken voor de pop. Want als het hoofd ca. 180gr. kan draaien en het armpje ook zo iets naar achteren is dat wat pijnlijk voor de pop:-( De BC547 sluit de 4k7 dus min of meer kort).
Eigenlijk heb je dus een automatische variabele weerstand nodig, in dit geval over de 4k7 weerstand. Tja.... en een zaagtand aan die transistor toevoegen lost dat niet op denk ik. Ik sta dus open voor (simpele) suggesties!
Overigens zijn de meeste van deze onderdelen ook nog van ca. 1970. Daar heb ik nog heel wat van en werken nog perfect. Zelf mijn experimenteer board is nog uit die periode:-) Voor het overige heb ik nog wel wat sloopprints liggen van oa. beeldschermen waar ik dan voor experimenten wat onderdelen uithaal. Hoef ik niet voor elk onderdeel 30 - 40 km te rijden. Overigens door het zelf wat experimenteren worden de schema's die jullie gestuurd hebben ook weer duidelijker en ga ik er anders naar kijken. Waarvoor dank!

http://www.uploadarchief.net/files/download/servoautomaat%202%2025%25.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/exprimenter%20board%201%2025%25.jpg

Dit is een schema met een PIC'je wat zeer klein van formaat is.
Als je het schema opstart met een gesloten "sweep" gaat de servo gelijk in sweepstand.
Geen idee waar je woont, maar er is vast wel iemand in de buurt die een PIC'je voor je kan programmeren.

http://www.bucket.gompy.net/servo_sweep.jpg

Wederom bedankt voor de informatie. Ik woon in Hellendoorn.

Met de potmeter is tevens de snelheid van de sweep in te stellen.
De hex en de layout is aanwezig, dus je hoeft niet zelf (of een ander) wat te gaan tekenen of programmeren.

Hallo Generaal,

Bedankt voor de informatie maar wat is de uitgangbelasting? Een beetje servo, zeker de digitale én vooral de kleine, trekt al gauw een paar honderd milli's.

De puls geeft in geen enkele servo schakeling zoveel stroom af.
De puls moet je zien als dat hele kleine schakelaartje wat die hele grote elektromotor inschakelt dmv relais oid.
Zo ook in de servo zitten FET's oid die de motor aansturen, dat doet in ieder geval niet de puls.
De batterij die je gebruikt bepaalt de stroom welke de motor van de servo doet draaien.
Zelf gebruik ik deze schakeling op zeer grote servo's (60Nm) welke ik in bigboats (speedboten) heb zitten die ruim 130cm groot zijn.
Je moet deze schakeling zien als je ontvanger, daar kan je ook 2 of meer servo's op aansluiten zonder dat je een knoepert van een ontvanger nodig hebt.
Je moet alleen meer of grotere accu's gebruiken als je meer servo's op je ontvanger aansluit.

Sorry, Je hebt helemaal gelijk. Foutje bedankt! Ik kan achter één ontvanger kanaal tenminste 3 a 4 Servo's hangen. Voor wat betreft de puls belasting. Dus dat is inderdaad geen probleem. Moet dus ook wel een 10Mc kristal bij komen zie ik.

Die dingen kosten inderdaad bijna niets. Ook zo'n 10Mc kristal dubbeltjes werk.. bij Conrad.

Uh.... vraagje... kan jij dat niet voor me programmeren? En als je dat toevallig ook hebt...samen met dat kristal opsturen? Kosten hoor ik wel. Of nog anders... ik weet niet waar je woont maar 28 en 29 juni hebben we hier in Nijverdal een grote internationale modelvliegshow. Zie je ook het nieuwste van het nieuwste op dat gebied. Zorg ik voor gratis toegang en drankje:-)Kijk voor gegevens even op onze site http://www.modelvliegclubnijverdal.nl/

[Bericht gewijzigd door Henry S. op 19 juni 2014 19:39:44 (54%)]

Een PIC12F675 heeft helemaal geen kristal nodig, zeker niet in dit geval, gezien de nauwkeurigheid van de servo. De interne oscillator is met 1% nauwkeurig genoeg.

De zinloosheid des levens is nog geen rechtvaardiging voor sisyphusarbeid.

