Breedbandige stroommeet-transformator


miedema

Golden Member

Ha Bram,

Bekijk je "1 periode 50Hz signaal" eens als stukken blokgolf, die met een enkele sinus aan elkaar worden geknoopt. Dan is het meteen duidelijk dat in dat signaal ook alle oneven harmonischen zitten.
En die harmonischen worden natuurlijk niet verzwakt door je notch filter...

Verder zijn dat harmonischen van een veel lagere frequentie dan 50 Hz. Immers, de periodeduur is je 50Hz sinus plus de pauzetijd.
Dat verklaard denk ik het "zooitje" in je scopeplaatje na het notchfilter.
Het zou leuk zijn om die meting nog een keer te doen, en dan de pauzetijd van het signaal te variëren, dan wordt die invloed wel zichtbaar...

Gelukkig is ons lichtnet nog niet zo rot dat er van die scherpe knikken in de golfvorm zitten :-)
(Zolang er niet iemand aan het fase aansnijden gaat, met een dimmer of zo..... en zelfs dan blijft de periodeduur nog steeds 20ms / 50Hz)

Groet! Gertjan.

Kan je het notch filter niet beter testen door 2 signalen samen te voegen. Ik denk dan aan een 50Hz + 10Khz? De 10Khz zou dan redelijk ongedempt eruit moeten komen.

blackdog

Golden Member

Hi,

kris van damme
Ik heb meerdere malen bij electronica ontwerpjes getest met stijle smalle pulssignalen.
Dat hier zeer veel harmonische in zitten was mij al bekent, hoe stijler de flanken des te meer energie in de hogere frequenties.

Je schrijft dit: (in regime) staat altijd op het eerste blad van ieder boek over wisselstroomtheorie
Sorry, dat boek heb ik niet gelezen... |:(

Ik ben een autodidact(altijd gaten in je kennis) maar dank voor de tip, ik ga hier even op zoeken, maar ik begrijp wel dat er energie wordt opgeslagen tijdens de Sinus burst in de condensatoren van het hier gebruikte notch filter en bij het abrupt stoppen deze energie weer vrij komt.
Dat is op dit moment wat ik er van denk.
Oja, net een boekje van de plank getrokken, "Wisselstroom Theorie" van F.A. Wilson ik kijk of ik daar wat uitleg in kan vinden.

miedema
Je weet ondertussen wel dat ik je altijd op je wenken bedien... *grin*
Meetcomputer is opgestart en ik doe strak wat extra meteningen met één of meerdere perioden en een langere of kortere "dooie" tijd.

benleentje
Dat extra testsignaal, uhm... het kwartje valt niet zo snel bij mij wat dit voor voordelen op zou leveren.
Als het goed is wandeld 10KHz gewoon door het filter heen.

Algemeen
De rede van deze testen is dus om te zien wat stijle filters, dus filters opgebouwd met een hoge Q waarde met je te testen signalen doen.
Het basis gedrag was mij al bekend door uitgebreid gebruik te maken van allerlei software voor passieve en actieve filters waarbij je het pulsgedrag in beeld kan brengen.
Deze eigenschappen van de filtersoftware heb ik ondermeer gebruikt bij het tunen van het 600KHZ bessel filter in deze projecten.

Dat de disruptie van het spectrum bij gebruik maken van een één periode sinus signaal nog steeds zo groot is, dat had ik dus niet verwacht...

Plaatjes van metingen zonder een notchfilter te gebruiken
Hieronder een aantal plaatjes die het spectrum laten zien van een basis 50Hz sinus signaal en wat er gebeurd als je de burstmodes gebruikt en zoals Gertjan vroeg,
en dan de totale Burst periode varieerd.
Ik heb ook getest met een blokgolf en daar één periode van te nemen en dan de burst periode te varieren.
Het gedrag is vrijwel gelijk, alleen is er meer energie aanwezig in de hogere frequenties.
Deze keer heb ik wat meer moeite gedaan wat de spectrum plaatjes betreft, ze zijn nu klikbaar en van betere kwaliteit.

Dit geld voor de volgende plaatjes:
Generator 16Bit Siglent SDG2042 X
Signaal niveau = 1V dBV, dus 1V RMS
Sample frequentie 8KHz
FFT Grote = 65536
Widow = Kaiser5
Middeling = 10x lineair
Gekozen om maar tot 1KHz weer tegeven

Referentie signaal
Dit geeft aan dat het 50Hz signaal uit de gebruikte generator schoon genoeg is, plaatjes zijn dus klikbaar!
De eerste THD waarde in het plaatje negeren, de THD+N klopt wel vrij goed.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/50Hz-Sinus-Continu-Referentie-Klein.png

.
Dit is een periodetijd van 50mSec en één volledige periode van een 50Hz Sinus signaal.
Er is hier weinig energie te vinden beneden de 50Hz frequentie.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/50Hz-1Period-Sinus-Burst-50mSec-Period-Klein.png

.
Nu een periode tijd die enigsins willekeurig is, 43,5msec.
Eerst en scoop foto hoe het testsignaal er uit ziet, de cursor meting geeft de Burstperiodetijd aan.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Scoop-Siglent-SDG2042-50Hz-1Period-Sinus-Burst-43.5mSec-Period.png

.
Er is nu een flinke paal zichtbaar bij iets meer dan 20Hz.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/50Hz-1Period-Sinus-Burst-43.5mSec-Period-Klein.png

.
We gaan nu in een aantal stappen naar een langere Burtsperiode duur, nu 100mSec, voor controle weer even een scoopfoto.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Scoop-Siglent-SDG2042-50Hz-1Period-Sinus-Burst-100mSec-period.png

.
De paal bij ruim 20Hz is weg maar we hebben nu wel 30Hz, 40Hz en 50Hz, hoe langer dus de Burstperiodetijd, hoe meer ernergie verschijnt in de spectrum plaatjes.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/50Hz-1Period-Sinus-Burst-100mSec-Period-Klein.png

