Het maken van een uurwerk via het programma MCU 8051 IDE

Dit topic is gesloten

Excuus, ik sloeg verschillende dingen door elkaar.
1) Ik heb het zo opgelost, werkt ook volgens mij
2) wat bedoel je met werken aan weergave?
ORG 0h
LJMP start
ORG 30h

pic asm code:

Start:   MOV SCON,#40h     ;serieel kanaal van mode1 8-bit UART variabele baudrate instellen
      MOV TMOD,#22h     ;instellen timer1 als 8-bit auto reload voor baudrategenerator
      ORL PCON,#80h     ;baudrate verdubbelaar activeren
      MOV TH1,#2a43     ;4800 baudrate
      MOV TL1,#243     ;4800 baudrate
      SETB TR1       ;baudrategenerator activeren

      MOV TH0,#037h     ;startwaarde voor 200µs( 65535 - 200 = 65335 = FF37) FF bij de hoogste waarde
      MOV TL0,#037h     ;startwaarde voor 200µs( 65535 - 200 = 65335 = FF37) 37 bij de laagste waarde
      SETB TR0       ;timer0 starten

      MOV R1,#000H     ;seconden op 0 (hoef je maar 1x uit te voeren
      MOV R2,#000H     ;minuten op 0
      MOV R3,#000H     ;uren op 0
      MOV R4,#000H		 ; register voor maxwaarde teller om seconde te bekomen (=100)
      MOV R5,#000H		 ; register voor maxwoorde teller om seconde te bekomen (=50)
      MOV P0,#00000001B   ;P0 op 1 zetten, Po wordt gebruikt voor het looplicht 

MAIN:   CALL KLOK
	  CALL seconde

      CALL weergave
      CALL looplicht
      LJMP MAIN

KLOK:	  JNB TF0,klok       ;als TF0=0, spring naar klok
      CLR TF0
      RET

LOOPLICHT: MOV A,R2
      ANL A,#00000001B

      JNZ ONEVEN      ;bit 0=1; spring naar ONEVEN

EVEN:   MOV A,P0
      RL A
      MOV P0,A
      RET

ONEVEN:  MOV A,P0
      RR A
      MOV P0,A
      RET

SECONDE:  INC R4
	  CJNE R4,#100d,seconde_ret

	  MOV R4,0
	  INC R5
	  CJNE R5,#50d,seconde_ret

	  MOV R5,0
	  MOV A,#0

      MOV A,R4
      ADD A,R5
	  JZ optellen
seconde_ret: RET	  

optellen: 
      INC R1
      CJNE R1,#60d,optel_ret ;max.waarde = 59 seconden
      MOV R1,#0

      INC R2         ;verhogen van de minuten
      CJNE R2,#60d,optel_ret ;max.waarde = 59 minuten
      MOV R2,#0

      INC R3         ;verhogen van de uren
      CJNE R3,#24d,optel_ret ;maximumwaarde = 23 uren
      MOV R3,#0

optel_ret: RET

weergave:
     MOV P1,R1        ;seconden worden weergegeven op poort0
     MOV P2,R2        ;minuten worden weergegeven op poort1
     MOV P3,R3        ;uren worden weergegeven op poort2
     RET
    
     END 


Arco

Special Member

In je laatste code staan wat rare dingen in je seconde() functie, die per toeval (meer geluk als wijsheid... :) ) wel werken.
Beter mijn voorbeeld nemen, da's ook nog uit te leggen hoe het werkt...

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com

Ik deed het op die manier omdat me aangeraden werd op de registers op te tellen en dan te kijken of deze 0 waren. Maar is goed, wou gewoon zelf ook met iets uit de bus komen :)

Roches

Golden Member

Je "collega" gaf aan te werken aan de weergave met behulp van de ASCII-tabel, maar had nog niet gepost hoe het probleem met de secondes op te hebben gelost.

Gebruik de code van Arco en laat seconde helemaal weg, elegant genoeg omdat je dus optellen en seconde gecombineerd hebt en dat de code pas gaat optellen als de seconde voorbij is....

Ik was spuit11, wat Arco zegt, plus dat het ook sneller is...

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!
Arco

Special Member

Op die plaats in je seconde routine zijn R4 en R5 altijd nul. Het is dus wat zinloos om 0 + 0 op te tellen en te testen of dat 0 is...