Doe je best zou ik zeggen :)

BTW, het kristal kan ook een resonator van 10MHz zijn.

pic asm code:;Servo test routine, serv675C
;Author EdwardM

	__CONFIG _CP_OFF & _CPD_OFF & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF & _BODEN_OFF & _HS_OSC
	#define 	__12F675
	#include 	<12f675.inc>
;====================================
;  Pin Defs
;====================================

; Pin1......Vdd
; Pin2......GP5
; Pin3......CLKOUT............TEST.......OUT
; Pin4......GP3/MCLR/Vpp......CENTRE.....IN
; Pin5......AN2...............POT........Analog
; Pin6......GP1/ICPCLK........SWEEP......IN
; Pin7......GP0/ICPDTA........PWM........OUT
; Pin8......VSS
	                                       
;====================================
;  RAM 0x20 to 0x5F
;====================================
CounterA		equ		0x20
CounterB		equ		0x21
CounterC		equ		0x22
CounterD		equ		0x23
Timer_rtn		equ		0x24
temp_loops		equ		0x25
us_loops		equ		0x26
tempf			equ		0x27
set_centre		equ		0x28
old_ADC			equ		0x29
ADC_low			equ		0x2A
ADC_high		equ		0x2B
mode_state		equ		0x2C
LOW_count		equ		0x2D
HIGH_count		equ		0x2E
last_low		equ		0x2F
last_high		equ		0x30
max_low			equ		0x31
max_high		equ		0x32
min_low			equ		0x33
min_high		equ		0x34
inc_high		equ		0x35
inc_low			equ		0x36
inc_up			equ		0x37
init_inc		equ		0x38
last_pos_high	equ		0x39
last_pos_low	equ		0x3A


		Org		0x00
		goto	main

table	addwf	PCL,f
	retlw	D'254'
	retlw	D'205'
	retlw	D'153'
	retlw	D'102'
	retlw	D'77'
	retlw	D'62'
	retlw	D'48'
	retlw	D'34'
	retlw	D'26'
	retlw	D'19'
	retlw	D'13'
	retlw	D'9'
	retlw	D'6'
	retlw	D'4'
	retlw	D'2'
	retlw	D'1'
;================================
; 16 bit Comparison MAX
;================================
compMAX	
	movf	max_high,w
	subwf	ADC_high,w
	btfss	STATUS,Z
	goto	res16A
	movf	max_low,w
	subwf	ADC_low,w
res16A
	return
;================================
; 16 bit Comparison MIN
;================================
compMIN	
	movf	ADC_high,w
	subwf	min_high,w
	btfss	STATUS,Z
	goto	res16B
	movf	ADC_low,w
	subwf	min_low,w
res16B
	return


main
	call	initial_setup
main_loop
	call	set_20ms_frame
	call	set_position	;Position set from previous loop
	call	check_pbuttons	;Check pushbuttons for mode change
	call	check_mode		;Get current test mode
	call	wait_end20ms
	goto	main_loop
	
;================================
; Wait for end of 20ms frame
;================================
wait_end20ms
	btfss	PIR1,0
	goto	wait_end20ms
	return
;================================
; Which mode are we in?
;================================
check_mode
	clrf	inc_high
	clrf	inc_low
	iorlw	0x00			;w=0xFF if change
	btfsc	STATUS,Z		;
	goto	nochange		;If no jump, status has changed
	btfsc	mode_state,0	;Centre?
	goto	do_centre
	btfsc	mode_state,1
	goto	do_sweep		;must be sweep
	goto	changetopot
do_centre
	call	get_ADC
	call	set_ADC_limits
dc1
	movlw	0xFF			;1.5ms
	movwf	LOW_count
	movlw	0x01
	movwf	HIGH_count
	clrf	mode_state
	bsf	mode_state,0
	return
nochange
	clrf	inc_low
	clrf	inc_high
	