.
Het wordt bij 200mSec druk beneden de 50 Hz. :-)
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/50Hz-1Period-Sinus-Burst-200mSec-Period-Klein.png

.
En dan de laatste bij 500mSec en dan eerst de foto van het testsignaal bij deze instelling
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Scoop-Siglent-SDG2042-50Hz-1Period-Sinus-Burst-500mSec-Period.png

.
Wat mij betreft kan dit plaatje in het Stedelijk Museum bij de Electronic Art afdeling... :+
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/50Hz-1Period-Sinus-Burst-500mSec-Period-Klein.png

Een conclusie kan ik wel trekken, met het gebruikte testsignaal, kan ik best kijken naar het gedrag van een notchfilter, vooral naar een passief notchfilter en een notchfilter met een Q van meer dan zeg 3.
Hoe hoger de Q des te meer ringing er optreed, dat gaven de plaatjes ook al aan.

Maar de hele serie plaatjes die ik met al liet zijn in het frequentie domain laat zien dat afhankelijk van de periode va nde Sinus,
het aantal periode maar vooral de totale burst periode tijd bepaald de energie inhoud.
Dat zou best beter geformuleert kunnen worden, maar mijn hoofd wil even niet meer door hoofdpijn/migraine achtige verschijnselen,

Dus als jullie een betere conclusie kunnen geven, dan hoor ik die graag.
Grote typefouten haal ik er morgen wel uit...

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"

Ha blackdog,

Mooie plaatjes maar wat ik begrijp wil je een sperfilter afregelen of testen met een toonburst en dat is denk ik niet echt de oplossing.
Zo'n toonburst geeft zoals je heb kunnen zien een harmonische spectrum welke afhankelijk is van de start stop verhouding.
Dus om het niet ingewikkeld te maken je gate de sinus met een start/stop verhouding je kan het ook zien als puls modulatie.

Maar ik vraag mij af wat je uit deze meting voor informatie wil halen :?
Beter is een sweep toepassen des gewenst met fase meting of ik zie iets over het hoofd !

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.
blackdog

Golden Member

Hi Henk,

De orginele meting met het puls signaal doet in principe wat het zou moeten doen, het verschil zien tussen een filter met lage Q en met ene hoge Q.
Maar het geheel is een stuk complexer dan dat ik me had voorgesteld, de enkele periode van een 50Hz sinus signaal is een stuk complexer van opbouw dan ik dacht.
En de laatste plaatjes heb ik gebruikt om dit te laten zien.

Natuurlijk doe ik altijd en normale zweep, maar het ging op het gedrag bij pulssignalen,
wat dus als ik een notch filter gebruik en in het te meten signaal komen pulsen voor die b.v. niet netfrequentie gerelateerd zijn.
Ik probeer er achter te komen in hoeverre dat notchfilter (later ook mijn High Pass filters) de stoorsignalen beinvloeden.
Ik maak in ieder geval altijd een ongefilterde uitgang om zeker te zijn dat ik zo schoon mogelijk meet.

Dit is dus uiteindelijk een onderzoek, vergroting van kennis over filter gedrag, en hier dus eerst over notchfilters.

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"

Ha blackdog,

Ik denk dat ik je begrijp :D het was iets verwarrend door de plaatjes van de spectrum analyzer.
Maar eigenlijk wil je de tijdrespons meten door middel van een toonburst.
De invloed van een filter in tijd kan je denk ik als volgt omschrijven....(de tijd respons van een filter op een in tijd gemoduleerde sinus golfvorm is een AM-modulatie van het ingangssignaal).

Het meetsignaal wat je hier voor wil gebruiken is een tijd gemoduleerde sinus golfvorm [u(t)Asin2πft]
Ik gebruikte dat toen pas de SAW filters door Siemens op de markt gebracht werden dus ook een tijd meting i.v.m. de controle op reflectie.

Oké dat is helder nu welk signaal gebruik je dan.... je zal een aantal hele sinussen in je meetsignaal moeten zetten dus 1 is niet voldoende ergens tussen de 6....10.
En dan je key signaal je heb de arb-functie generator nu zo ingesteld dat je een BOXCAR fuctie maakt dat kan maar geeft veel transients beter is het om de key puls een trapezoide golfvorm te geven denk aan de subcarrier golfvorm in een pal signaal als je daar op jou manier een burst in zou sleutelen heb je zo veel harmonische dat het beeld niet meer om aan te zien zou zijn :(

Het kiezen van de Fo en de hoeveelheid periode in het pakket maar ook de afstand tussen de pakketen bepalen de invloed van het filter op het meetsignaal je kunt hiermee kan je over het filter schuiven.
Een complex filter heeft meer vertraging en zal ook meer vervormen in de responsietijd.
Dus zal een laag/hoogdoorlaatfilter minder vervorming hebben dan een bandstop/banddoorlaatfilter en een hoge orde/Q meer als een lage orde/Q.
In de situatie van je sperfilter zal je zien hoe dichter bij de flank hoe meer vervorming.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.
blackdog

Golden Member

Hi Henk, :-)

Dank je voor je input!

Ik ga het even laten indalen in mijn brein...
Zou je een tekening kunnen maken zodat het voor mij meer visueel wordt?
Ik denk dat ik al in de richting kom van wat je bedoeld, maar voor mij en ik denk ook anderen zou een plaatje met de door mij te gaan genereren signaalform prettig zijn.

Je krabbel hoeft niet van het 1-GSample type te zijn *grin*

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"

Je bent vooral een spectrumanalyse aan het doen op de curve van een ladende/ontladende condensator. Kan je je hoofd over breken, maar weet niet of het echt interessant is.

In een notch in regime loopt stroom en spanning niet in faze. bij F0 is het 45° vooruit en achteruit en dat nult zich aan de uitgang. Dat wil ook zeggen dat als de spanning plots ophoudt (einde van de sinus) er nog een restspanning op de condensatoren staat, en die lopen gewoon leeg en dat zie je, meet je.