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Roches

Golden Member

Thomas, maak in je profiel ff je email zichtbaar, ik wil je ergens voor waarschuwen wat nu niet in dit topic thuis hoort...

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!

Op 20 augustus 2016 01:04:04 schreef Roches:
Thomas, maak in je profiel ff je email zichtbaar, ik wil je ergens voor waarschuwen wat nu niet in dit topic thuis hoort...

Heb het even onzichtbaar gezet, is niet mijn gewoonte dus laat me weten als je mail hebt gestuurd dan zet ik 'm terug onzichtbaar.

In verband met de tabel voor de ASCII, voor elke seconde dus een aparte code?
Oh, dat gaat nog even duren.

Arco

Special Member

Moet de output op P1,2,3 hex zijn, of mag 't ook BCD zijn? (dat maakt alles een stuk simpeler)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
Roches

Golden Member

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!

Oke heb hem ontvangen Roches ;)
Arco, in de opgave wordt er niets gezegd over de outputs van P1,P2,P3 dus ik denk dat BCD in principe geen probleem moet zijn.

Arco

Special Member

Kleine wijziging in optellen():

code:


optellen: INC R1
      MOV A, R1
      DA A         ;Decimal adjust
      MOV R1, A 	
      CJNE R1,#60h,optel_ret ;max.waarde = 59 seconden
      MOV R1,#0
      INC R2         ;verhogen van de minuten
      MOV A, R2
      DA A         ;Decimal adjust 
      MOV R2, A 	
      CJNE R2,#60h,optel_ret ;max.waarde = 59 minuten
      MOV R2,#0
      INC R3         ;verhogen van de uren
      MOV A, R3
      DA A         ;Decimal adjust
      MOV R3, A 	
      CJNE R3,#24h,optel_ret ;maximumwaarde = 23 uren
      MOV R3,#0
optel_ret: RET

In R1,2,3 staan nu al de 'hapklare' waardes voor serieel versturen... ;)
Serieel versturen:

code:


      MOV A, R1    ;seconden laden
      SWAP A      ;nibbles omruilen
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii
      MOV SBUF, A   ;versturen (tientallen)
txwait:  JNB TI, txwait ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen
      MOV A, R1    ;seconden laden
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf 
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii 
      MOV SBUF, A   ;versturen (eenheden) 
txwait2:  JNB TI, txwait2 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen

Dit herhalen voor minuten en uren...

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com

1)Top! ;)
2) in principe zou het serieel versturen zo als onderstaande code moeten lukken in formaat 'uu:mm:ss'?
( ;- - - - - - uren/minuten/seconden/dubbelpunt staat er gewoon om het overzichtelijk te houden)
3) Hoe kan ik testen of hij het juiste in formaat 'uu:mm:ss' stuur?
4) Het wordt al laat, bedankt voor de nachtelijke hulp, Ik kruip mijn bed. Morgen het eerste wat ik doe is de code uitproberen ;)

pic asm code:


;- - - - - - uren
      MOV A, R3    ;uren laden
      SWAP A      ;nibbles omruilen
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii
      MOV SBUF, A   ;versturen (tientallen)
txwait:  JNB TI, txwait ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen
      MOV A, R3    ;uren laden
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf 
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii 
      MOV SBUF, A   ;versturen (eenheden) 
txwait2:  JNB TI, txwait2 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen

;- - - - - - dubbelpunt

      MOV A, #03Ah   ;dubbelpunt laden
      MOV SBUF, A   ;versturen (tientallen)
txwait3:  JNB TI, txwait3 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen

;- - - - - - minuten

      MOV A, R2    ;minuten laden
      SWAP A      ;nibbles omruilen
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii
      MOV SBUF, A   ;versturen (tientallen)
txwait4:  JNB TI, txwait4 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen
      MOV A, R2    ;minuten laden
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf 
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii 
      MOV SBUF, A   ;versturen (eenheden) 
txwait5:  JNB TI, txwait5 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen

;- - - - - - dubbelpunt

      MOV A, #03Ah   ;dubbelpunt laden
      MOV SBUF, A   ;versturen (tientallen)
txwait6:  JNB TI, txwait6 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen

;- - - - - - seconden

      MOV A, R1    ;seconden laden
      SWAP A      ;nibbles omruilen
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii
      MOV SBUF, A   ;versturen (tientallen)
txwait7:  JNB TI, txwait7 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen
      MOV A, R1    ;seconden laden
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf 
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii 
      MOV SBUF, A   ;versturen (eenheden) 
txwait8:  JNB TI, txwait8 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen
Arco

Special Member

Klopt zo te zien wel. De serieele waarde kun je controleren door het SBUF register te bekijken in de simulatie...
Erg nauwkeurig wordt de klok zo nooit (zonder interrupts), maar het gaat tenslotte om het principe, niet?

Iedere complete serieele tijd-transmit kost bijna 17mS, die komen er dus extra bij steeds.
Je kunt de boel wel wat tweaken door timer 0 met een wat kleinere waarde (dus hoger) te laden, bijv. #39h of #3Ah i.p.v. #37h...

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com

Ik heb het eens uitgeprobeerd met onderstaande code.
bemerkingen:
1) geeft die decimal adjust geen probleem voor mijn looplicht?
2) Die sbuf register verandert na 1 seconde niet van waarde.
3) Denk je dat het op een half dagje nog mogelijk is om het met interrupts te doen?

pic asm code:

ORG 0h
      LJMP start
      ORG 30h

Start:   MOV SCON,#40h     ;serieel kanaal van mode1 8-bit UART variabele baudrate instellen
      MOV TMOD,#22h     ;instellen timer1 als 8-bit auto reload voor baudrategenerator
      ORL PCON,#80h     ;baudrate verdubbelaar activeren
      MOV TH1,#243     ;4800 baudrate
      MOV TL1,#243     ;4800 baudrate
      SETB TR1       ;baudrategenerator activeren

      MOV TH0,#037h     ;startwaarde voor 200µs( 65535 - 200 = 65335 = FF37) FF bij de hoogste waarde
      MOV TL0,#037h     ;startwaarde voor 200µs( 65535 - 200 = 65335 = FF37) 37 bij de laagste waarde
      SETB TR0       ;timer0 starten

      MOV R1,#000H     ;seconden op 0 
      MOV R2,#000H     ;minuten op 0
      MOV R3,#000H     ;uren op 0
      MOV R4,#000H		 ; register voor maxwaarde teller om seconde te bekomen (=100)
      MOV R5,#000H		 ; register voor maxwoorde teller om seconde te bekomen (=50)
      MOV P0,#00000001B   ;P0 op 1 zetten, Po wordt gebruikt voor het looplicht 

MAIN:   CALL KLOK
	  CALL optellen

      CALL weergave
      CALL looplicht
      LJMP MAIN

KLOK:	  JNB TF0,klok       ;als TF0=0, spring naar klok
      CLR TF0
      RET

LOOPLICHT: MOV A,R2
      ANL A,#00000001B

      JNZ ONEVEN      ;bit 0=1; spring naar ONEVEN

EVEN:   MOV A,P0
      RL A
      MOV P0,A
      RET

ONEVEN:  MOV A,P0
      RR A
      MOV P0,A
      RET

optellen: INC R1
      MOV A, R1
      DA A         ;Decimal adjust
      MOV R1, A 	
      CJNE R1,#60h,optel_ret ;max.waarde = 59 seconden
      MOV R1,#0

      INC R2         ;verhogen van de minuten
      MOV A, R2
      DA A         ;Decimal adjust 
      MOV R2, A 	
      CJNE R2,#60h,optel_ret ;max.waarde = 59 minuten
      MOV R2,#0

      INC R3         ;verhogen van de uren
      MOV A, R3
      DA A         ;Decimal adjust
      MOV R3, A 	
      CJNE R3,#24h,optel_ret ;maximumwaarde = 23 uren
      MOV R3,#0

optel_ret: RET

weergave:;- - - - - - uren
      MOV A, R3    ;uren laden
      SWAP A      ;nibbles omruilen
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii
      MOV SBUF, A   ;versturen (tientallen)
txwait:  JNB TI, txwait ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen
      MOV A, R3    ;uren laden
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf 
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii 
      MOV SBUF, A   ;versturen (eenheden) 
txwait2:  JNB TI, txwait2 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen
 