	btfsc	mode_state,0	;Centre
	goto	check_centre
	btfsc	mode_state,1	;Sweep
	goto	check_sweep		;else set by pot position
changetopot
	call	get_ADC
	movf	ADC_high,w
	movwf	HIGH_count
	movf	ADC_low,w
	movwf	LOW_count
	clrf	mode_state
	bsf	mode_state,2
	return
check_centre
	call	get_ADC
	call	compMAX
	btfsc	STATUS,C		;Carry set then out of range, set posn to pot
	goto	changetopot
	call	compMIN
	btfsc	STATUS,C
	goto	changetopot
	goto	dc1
	return
check_sweep
	call	get_ADC
	call	div64
	call	SetCountper20ms
	btfss	inc_up,0
	goto	cs1
	call	add_inc
	return
cs1
	call	sub_inc
	return
do_sweep
	call	get_ADC
	call	div64
	call	SetCountper20ms
	bsf	inc_up,0
	call	add_inc
	return
add_inc
	movfw	inc_low
	addwf	last_pos_low,f
	btfsc	STATUS,C
	incf	last_pos_high,f
	btfss	last_pos_high,2
	goto	ai1
	movlw	0x03
	movwf	HIGH_count
	movlw	0xFF
	movwf	LOW_count
	bcf	inc_up,0
	return
ai1
	movfw	last_pos_high
	movwf	HIGH_count
	movfw	last_pos_low
	movwf	LOW_count
	return		
sub_inc
	movfw	inc_low	;last_pos_low
	subwf	last_pos_low,w	;inc_low,w
	movwf	LOW_count
	movfw	last_pos_high
	btfss	STATUS,C
	addlw	0xFF
	movwf	HIGH_count
	btfss	HIGH_count,7
	return
	movlw	0x00
	movwf	HIGH_count
	movwf	LOW_count
	bsf	inc_up,0
	return
div64
	rrf	ADC_low,f	
	rrf	ADC_low,f
	rrf	ADC_low,f
	rrf	ADC_low,f
	rrf	ADC_low,f
	rrf	ADC_low,f
	movlw	0x03
	andwf	ADC_low,f
	rlf	ADC_high,f
	rlf	ADC_high,f
	movlw	0x0C
	andwf	ADC_high,w
	iorwf	ADC_low,w
	return
	
SetCountper20ms

	call	table
	movwf	inc_low
	clrf	inc_high
	return
;================================
; Check ADC
;================================
get_ADC
	movlw	0x8B		;Start ADC
	movwf	ADCON0
sp2
	btfsc	ADCON0,1	;check go/done bit for end of conversion
	goto	sp2
	bsf	STATUS,RP0		;set bank 1
	movf	ADRESL,w
	bcf	STATUS,RP0		;set bank 0
	movwf	ADC_low		;LOW_count
	movwf	LOW_count
	movf	ADRESH,w
	movwf	ADC_high	;HIGH_count
	movwf	HIGH_count
	return
;========================================
; Set ADC limits
;========================================
set_ADC_limits
	clrw
	movwf	max_low
	movwf	max_high
	movwf	min_low
	movwf	min_high

	movf	ADC_low,w
	addlw	D'10'
	movwf	max_low
	movf	ADC_high,w
	btfsc	STATUS,C
	addlw	0x01
	movwf	max_high

	movlw	D'10'
	subwf	ADC_low,w
	movwf	min_low
	movf	ADC_high,w
	btfss	STATUS,C
	addlw	0xFF
	movwf	min_high
	movlw	0x00
	subwf	min_high,f
	return
;========================================
; Check pushbutton state for mode change
;========================================
check_pbuttons
	btfss	GPIO,GPIO3		;Centre?
	goto	mode_centre
	btfss	GPIO,GPIO1		;Sweep?
	goto	mode_sweep
	retlw	0x00			;No change
mode_centre
	clrf	mode_state
	bsf	mode_state,0
	retlw	0xFF
	clrf	inc_low
	clrf	inc_high
mode_sweep
	clrf	mode_state
	bsf	mode_state,1
	retlw	0xFF	
;================================
; Set PWM output on
;================================
set_20ms_frame
	bsf	GPIO,0				;Output on
	movlw	0x3B			;Set timer to 20ms-setup time @10MHz
	movwf	TMR1H
	movlw	0xBB
	movwf	TMR1L
	movlw	0x01			
	movwf	T1CON			;Timer enable
	bcf	PIR1,0				;Clear timer overflow flag
	return

;================================
; Set position
;================================
set_position
	call	init_delay		;Nominal 1ms delay
	movfw	HIGH_count
	movwf	last_pos_high
	movfw	LOW_count
	movwf	last_pos_low
	clrw
	iorwf	LOW_count,f
	btfsc	STATUS,Z
	goto	low_zero
low_nonzero
	decfsz	LOW_count,f
	goto	low_nonzero
low_zero
	clrw
	iorwf	HIGH_count,f
	btfsc	STATUS,Z
	goto	high_zero
do_loops
	decfsz	LOW_count,f
	goto	do_loops
	decf	HIGH_count,f
	goto	low_zero
high_zero
	bcf	GPIO,0				;Output off
	return