Om het te verduidelijken een plaatje , toon burst 4 sinussen. Mijn scoop mist net het begin van de eerste sinus.
onderaan de notch uitgang. Je ziet de positieve sprong aan het begin en nog duidelijker de negatieve ontlaadsprong aan het einde van de sinustrein.Die sprong volgt simpel een e macht (het ontladen).. tijdens de sinussen geeft de notch out wat rommel, maar dat zijn vooral de sinusshaper fouten van de functiegenerator.

blackdog

Golden Member

Hi kris van damme,

Wat ik laat zien in mijn metingen in zowel het tijd domein dat zijn de Scoopplaatjes en het Frequentie domein, dat zijn de spectrum analyse plaatjes.
Om dat ik door ga met onderzoeken om voor mijzelf en misschien ook andere een beter beeld te krijgen heb ik de laatste metingen gedaan zonder een Notchfilter te gebruiken.
Dus hoe ziet het meetsignaal er zelf eigenlijk uit in zowel het tijd en het frequentie domain, dat heeft verder niets te maken met mijn hoofd ergens over breken. ;)

Je kan bij de spectrum plaatjes veel data halen uit de gebruikte instellingen zoals de hoeveelheid sinus golven, totale periode duur e.d.
Maar dat geeft geen goed inzicht in één oogopslag, wat mij betreft zijn de spectrum plaatjes van mindere waarde bij het testsignaal waarmee ik nu getest heb.

Kris,
Kan je wat meer laten zien hoe je de Scoop meting hebt gedaan, vooral de tweede trace begrijp ik niet gelemaal?

.
Nog wat extra metingen die ik heb gedaan met de Scoop aan het passieve 50Hz notchfilter.
De in verhouding simpele Scoop plaatjes geven een veel beter beeld in mijn ogen wat het Notchfilter doet op andere frequenties, daar gaan deze metingen uiteindelijk over.
Hieronder het passieve filter, dat ik bij deze meting teste met 1 tot 5 perioden van een willekeurige frequentie,
hier 456Hz en ook de totale periode tijd heb ik gevarieerd, maar dit gaf geen verandering van de gele trace.
Dat maakte verder weinig uit voor het beginstukje van de eerste Sinus periode alsook het laatste stukje van de laatste Sinus periode.
De eerste periode haalt net niet de Piekspanning en bij de laatste periode heb je een overshoot bij het stopmoment, doordat de energie nu weer uit de condensatoren komt.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Notchfilter-465Hz-Input+Output-01.png

.
Hier heb ik de twee Traces over elkaar gelegt, Blauw is de generator uitgang en Geel is de uitgang van het Notch filter,
ook hier weer 465Hz meetfrequentie, willekeurig gekozen stukje boven de 50Hz notchfrequentie.
Kies je de frequentie te verweg dan van de Notch frequentie dan wordt het filter transparant,
hier is aan de amplitude van de Gele trace te zien, dat de 465Hz nog niet buiten de invloedsweer van het filter zit.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Notchfilter-465Hz-Input+Output-02.png

.
Leuk plaatje bij de XY mode van de Scoop met drie perioden van 465Hz.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Notchfilter-465Hz-Input+Output-03.png

.
Hier heb ik de "Math"functie van de scoop gebruikt, de twee signalen worden van elkaar afgetrokken en het resultaat is in de Rode trace te zien.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Notchfilter-465Hz-Input+Output-04.png

.
Metingen bij 50Hz aan het passieve Notchfilter met de XY stand van de Scoop
Hier plaatjes van de XY mode van de Scoop, op de Notch frequentie van het passieve filter.
Hier met 1 periode van het 50Hz signaal, de Burst periodetijd heeft verder geen invloed op het weergegeven signaal,
natuurlijk kan je de totale Bursttijd niet te kort maken, je mag de perioden zelf niet aantasten, maar dat is vrij logies in mijn ogen.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Notchfilter-50Hz-Input+Output-02.png

.
Nu met twee volle Sinussen.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Notchfilter-50Hz-Input+Output-03.png

.
Dit is het XY plaatje bij het net niet precies op frequentie zetten van het notchfilter
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Notchfilter-50Hz-Input+Output-01.png

.
Dit is bij een perfect op frequentie getuned Notchfilter.
De Scoop heeft hier geen gevoeligheid genoeg ondanks dat deze 1mV/div is en er zeer veel middeling is toegepast.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Notchfilter-50Hz-Input+Output-04.png

.
En nu geprobeert er alles uit te halen... verder niet zo zinvol voor het inzicht, maar laat wel goed zien wat er mogelijk is als je alles uit je apparatuur probeert te halen.
Generator op max. output, Scoop zo ingesteld voor beste ruisgedrag.
1024x middeling toegepast en nu is er vervorming en andere residu te zien in de blauwe trace.
Deze ruis is het gevolg van het signaal dat uit het Notchfilter komt, wat THD en prut van de Generator is en dit gemixt met de ruis van het gele Scoop kanaal.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Notchfilter-50Hz-Input+Output-05.png

.
Genoeg weer zo, ga het een en ander weer even overdenken.

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"
miedema

Golden Member

Ha Blackdog,

Wat late reactie....
Ik had hier vandaag een vriend met een nieuwe Chinese (schakelende) labvoeding, en daar moest aan gemeten worden. :)

Inmiddels is de discussie al weer een stuk verder, en in een wat andere richting gewaaid. (Mooie X-Y plaatjes in je laatste post, gewoon moderne kunst :), maar iets zinnigs kan ik er niet uit distilleren...)

Even terug naar je voor-laatste post, over die enkele 50Hz sinus met variabele periode tijd.