;- - - - - - dubbelpunt
 
      MOV A, #03Ah   ;dubbelpunt laden
      MOV SBUF, A   ;versturen (tientallen)
txwait3:  JNB TI, txwait3 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen
 
;- - - - - - minuten
 
      MOV A, R2    ;minuten laden
      SWAP A      ;nibbles omruilen
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii
      MOV SBUF, A   ;versturen (tientallen)
txwait4:  JNB TI, txwait4 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen
      MOV A, R2    ;minuten laden
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf 
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii 
      MOV SBUF, A   ;versturen (eenheden) 
txwait5:  JNB TI, txwait5 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen
 
;- - - - - - dubbelpunt
 
      MOV A, #03Ah   ;dubbelpunt laden
      MOV SBUF, A   ;versturen (tientallen)
txwait6:  JNB TI, txwait6 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen
 
;- - - - - - seconden
 
      MOV A, R1    ;seconden laden
      SWAP A      ;nibbles omruilen
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii
      MOV SBUF, A   ;versturen (tientallen)
txwait7:  JNB TI, txwait7 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen
      MOV A, R1    ;seconden laden
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf 
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii 
      MOV SBUF, A   ;versturen (eenheden) 
txwait8:  JNB TI, txwait8 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen
     RET
Arco

Special Member

Het deel met R4/5 was weggevallen, daardoor liep de boel veel te snel... ;)
Met interrupts lijkt me wel wat kort dag. Ik neem aan dat je ook nog uit moet kunnen leggen hoe de boel werkt?... Zo werkt het in ieder geval:

code:


      ORG 0h
      LJMP start
      ORG 30h
 
Start:   MOV SCON,#40h     ;serieel kanaal van mode1 8-bit UART variabele baudrate instellen
      MOV TMOD,#22h     ;instellen timer1 als 8-bit auto reload voor baudrategenerator
      ORL PCON,#80h     ;baudrate verdubbelaar activeren
      MOV TH1,#243     ;4800 baudrate
      MOV TL1,#243     ;4800 baudrate
      SETB TR1       ;baudrategenerator activeren
 
      MOV TH0,#037h     ;startwaarde voor 200µs( 65535 - 200 = 65335 = FF37) FF bij de hoogste waarde
      MOV TL0,#037h     ;startwaarde voor 200µs( 65535 - 200 = 65335 = FF37) 37 bij de laagste waarde
      SETB TR0       ;timer0 starten
 
      MOV R1,#000H     ;seconden op 0 
      MOV P1,#0
      MOV R2,#000H     ;minuten op 0
      MOV P2,#0
      MOV R3,#000H     ;uren op 0
      MOV P3,#0 
      MOV R4,#000H		 ; register voor maxwaarde teller om seconde te bekomen (=100)
      MOV R5,#000H		 ; register voor maxwoorde teller om seconde te bekomen (=50)
      MOV P0,#00000001B   ;P0 op 1 zetten, Po wordt gebruikt voor het looplicht 

 
MAIN:   CALL KLOK
	  CALL optellen
      CALL looplicht
      LJMP MAIN
 
KLOK:	  JNB TF0,klok     ;als TF0=0, spring naar klok
      CLR TF0
      RET
 
LOOPLICHT: MOV A,R2
      ANL A,#00000001B
      JNZ ONEVEN      ;bit 0=1; spring naar ONEVEN
 
EVEN:   MOV A,P0
      RL A
      MOV P0,A
      RET
 
ONEVEN:  MOV A,P0
      RR A
      MOV P0,A
      RET
 
optellen: INC R4
	  CJNE R4,#100,optel_ret
	  MOV R4, #0
	  INC R5
	  CJNE R5,#50,optel_ret
	  MOV R5, #0 
      inc R1
      MOV A, R1
      DA A         ;Decimal adjust
      MOV R1, A 	
      CJNE R1,#60h,weergave ;max.waarde = 59 seconden
      MOV R1,#0
      INC R2         ;verhogen van de minuten
      MOV A, R2
      DA A         ;Decimal adjust 
      MOV R2, A 	
      CJNE R2,#60h,weergave ;max.waarde = 59 minuten
      MOV R2,#0
      INC R3         ;verhogen van de uren
      MOV A, R3
      DA A         ;Decimal adjust
      MOV R3, A 	
      CJNE R3,#24h,weergave ;maximumwaarde = 23 uren
      MOV R3,#0
 optel_ret: RET

weergave:;- - - - - - uren
      MOV A, R3    ;uren laden
      SWAP A      ;nibbles omruilen
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii
      MOV SBUF, A   ;versturen (tientallen)
txwait:  JNB TI, txwait ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen
      MOV A, R3    ;uren laden
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf 
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii 
      MOV SBUF, A   ;versturen (eenheden) 
txwait2:  JNB TI, txwait2 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI     ;flag clearen
 