init_delay
	movlw	D'3'
	movwf	CounterB
	movlw	D'210'
	movwf	CounterA
loop	decfsz	CounterA,1
	goto	loop
	decfsz	CounterB,1
	goto	loop
	return
us_delay

	movlw	D'4'
	movwf	CounterA
loopus	decfsz	CounterA,1
	goto	loopus
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	return
;================================
; Initial setup
;================================                                         
initial_setup
	bcf	STATUS,RP0			;set bank 0
	clrf	GPIO			;set GPIO 's to 0
	movlw	07H				;
	movwf	CMCON			;Comparator control - off
	bsf	STATUS,RP0			;set bank 1
	movlw	0x24
	movwf	ANSEL
	movlw	0x3E			;GP2/AN2 input only
	movwf	TRISIO			;all others output, bank 1

	bcf	STATUS,RP0			;set bank 0
	movlw	0x89			;Initialise adc
	movwf	ADCON0			;bank 0
	bcf	mode_state,0		;Centre
	bcf	mode_state,1		;Sweep
	bsf	mode_state,2		;Pot
	call	get_ADC
	clrf	inc_low
	clrf	inc_high
	movlw	0x01
	movwf	init_inc
	return
	end

Om een signaal te krijgen waarmee een servo heen en weer beweegt heb je niet zoveel code nodig.

De zinloosheid des levens is nog geen rechtvaardiging voor sisyphusarbeid.

Uh.... vraagje... kan jij dat niet voor me programmeren?

Ik kan nergens een e-mailadres van je vinden en hier op het forum ga ik er niet op in.

https://www.youtube.com/watch?v=dG_wxdWVmAo
https://www.youtube.com/watch?v=hoy1v1UaXAQ
https://www.youtube.com/watch?v=dXaGCjuDFKI

Je ziet hierop ook de print, er zit nu wel een grote potmeter op, maar die kan vervangen worden door een klein instelpotje.

Deze laatste versie is met een Pic.

Dat zal ook wel gaan, maar dan heb je wel heel andere tools nodig dan het lijstje dat ik eerder heb doorgegeven:
- Andere ontwikkelSoftware.
- Andere programmer.

Op 15 mei 2014 11:14:57 schreef Generaal:
Zo ook in de servo zitten FET's oid die de motor aansturen, dat doet in ieder geval....

FYI, ik heb eens een servo opgengemaakt en het circuit wat zitten bestuderen. Er blijkt een "single chip solution" te zijn, waabij de chip ingebouwde transistoren heeft. Gewone bipolaire jongens. En best wel rotte ook. VCEsat van iets van 1V of zo bij de nominale stroom van de motor....

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Ik heb hier servo's in gebruik van ~6mm tot ~45mm dik, waar een behoorlijke motor in zit.
De dikke jongens trekken ruim 1 Ampere bij volle belasting.
Op haast alle printen voor normale servo's zit een standaard chip waar de puls in verwerkt wordt en een H-brug om de motor aan te sturen.
De grote jongens hebben nog een paar extra Dpack FET's op de print zitten. De stroom die de motor trekt kan niet door de H-bridge in het chipje geleverd worden. Bij middelmaat servo's zit nog wel eens een gewone H-bridge chip op de print ipv losse FET's.

Mijn e-mailadres staat toch in mijn gebruikers status?

[Bericht gewijzigd door xxxPietxxx op 17 mei 2014 11:55:29 (32%)]

Helaas staat uw e-mail adres niet openbaar. Zoals je hem nu neer zet op het forum is het een spamvanger.

achter deze regel : Verberg e-mailadres voor anderen , het vinkje weghalen, en uw e-mail adres midels de edit uit het topic halen.

[Bericht gewijzigd door Shiptronic op 17 mei 2014 03:43:30 (39%)]