Het 1e plaatje laat zien dat je een AWG generator hebt om trots op te zijn. Zo'n lage THD is uitzonderlijk voor een AWG. Met dit ding is een aparte Wien-brug generator niet meer nodig :-)

Maar dan het 2e plaatje. Je schrijft:

Dit is een periodetijd van 50mSec en één volledige periode van een 50Hz Sinus signaal.
Er is hier weinig energie te vinden beneden de 50Hz frequentie.

Maar dat is er wel.... Een periodetijd van 50ms hoort bij een frequentie van 20Hz. En jawel, die zie je ook. De paal staat er nog net half op tegen de linkerkant van het plaatje.

Dat klopt dus helemaal met het idee dat de periodeduur de laagste paal in het spectrum bepaald. Je volgende plaatjes laten dat ook zien.

Je krijgt dus een hele rij palen door het spectrum (die grondtoon + oneven harmonischen). Vervolgens filtert je notchfilter daar de 50Hz paal uit. Als die er is natuurlijk :-)

In feite maak je met die hele serie palen een soort ruis waarmee je een frequentiekarakteristiek meet.

Het enige wat ik dan weer niet snap is dat in je laatste spectrumplaatjes wél de harmonischen (100-150-200Hz) er uit gefilterd worden, maar niet de grondtoon (50Hz). Alsof je eigenlijk een 100Hz notchfiler gebruikte :o

.

Als in naar de Q / ringing van het filter zou willen kijken, dan zou ik gewoon naar de blok weergave op de scope kijken.

groet, Gertjan.

blackdog

Golden Member

Hi Gertjan, :-)

Wat betreft de XS plaatjes, klopt een enkeling levert wat extra info op, maar zoals je weet hou ik van meten en dit leverde dus wat leuke plaatjes op die ik graag deel.

Wat betreft de Spectrum metingen, als je de Bustperiode varieerd krijg je de grootste variatie in het spectrum.
Je kan energie op een bepaalde frequentie gegelen door de Burstperiode tijd te varieeren.
Dat staat dus niet alleen op zich ook de tijd van de Sinus periode doet hier in mee.

Dit is de Burstperiode tijd door de cursors angegeven
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Burst-Period.png

.
Zover ik het nu zie, is de Burstperiode eigenlijk de frequentie van het signaal, en daar kan dus b.v. één of meerdere perioden van een sinus in zitten, een pulssignaal, driehoek, noem maar op.
Wanneer zeg je dat iets één periode is, alleen die eene volledige Sinus of wanneer het geheel weer opnieuw begint, de Burstperiode tijd dus.

Dus Gertjan, dan komen we aan bij jouw opmerking, dat de Burstperiode tijd dus de laagste frequentie bepaald in de spectrum plaatjes.
En dat de de enkele of meerdere perioden van het 50Hz signaal iets van een modulatie is waar Henk het over had?
Of komt er uit de generator twee aparte signalen, kijk je naar het Spectrum plaatje dan zijn het geen twee aparte signalen, maar een eenorme hoeveelheid signalen die afhankleijk zijn
van de Sinus periode en de Burstperiode tijd.

Testen met een blokgolf aan een passief 50Hz Notch filter
Dat is natuurlijk het eerste wat je doet om te zien wat voor vlees je in de kuip hebt.
Hier wat plaatje van weer het passieve 50Hz notch filter gemeten met een blok signaal van 50Hz, 500Hz en 5KHz.

50Hz Blok, de Gele trace is de uitgang van het passive 50Hz Notch filter en de blauwe de ingang.
Deze metingen heb ik gedaan met de Puls golfvorm, dit omdat ik dan de flankstijlheid kan instellen om niette veel last te hebben van de meetkabels.
In de normale blokgolf stand zijn de flanken ongeveer 8nSec en dat gaf bij deze metingen nare overshoot die weinig met het te meten object te maken had.
Maar dus in de "Puls" stand kies je dan voor 50% Duty Cycle en voor beide flanken heb ik 1uSec gekozen en toen had ik schone plaatjes.
Dat is niet de boel beduvelen maar gewoon "Meet Hygiene". :+
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/SQR-50Hz-Notch-Passive-01.png

.
Deze is bij een 500Hz meetfrequentie, er is nog steeds veel invloed van het filter zicht baar, een flink deel komt voor rekening van de lage Q van een passief filter.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/SQR-500Hz-Notch-Passive-01.png

.
En de laatste meting aan het passieve 50Hz Notchfilter, deze is gedaan bij 5KHz, bijna geen invloed van het filter meer.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/SQR-5KHz-Notch-Passive-01.png

.
Metingen aan een Actief 50Hz Notchfilter
Nu zullen jullie misschien denken, maar wat is de blokweergave van een actief filter, OK, zelfde frequenties, we beginen weer met precies getuned Notch filter.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/SQR-50Hz-Notch-Active-01.png

.
Door de hogere Q van dit notchfilter is de invloed bij 500Hz veel minder bij dit soort metingen dan van het passieve filter.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/SQR-500Hz-Notch-Active-01.png

.
Bij deze 5KHz meting heb ik de signalen wat groter gemaakt om dat de verschillen u zo klein zijn, en vallen mooi over elkaar heen.
De invloed van dit actieve filter is bij deze meetfrequentie is dus minimaal.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/SQR-5KHz-Notch-Active-01.png

.
Dus, een active Notchfilter is niet zo slecht, Uhm nee en ja! |:(
Kijk eens naar een willekeurige meetfrequentie en deze is hier 17Hz, dus onder de Notch frequentie.
Kijk weer eens hoe mooi die slinger is van de uitgang van het filter, de Cursormeting geeft de frequentie aan...
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/SQR-17Hz-Notch-Active-01.png

En wat doet het passieve filter dan bij een 17Hz bloksignaal?
Kijk maar hieronder!
Passief 50Hz Notchfilter bij 17Hz blokgolf
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/SQR-17Hz-Notch-Passief-01.png

.
Een aantal van jullie verwachten nu een conclusie, de enige conclusie die ik nu kan trekken is dat je altijd moet meenemen hoe je aan het meten bent...
Wat zijn de voor en nadelen van je gekozen meetinstellingen.
Bij continu signalen zijn de afwegingen makkelijker, maar bij pulsvormige signalen die in de buurt zitten van je filter frequenties kan het gedrag van je filters storend werken, dus deze kunnen abberaties geven.
Komt ie weer... ken je meetinstrumenten.