;- - - - - - dubbelpunt
 
      MOV A, #03Ah   ;dubbelpunt laden
      MOV SBUF, A   ;versturen (tientallen)
txwait3:  JNB TI, txwait3 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI      ;flag clearen
 
;- - - - - - minuten
 
      MOV A, R2    ;minuten laden
      SWAP A      ;nibbles omruilen
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii
      MOV SBUF, A   ;versturen (tientallen)
txwait4:  JNB TI, txwait4 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI      ;flag clearen
      MOV A, R2    ;minuten laden
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf 
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii 
      MOV SBUF, A   ;versturen (eenheden) 
txwait5:  JNB TI, txwait5 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI      ;flag clearen
 
;- - - - - - dubbelpunt
 
      MOV A, #03Ah   ;dubbelpunt laden
      MOV SBUF, A   ;versturen (tientallen)
txwait6:  JNB TI, txwait6 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI      ;flag clearen
 
;- - - - - - seconden
 
      MOV A, R1    ;seconden laden
      SWAP A      ;nibbles omruilen
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii
      MOV SBUF, A   ;versturen (tientallen)
txwait7:  JNB TI, txwait7 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI      ;flag clearen
      MOV A, R1    ;seconden laden
      ANL A, #0Fh   ;msn eraf 
      ADD A, #30h   ;30 hex optellen voor ascii 
      MOV SBUF, A   ;versturen (eenheden) 
txwait8:  JNB TI, txwait8 ;wachten tot versturen klaar is
      CLR TI      ;flag clearen

      MOV P1,R1     ;seconden worden weergegeven op poort0
      MOV P2,R2     ;minuten worden weergegeven op poort1
      MOV P3,R3     ;uren worden weergegeven op poort2

      RET
Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com

Oke, het looplicht werkt terug.
Maar even om te controleren, of de serïele sturing werkt.
Bij 3s, 160ms staat mijn SBUF register op op CA, SBUF T op 01, maar bij het paseren van de seconde zie ik niet direct iets veranderen.

GJ_

Moderator

Thomas, ondanks dat je motivatie beter lijkt dan die van TS is en blijft het zijn topic, en dat ben je nu aan het kapen. En dat is dus echt niet de bedoeling.

We gaan verder met de problemen van S-man.

Roches

Golden Member

Op 19 augustus 2016 21:43:10 schreef S-man:
[...]

Hé kameraad,ik en Thomas zitten wel samen te werken voor die opdracht. We vergelijken wel samen en geven elkaar wat informatie en bedenkingen voor die klok

Lijkt me geoorloofd daar S-man dit zelf aangeeft.

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!
Arco

Special Member

Lijkt mij ook, temeer daar S-man ook al een tijdje onzichtbaar is.
(ik denk trouwens dat we dan ook nog niet veel verder als de startpost waren gekomen qua inhoud... :) )

In de Edsim51 simulator zie ik toch netjes 0x30,0x30,0x3A,0x30,0x30,0x3A,0x30,0x31 verschijnen in SBUF na een seconde. (SBUF tx register, er is ook een SBUF voor rx)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com

@ Arco, na een seconde krijg ik die waarde ook, maar na de 2 de seconde blijft die waarde van de 1ste seconde onveranderd in SBUF Tx

Arco

Special Member

Bij mij krijg ik netjes 0x32 als laatst verstuurde byte na de 2e seconde. (en na 3 seconden 0x33, enz...)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com
GJ_

Moderator

Ehh, het was geen vraag.

s-man is verdwenen van dit schoolvragen topic, een collega is in zijn plaats gekomen en s-man hoeft nu alleen nog maar het resultaat over te nemen.

Dit topic is gesloten