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

Zo, na één dag vakantie, 29 mei, waren we weer thuis. Mijn vrouw gleed uit over het caravanopstapje en had gelijk en forse gecompliceerde bovenarmbreuk. Dus dag erna weer thuis en inmiddels is ze geopereerd (pen erin en paar ""tyre wraps"" om het bot:-) en aan herstel begonnen. Dus nu druk als ""mantelzorger:-)""En... weer wat tijd voor het servo probleem. Dat heb ik nu als volgt opgelost. Ik had zo'n goedkope servotester van paar euro gekocht. Daar zitten 3 blauwe led's op. Stand na inschakelen op ""hand"" bediening van de servotester. Middelste led brengt de te testen servo naar middenstand. En stand drie is de automaat. Nu was ik er al achter dat doorschakelen gebeurt doordat de drukknop naar massa schakelt en op de achterflank naar volgende stand schakeld. Wat ik nu gedaan heb is dat ik 2x BC547 torren over het drukknop contact gemaakt heb. De basis van de eerste BC547 via 10k op de 1e led aangesloten. Die led gaat na opstarten branden. De 1e BC547 trekt dan de drukknop aansluiting even naar massa.. en schakelt het geheel naar de middenstand. Die led gaat dan branden en....die schakelt via 10k en een 470uF elco de tweede BC547 wat vertraagd in. Die brengt knop aansluiting weer even naar massa. Dus wordt er doorgeschakeld naar de automatische stand. En....klaar is Kees! Werkt perfect. Pop gaat nu na in schakelen direct arm en kopje bewegen. Nu nog zo regelen dat ik via een zender kanaal de pop spanning kan inschakelen.

........ vervolgens heb ik een piepkleine defecte servo (tandwielen defect)ontdaan van het motortje en in plaats daarvan via een 1N4148 diode en een elco een plus spanning gemaakt die.... het servotester printje weer voedt. Via het (defecte servo) servopotmetertje nu een stand gezocht waarmee ik via een schakelaar op de zender het geheel kan in/uit schakelen. Dan krijgt de servotester/pop ca. 4 volt bij een ontvanger spanning van 6 volt. Is voldoende om de pop te laten bewegen. Ik heb over de ingang van de servotester nog wel een extra elco van 470 uF gezet om de puls wat anders het motortje zou krijgen verder af te vlakken.
Het geheel werkt nu perfect!

Nu nog even een duurtest van paar uur om te bekijken of de elektronica van het (defecte) servo'tje de stroom van de popservo wel aan kan want het was een micro servo'tje. Zo niet dan de elektronica van een wat grotere defecte servo gebruiken.

Laat ik nog wel weten.
Tussen haakjes ik zet wel een zekering van paar honderd millies tussen dit geheel om te voorkomen dat mocht er wat fout gaan niet de kist onbestuurbaar wordt.

http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/servotester%20wijziging%201.jpg[/url][/img]

http://www.uploadarchief.net/files/download/popautomaat%20printoverzicht.jpg[/img]

http://www.uploadarchief.net/files/download/popautomaat%201.jpg

Lambiek

Special Member

Op 15 mei 2014 18:17:37 schreef Hunter:
Om een signaal te krijgen waarmee een servo heen en weer beweegt heb je niet zoveel code nodig.

Dat is inderdaad een enorme lap code.

@ TS,

Ten eerste sterkte met je vrouw.

Hier heb je een kleiner stukje code, het kan met een paar regels.

pic basic code:


Device 12F675           ; processor type

Xtal 10              ; crystal 10 Mhz

Config WDT_OFF,_         ; WatchDog Timer uit
    PWRTE_ON,_         ; Power-up Timer Enable aan
    MCLRE_OFF,_        ; Externe Master Reset Enable uit
    HS_OSC           ; X-tal groter dan 4MHz
    
All_Digital true         ; alle poorten digitaal

Symbol aan = 1          ; Aan is hoog
Symbol uit = 0          ; Uit is laag

Symbol MOTOR = GPIO.0       ; Servo uit op poort 1

Symbol snelheid = 20       ; servo frequentie 50Hz
                                  
Dim positie As Word        ; variabele positie servo

Clear               ; wis geheugen
 
DelayMS 1000           ; stabilisering 1 sec

     ;543210         ; hulpregel 
GPIO  = %000000         ; maak poort laag         
TRISIO = %000100         ; in en uitgangen

;----------------------------------------------------------

run:                   

  For positie = 1000 To 1500 Step 10 
  Servo MOTOR,positie         
  DelayMS snelheid           
  Next               
  
  For positie = 1500 To 1000 Step - 10 
  Servo MOTOR,positie          
  DelayMS snelheid           
  Next                 
    
GoTo run                 

End                   
  

Als je de waarde 1000 en 1500 aanpast, kan je de slag van de servo vergroten of verkleinen.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Lambiek, als je "1000" in een variable "min" stopt, 1500 in "max", "snelheid" naar "servodelay" ofzo hernoemt en "10" in een variabele snelheid stopt, wordt het denk ik duidelijker voor mensen die het niet zelf geschreven hebben.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Wacht even heren,