Genoeg, was weer een lange sessie.

Shoot!

Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"

Hoi Bram,
Ik kijk lekker mee.
Waar vind ik je actieve notchfilter ook alweer? Dan kan ik daar ook eens aan rekenen/tekenen.

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org
blackdog

Golden Member

Hi F.E.T.

Morgenochtend ben je de eerste, lig net horizontaal ;-)

laat dan drie schema's zien.

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"
miedema

Golden Member

Ha Blackdog,

Zover ik het nu zie, is de Burstperiode eigenlijk de frequentie van het signaal, en daar kan dus b.v. één of meerdere perioden van een sinus in zitten, een pulssignaal, driehoek, noem maar op.
Wanneer zeg je dat iets één periode is, alleen die eene volledige Sinus of wanneer het geheel weer opnieuw begint, de Burstperiode tijd dus.

Dus Gertjan, dan komen we aan bij jouw opmerking, dat de Burstperiode tijd dus de laagste frequentie bepaald in de spectrum plaatjes.

De spijker op z'n kop. Één periode van een signaal is gewoon de tijd waarin de hele riedel 1x voorbijkomt, voor hetzelfde zich weer herhaald.
De frequentie die bij die periodetijd hoort zie je als laagste paal in het spectrum. Daarboven uiteraard harmonischen. En door de scherpe, blokachtige, hoeken zijn dat er veel.... (in principe alle oneven harmonischen). Die 50Hz sinus komt daar nog bij, en zal ook wel met de rest interfereren....
Kortom, het wordt vrij complex, wat het lastig maakt om te begrijpen wat je eigenlijk ziet, en daar conclusies uit te halen....

.

Door het meetsignaal eenvoudiger te houden is het makkelijker te duiden waar wat vandaan komt....
Met je blokgolfmetingen zijn we weer op vertrouwd terrein :-)

Ongetwijfeld heb je ook de ervaring dat je met één 1kHz blok de hele audio frequentiecurve kunt checken. Erg handig als je bv een hele serie kanalen van een mengtafel moet nalopen.
In feite zie je afwijkingen in de frequentiecurve tot ruim een decade onder en boven die blok (bij die 1kHz dus <100Hz...>10kHz)

Bij je 2e plaatje (50Hz blok) zien we een zakker in het horizontale deel van de blok: er zit een dip in de frequentiecurve midden in de band. Uiteraard.... Dat is je 50Hz notchfilter.

Bij het 3e plaatje (500Hz) duidt de helling van het dak van de blokgolf op laag af. En dat klopt. Onder die 500Hz zit de (bovenste) zijflank van het notchfilter.

Bij het 4e plaatje, 5kHz is er weinig meer te zien. Het notchfilter ligt nu 2 decaden onder de meetfrequentie, en is daarmee buiten beeld verdwenen....

.
De metingen aan het actieve filter laten hetzelfde zien. Alleen is de Q hoger, dus de frequentiecurve is dichterbij de 50Hz al weer terug naar geen verzwakking. Vandaar dat er bij 500Hz al bijna niets meer te zien is.

.

Het wordt pas echt interessant als je meetfrequentie onder de frequentie van de notch komt. Dan duurt de blok lang genoeg om ook uitslingering te zien :-)
Niet toevallig dat de frequentie van die uitslingering precies 50Hz is :-)

Het laatste plaatje, met het passieve notchfilter is een beetje een combi van effecten.
De langzaam stijgende flank duidt op hoog af. Dat is de naar beneden lopende zijflank van het filter, die nu net boven de meetfrequentie zit. En echte resonantie zie ik niet. Q te laag daarvoor? En er zit laag-af in, op een paar Hz of zo. Zat er ergens nog een koppel C of zo?

groet, Gertjan

blackdog

Golden Member

Hi,

Morge Heren, Dames ook! :P

Ik heb Frederick E. Terman schema's belooft zodat hij lekker kan spelen met zijn Spice software en ik hoop dat daar een bijdrage uitkomt voor dit topic van hem.

Komen ze aan...
Het passieve filter
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/NA-Passief-Notch-50HZ.png

.
In heb twee plaatjes uit het Bainter filter document gehaald, dit is het schema.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Bainter-SCH-Orgineel.png

.
De waarden voor de condensatoren in deze grafiek die voor 1KHz zijn, heb ik geschaald voor 50Hz gebruik.
Bij de hier aangegeven verhouding tussen C1 en C2 staat er op de uitgang van "A" bij de notch frequentie een hoge spanning wat bij de aangegeven 1:10 verhouding van de condensatoren een dynamiek probleem kan opleveren.
De -K1 versterker is gewoon een inverterende opamp met zeg 2x een 4K7 weerstand, ik heb de loper van een trimpot aan de -ingang gehangen en de twee 4K7 weerstaden
aan de andere aansluitingen van de trimpot, dat gaf mij de mogelijkheid het filter mooi op frequentie te tunen.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Bainter-Notch-Orgineel.png

.
En als laatste mijn 50Hz Notch voorversterkertje die ik regelmatig gebruik als ik eens brom moet filteren in een meetsetup.
Jammer genog nog steeds geen frontje voor het kastje gemaakt. |:(
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Notch-Preamp.png

.
Ik heb nog twee metingen gedaan, nu ver beneden de 50Hz notch frequentie van het filter, bij deze twee plaatjes is de meetfrequentie 5Hz en de meetpuls is 2mSec lang.
Zie dit maar als en korte tik met een stemvork op tafel. :-)

Dit is als je de stemvork verkeerd vast houd, waardoor de tanden gedempt worden door je vingens, lage Q factor.
De blauwe trace is weer de ingang van het filter en geel dan de uitgang, een mooi gedempte responce omdat de Q laag is van het passieve filter.
De signalen zijn trouwens symetrisch rond de "0" zodat er geen DC shift kan optreden.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Passive-Notch-5Hz-2mSec-Puls.png

.
En nu wordt de "stemvork" normaal vast gehouden, kijk een hoe mooi het active filter resoneerd. :)
Ik heb de generator spanning hier wat omlaag moeten brengen om clippen van het versterkertje te voorkomen, dit maakt voor de meting verder niet uit.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Ative-50Hz-Notch-2mSec-puls-5Hz-Freq.png

Verder heb ik een poging gedaan de Q te achterhalen van het active filter door de -3dB punten(40Hz en 58Hz) te meten en deze bandbreedte te gebruiken om de Q te berekenen.
Dat is dan 50/18 en dan kom ik rond een Q van 2,8 uit.
Dit komt echter niet overeen met de waarden in het lijstje dat ik heb laten zien een aantal dagen terug.

Hierbij wordt gesteld dat bij een Q van 5 de 2e harmonische, hier dus 100Hz er een demping optreed van rond de 0,077dB.
Mijn demping is bij 86Hz van het active filter is 0,07dB.
Dus de Q van mijn filter zou hiermee een stuk hoger zijn.
Het referentiepunt heb ik bij 5-KHz genomen, ver genoeg af van de Notch frequentie.
Gelukkig hebben mijn KeySight DMM's en hoge resolutie dB mode zodat ik de -0,077 dB goed kan aflezen welke dus bij 86Hz uitkomt.
Wat doe ik dus niet goed in de berekening?

Ik hoor graag van jullie!

Groet,
Bram

PS
Het was al weer lang geleden dat ik dit actieve filter had gecalibreerd, hier een plaatje van de maximale demping en dit samen met de notch frequentie weergegeven op een van mijn KeySight multimeters.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Calibratie-Active-Notchfilter.png

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"

Ha blackdog,

Even kijken je vraagt om een tekening bedoel je van zo'n modulator :? Wat ik in de tijd gebruikte was een cmos schakelaar 4066 en een teller om het aantal periode tussen aan/uit te tellen.
Waar je op moet letten is dat je signaal coherent is en indien je SIN(X) wilt moduleren op de nul doorgang begint en eindigt en als je COSIN(X) wilt moduleren je op de top begint en eindigt.
Maar jij heb de apparatuur voorhanden ik denk dat we dan beter de meetopstelling kunnen doorlopen.
In de eerste plaats zijn jou plaatjes duidelijk maar naar het einde toe niet helemaal !

Eerst waarom deze meetmethode als je een systeem wil meten met reactieve componenten treed er altijd vertraging op deze vertraging gaat gepaard met transients.....deze transients zijn met een bode plotter (amplitude/frequentie karakteristiek) niet zichtbaar.
Het kan belangrijk zijn deze inschakel verschijnselen te onderkennen i.v.m. verdere verwerking je wil er voor zorgen dat de uitgang van het systeem een eenduidige status heeft dit om geen valse metingen te verkrijgen.

Als we in het tijd domein meten maken we heel vaak gebruik van een sinus golfvorm dit is een spotfrequentie die we in frequentie kunnen instellen de (Fo) en daar is het mee gedaan.
Aan de andere kant kunnen we gebruik maken van een blokgolf met al zijn harmonische maar daar wordt het spectrum bepaald door de puls….. de start/stop verhouding bepaalt de harmonische en de amplitude van de harmonische ligt vast in een wiskundige reeks (Laplace) daar kan je niets aan doen dit is een gegeven.
Ik denk dat de verschillen duidelijk zijn beide hebben tekortkomingen.
Zijn er nog meer signalen die we kunnen gebruiken ja.... denk aan ruis of een zaagtand om de lineariteit te meten.

Ik ga proberen een praktische uitleg te geven..... de wiskunde er achter is veel makkelijker op te schrijven maar zal voor een aantal mede CO-ers geen goed beeld geven ook de instelling van de apparatuur komt door het geven van een aantal formules niet aanbod ;(
Waar gaat het om je wil een systeem meten in het tijd domein en over een breed spectrum voor de hand ligt dat je de blokkendoos pak mooie steile flank dus veel oneven harmonische.
Maar als je met de blokkendoos de frequentie veranderd veranderen de harmonische mee en kan het gebeuren dat de harmonische niet binnen de gewenste transmissieband blijven hierdoor ontstaat ongewenste vervorming en een vertekend beeld met betrekking tot de inschakel verschijnselen.
Wat we zouden willen gebruiken is een meetapparaat dat enerzijds de eigenschappen van de blokgolf en anderzijds de frequentie instelling van een sinusgenerator heeft.
Dit is de tone burst generator simpel gezien we gebruiken een blokgolf om een sinus aan/uit te zetten.
Hierdoor ontstaat een interessante golfvorm burst pakketjes van de sinus frequentie maar dan in de tijd.
We hebben nu de mogelijkheid om de blokgolf zo te kiezen dat voldoende harmonische binnen de transmissie band vallen en met de sinus kunnen we de frequentie Fo afstemmen.
Als we nu de sinus frequentie gaan sweepen kunnen we het totale frequentie spectrum waar we in geïnteresseerd zijn in beeld brengen.
Hierdoor hebben we de mogelijkheid om het gedrag in de tijd over een groot gebied te beoordelen.
Ik heb hier een plaatje van de respons van een filter :

Je kunt duidelijk de inslinger verschijnselen zien dit filter was een 4e orde hoe groter de orde(steilheid) des te meer inslingering een ideaal filter heeft de grootste inslingering.
Ik zal vanavond of anders morgen de instelling doornemen en welk spectrum je krijgt.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.
Jinny

Golden Member

Hoe wat waar weet ik niet, maar Bram heeft het wel eens over netjes opbouwen en dergelijke van filters en of verzwakkers, laatst nog ergens.
Vandaag kwam ik een relaisgestuurd verzwakker riedeltje tegen wat ik toch even wilde tonen..

Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..

Op 21 mei 2020 12:42:03 schreef blackdog:
Ik heb Frederick E. Terman schema's belooft zodat hij lekker kan spelen met zijn Spice software en ik hoop dat daar een bijdrage uitkomt voor dit topic van hem.

Hoi, ik zie ze hoor! Nu even druk, maar ik ga ermee spelen.
Maar ik zie al heel zinnige opmerkingen hier, dus ik weet niet of ik je nóg wijzer kan maken. :)

Keramisch, kalibratie, parasitair: woordenlijst.org

Op 20 mei 2020 17:51:08 schreef blackdog:
H
Kris,
Kan je wat meer laten zien hoe je de Scoop meting hebt gedaan, vooral de tweede trace begrijp ik niet gelemaal?

.

Tone burst (4sinussen) 50 Hz naar de klassieke notch (50Hz)

bovenste helft van de foto toont de 4 sinussen, eerste stukje van eerste sinus mist, omdat de scoop nu eenmaal moet triggeren.

Onderste curve is de uitgang van de notch. Bij de eerste sinus zie je een sprong naar boven en dan ontladen. vanaf de tweede sinus zie je enkel nog wat rommel uit de notch komen, omdat de functiegenerator nu eenmaal wat vervorming heeft. Dan, bij het einde van de vierde sinus maakt de uitgang een negatieve sprong. das ook logisch. den condensatoren zaten intussen in regime en bij de nuldoorgang zijn die dus niet leeg. Als de sinus dan plots stop krijg je die restspanning te zien, en de ontlading die er op volgt. je kan daar zwaar gaan op rekenen en een spectrum studie doen, maar gaat om een niet te vermijden overgangsverschijnsel. Het hoort bij het zaakje. Heb ook een 4e orde filter, daar duurt het vier sinusjes voor je in iets of wat in regime komt, is logisch.

Ook bij jouw 17Hz blokgolf zie je gewoon het ontladen van de condensatoren volgens een E-macht curve... en de sprong voor het ontladen zelf wordt bepaald door de flanksteilheid van je puls.

Duidt niet op een fout in het filter... maar het het hier boven al geschreven een filter moet in regime komen. de voorhistorie heeft dus belang.

Een heel oud voorbeeld daarvan zijn de egalisatiepulsen voor de V sync pulsen in het synchrosignaal van klassiek TV signaal. Die egaliatiepulsen gingen de V-sync vooraf, om de startvoorwaarde voor het volgend RC filter gelijk te krijgen voor het even en oneven raster

nog een andere denkwijze..

een RC filter is ook een integrator/differentiator en die doet het des te beter buiten regime.. Je blokgolf wordt gedifferentieerd. (niet perfect, dat lukt niet zonder actieve componenten)

Ha kris van damme,

Je foto is iets overbelicht dat is de reden waarom ik niet veel foto's kan laten zien maar dat terzijde.
Welke modulator heb je gebruikt of komt er uit jou generator ook een tone burst signaal ?
Ik zal morgen eerst de specificatie van de generator welke @blackdog gebruikt doornemen maar ik verwacht daar geen bijzonderheden.

Toen ik er mee aan het werk was met de eerste SAW filters heb ik de meet opstelling zelf moeten samenstellen.
Een audio sinus generator en een blokkendoos als schakelsignaal en een teller voor het sturen van de gate.

Nu ik dit schrijf realiseer ik mij gelijk de vraag van @blackdog naar mij over de key puls.
Ik had naar Bram geschreven dat mijn key puls een trapezium was en niet een keiharde flank van een blokgolf ik zal dit morgen tekenen.
Wel leuk voor mij zo'n ruim 35 jaar geleden :) overigens de spectrum plaatjes welke Bram laat zien heb ik nog nagerekend en die kloppen alleen op het einde wordt het een rommeltje.
Het is uiterst belangrijk dat je golfvorm coherent is anders zwabber je tussen SIN(X) en COSIN(X) in en krijg je jitter dus geen stabiel plaatje.
Ik ben benieuwd welke apparatuur je gebruikt.

@Jinny,

Heb je die zelf gebouwd zo ja complimenten dat soort werk heb ik veel moeten repareren.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.
blackdog

Golden Member

Hi Kris, :-)

Even kort, ik ben gaar...

Ik kon jouw plaatje niet goed in verband brengen met mijn metingen, dus na wat denken en spelen kwam ik er achter.
Jouw notch geeft veel minder demping dan de gene die ik hier heb en of hij stond niet b.v. optimaal ingesteld.

Bij mijn test signaal was er helemaal niets van de 1 t/m 5 periodes terug te vinden.
Toen heb ik mijn generotor frequentie ingesteld op 51Hz, tada vrijwel het zelfde plaatje als wat jij liet zien.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Kris-Setup-Passief-01.png

.
En dit is de zelfde setup maar dan met mijn actieve filter dat wel perfect op frequentie staat, duidelijk is het ringen zichtbaar.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Kris-Setup-Active-Tuned-01.png

.
En als laatste weer een passief filter, perfect op frequentie getuned, t.o.v. het active filter is hier dus alleen het laden en ontladen van de condensatoren te zien aan het begin van de burst alsook aan het einde van de burst.
Natuurlijk is tijdens de burstduur hier ook 50Hz aanwezig, maar deze is zover gedempt dat dit op de scoop niet zichtbaar wordt.
Maar dat is verder niet van belang, het gaat om de in en uitschakel verschijnselen, en die van het passieve filter zijn "schoon" en het actieve filter
ringt een aantal periode na, dit ondanks de demping van dit filter goed is.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/Kris-Setup-Passief-AluDoosje-01.png

.
Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"

Ha blackdog,

Maar dat is nog steeds niet de bedoeling van het meet principe.... welke informatie haal je er nu uit als je de kwaliteit zou willen beoordelen :?
Ik moet eerst even kijken hoe jou signalen uit de doos achter elkaar geplakt worden.
Ik heb hier een 250 MHz 4 kanalen Tektronix ik ga morgen even kijken of die dat goed doet.
Bij je laatste plaatjes wat is dan de puls duur ?