Ik heb hier nog niets geprogrammeerd, behalve in de jaren 70, Algol, Cobal, Basic, met PDP8 ed. maar in bovenstaande heb ik het over een kant en klaar servotestertje dat ik via internet gekocht heb voor € 4,95 inc. verzendkosten. Daar zal ook wel een soort pic inzitten. En ik heb ze al voor minder gezien. Zelfs ca.$1,--op eBay. Dus valt er volgens mij niet veel aan te programmeren aan dit testertje. Toch? Of????? Vandaar mijn hardware oplossing. Maar het blijft natuurlijk interessant via een pic basiscode.

Nouja, dan is het "voor het geval dat"..... (je nog een keer via een PIC dezelfde functionaliteit maar dan flexibeler zou willen verkrijgen). Of voor anderen die iets vergelijkbaars willen maken en toevallig op deze thread landen.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Een aan en uit schakelaar.

http://www.rc-cam.com/bitsw.htm

Op 18 juni 2014 12:39:31 schreef Lambiek:
Hier heb je een kleiner stukje code, het kan met een paar regels.

pic basic code:


Device 12F675           ; processor type

Xtal 10              ; crystal 10 Mhz

Config WDT_OFF,_         ; WatchDog Timer uit
    PWRTE_ON,_         ; Power-up Timer Enable aan
    MCLRE_OFF,_        ; Externe Master Reset Enable uit
    HS_OSC           ; X-tal groter dan 4MHz
    
All_Digital true         ; alle poorten digitaal

Symbol aan = 1          ; Aan is hoog
Symbol uit = 0          ; Uit is laag

Symbol MOTOR = GPIO.0       ; Servo uit op poort 1

Symbol snelheid = 20       ; servo frequentie 50Hz
                                  
Dim positie As Word        ; variabele positie servo

Clear               ; wis geheugen
 
DelayMS 1000           ; stabilisering 1 sec

     ;543210         ; hulpregel 
GPIO  = %000000         ; maak poort laag         
TRISIO = %000100         ; in en uitgangen

;----------------------------------------------------------

run:                   

  For positie = 1000 To 1500 Step 10 
  Servo MOTOR,positie         
  DelayMS snelheid           
  Next               
  
  For positie = 1500 To 1000 Step - 10 
  Servo MOTOR,positie          
  DelayMS snelheid           
  Next                 
    
GoTo run                 

End                   
  

Als je de waarde 1000 en 1500 aanpast, kan je de slag van de servo vergroten of verkleinen.

Lambiek, waarom gebruik je de interne klok van de PIC niet ?

[Bericht gewijzigd door Henry S. op 19 juni 2014 19:37:14 (94%)]

Helemaal mee eens. Elke discussie of mogelijke oplossingen kunnen anderen altijd weer gebruiken. Dit hele item heeft me al wel een andere kijk op het programmeren van microprocessoren gegeven.
Maar tja... nog een hobby erbij zal moeilijk zijn. Ik heb er al zoveel. Dus ik hou het voor wat betreft dit punt maar bij wat elektronica bij het modelvliegen. Overigens als jullie nu eens het nieuwste op het gebied van modelvliegen willen zien. Zoals hi-speed electrokisten, straalkisten, drones ed. kom dan maar naar onze grote modelvlieg Fly-Inn op 28 en 29 juni.

http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/flyer%202014%2050%25.jpg

Lambiek

Special Member

Op 18 juni 2014 17:15:11 schreef Generaal:
Lambiek, waarom gebruik je de interne klok van de PIC niet ?

Tja ik had toevallig een printje met een kristal erop liggen.

Op 18 juni 2014 19:26:26 schreef xxxPietxxx:
Maar tja... nog een hobby erbij zal moeilijk zijn. Ik heb er al zoveel. Dus ik hou het voor wat betreft dit punt maar bij wat elektronica bij het modelvliegen.

Je moest eens weten wat je allemaal met een controller kan doen, ook in de modelbouw. :)

Op 18 juni 2014 13:11:05 schreef rew:
Lambiek, als je "1000" in een variable "min" stopt, 1500 in "max", "snelheid" naar "servodelay" ofzo hernoemt en "10" in een variabele snelheid stopt, wordt het denk ik duidelijker voor mensen die het niet zelf geschreven hebben.

Ja dat is misschien duidelijker, maar ik had dit zo op de pc staan.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.