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.
Jinny

Golden Member

@Henk, nee, zo gevonden.
Ben alleen nog zoekende naar de impedantie.
Dat wordt even meten.
Maak er wel een eigen topic van.

[Bericht gewijzigd door Jinny op 22 mei 2020 09:22:31 (20%)]

Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..
blackdog

Golden Member

Hi,

Ik heb een deelschakeling een eigen topic gegeven en de link hieronder brengt je daar naar toe.
Het gaat om een AGC schakeling die altijd het zelfde signaal niveau aan het 50Hz notchfilter aanbied.
Het niveau is bij deze schakeling is gekozen op 230mV omdat dit voor verschillende specificaties goed uitkwam met de gebruikte onderdelen.

De schakeling is er goed in het stabiel houden van het 230mV signaal, maar de opset is ook geschikt voor andere meetdoeleinden met kleine aanpassingen.
B.v. een AC calibrator voor multimeters mer vrij goede specificaties, en ja daar is wel wat meer voor nodig dan deze schakeling.
Je kan b.v. voor precisie metingen de uitgang van je functie generator heel mooi vlak maken voor b.v. metingen aan filters in het audio gebied.
Als is dat niet echt zinnig als je een redelijk moderne functie generator hebt die zelf al zeer vlak zijn.
Dit zijn zomaar wat toepassingen voor een stabiel AC signaal die deze schakeling levert.

Link naar het topic...
https://www.circuitsonline.net/forum/view/149806

Groet,
Bram

[Bericht gewijzigd door blackdog op 25 mei 2020 13:57:32 (100%)]

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"
blackdog

Golden Member

Hi,

De laatste paar dagen weer een deel van mijn beschikbare tijd besteed aan de relais sturing van dit topic.

Ik had besloten een zelfde grote printje te gebruiken als waar ook de relais met de verster op gebouwd is.
Zodat ik de twee printjes kan stapelen om wat ruimte te besparen als nodig, dit afhankelijk van het kastje dat ik ga gebruiken.

Eerst even het klikbare schema van de relais sturing waar de foutjes uit zijn gehaald.
Ik had op een bepaald moment besloten om de relais spoelen met een andere polariteit te gaan aansturen en deze muts was vergeten dan dan ook de maak/breek contacten omgenummert moeten worden...
Je bent nooit te oud om stommiteiten uit te halen *grin*

https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/LEM-120A-Relaissturing-02-Klein.png

.
De rechter print is de relais sturing volgens het er bovenstaande schema gebouwd en links is een test printje niet voor dit project bedoeld maar wel handig,
Vier pulsdrukkers met daaronder vier LED's, de rood Zwarte aansluit pinen zijn voor de LED's, wit/groen zijn de puls maak contacten.
Jammer genoeg had ik niet de kleuren die ik graag wou hebben van deze schakelaars, dit zijn bouwpakketten van M.E.C.
Ook op dit printje zat ik aardig te mutsen, meet de LED's uit zodat ze ongevver gelijk zijn wat helderheid betreft en alnog plaats ik een oude groene LED die veel minder helder is.
Nog zo'n geweldige actie is dat de rode en zwarte printpennen verkeert om zitten, zwart is plus en rood is min, ik geef de koppijn van vanochtend maar de schuld...
De groene LED vervangen en de printpennen draai ik later wel om.

Er is weer aardig wat tijd gaan zitten in de opbouw van de relais sturing, er is namelijk geen enkele kruizende bedrading op deze print.
De componenten aan de kant van pin 1/14 zitten aan de ingangen voor de schakelaars, onder het IC natuurlijk weer de ceramische condensator voor de ontkoppeling en één dradbrug.
aan de rechter zijde is als je goed kijkt de BS170 te zien voor het sturen van de reset spoelen, dze is op die plek geplaatst omdat er dan geen draadbruggen nodig waren, de lila draad stuurd de relais.
Het elcotje is ook voor de voedings ontkoppeling dez heb ik plat neergelegd om hoogte te besparen.
De bekabeling is getwist om het enigzinds netjes te houden, aan de linkerzijde zijn dit de schakelaar draden en aan de onderzijde zan de draden die de relais spoelen sturen.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/LEM-120A-Meetsysteem-160.png

.
De verplichte onderzijde van de printjes, jammer genoeg schoot ik een keer uit, vandaar de kras op de relais print.
De beide vertikale doorverbindingen zijn de massa verbindingen.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/LEM-120A-Meetsysteem-161.png

.
Hier is het geheel werkend te zien, en dan bedoel ik dat na mijn foutjes op de relais print nu het goede reails met de bijbehorende LED oplicht
en de spannings deler ook op de goede manier met de versterker ingang wordt doorverbonden.
De bedrading is nog wat lang, dit is met opset gedaan, omdat ik nog geen idee heb welk kastje ik ga gebruiken voor dit meetinstrument.
https://www.bramcam.nl/NA/LEM-120A-Meetsysteem/LEM-120A-Meetsysteem-162.png

.
Devolgende stap is controleren of de versterker trap goed werkt met de relais, of ik geen rare frequentie sprongen heb gecreëerd.
Ik denk dat het wel goed zit, maar ik wil wel zekerheid voor ik verder ga met de andere electronica.

Genoeg voor nu, morgen meer!

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"