[CO Labvoeding] Opbouwvragen en correcties

Henry S.

Moderator

Op 7 maart 2013 20:56:22 schreef blackdog:
De griep lijkt mij nu toch ook te pakken te hebben...

Ook gij.. Wie niet eigenlijk...

Maargoed we zijn in ieder geval 2x CA3140 verder :-) en de twee stroombegrensings weerstanden van 0,33 Ohm zijn dood, denk dat de piekstromen
van het laden van een extra uitgangs elco iets te veel was.

Henry, die 0,33 Ohm weerstanden, zijn dat soms "Fusable Resistors" ?
IK moet er wel bij zeggen dat de opamp voor stroombegrensig op dat moment niet aanwezig was.

Ah, dat laatste doet het em... alleen vreemd dat je CA meegegaan is.

Ik weet niet precies de specs van de weerstanden zijn, het was een NOS partijtje.

73's de PA2HS - ik ben een radiohead, De 2019 CO labvoeding.
blackdog

Honourable Member

Hi,

Ondanks mijn zieke hoofd, snif, druppel, hoest toch wat metingen ;-)

Als eerste even een lijstje van aanpassingen die ik heb gedaan na een aantal testen.
Ik heb het stroomverbruik van de schakeling terug gebracht om de Ri van de voeding omlaag te brengen.
Dit omdat ik het "0" punt van de Referentie (MC78L05) appart naar de -klemvan de voeding breng.
Verder heb ik de kant van R8 die aan de emittor van de TIP142 zit los gemaakt van de print en ook deze d.m.v. een draad naar de +klem gebracht.

De uitgangselco die voor de stabiliteit zorgt van de voeding en de Ru bij hogere frequenties bepaald zit ook direct aan de uitgangsklemmen.
De waarde voor deze Elco is tussen de 330 en 470uF en dan wel een elco met een lage ESR zoals vaak gebruikt word in schakelende voedingen.
Hoe hoger de waarde van deze condensator, des te lager is de AC uitgangsweerstand van de voeding.
Een nadeel is dat de energie die aanwezig is in deze condensator gedumpt wordt in de belasting als er iets mis gaat,
hoe hoger de waarde van deze condensator des te eerder gaan er spullen stuk die je aansluit.
Mijn max die ik aanhoud bij voedingen is 470uF.
Wat houd dit nu b.v. in, je stelt de voeding in op zeg 10V met een max stroom van 10mA.
Nu sluit je een LED aan op die voeding, die LED verhuisd nu direct naar de eeuwige jachtvelden.
Dit omdat de lading die in de elco zit in een keer in de LED gedumpt wordt.
Hieraan kan de stroomregeling in welke voeding dan ook niets aan doen.

Bij het testen van LED's altijd je voeding net boven de LED drempelwaarde instellen, dan blijft het bijna altijd heel.
Ik zelf doe het ALTIJD via een serie weerstand omdat ik mij bewust ben van het probleem.

De veranderde componenten waarden:
Weerstanden
R5 was 30K is nu 4K99
R6 was 30K is nu 4K99
R7 was 180K is nu 30K
R8 was 180K is nu 30K
R12 was 10K is nu 22K
R13 was 100k is nu 220K
R14 was 10K is nu 22K
R17 was 220 is nu 470
R18 was 1K2 is nu 4K7
R19 was 1K2 is nu 4K7

Condensatoren
C8 was 10pF is nu 56pF
C12 was 22pF is nu 68pF
C9 was 100uF is nu 470uF

Extra componenten
In serie met D2 (1n4007) een 22 Ohm weerstand.
In serie met de basis van de TIP142 150 Ohm weerstand.

Mijn gebuikte transfomator heeft de volgende specificaties.
24V AC, 2A
Netspanning bij het testen = 226V AC
Onbelaste spanning van de trafo = 26,2V
Onbelaste spanning over C1 = 34,1V
Onbelaste spanning over U1 en U2 = 32,9V
Onbelaste spanning ingang U1 = 32,9V
-----------------------------------------------------------

Wat mij opvalt is dat bij gebruik van een 24V trafo met voldoende vermogen
een aantal componenten over hun maximale voeding spanning heen gaan.
Dit is vooral het geval bij U1, de 5V Regelaar.
De 5V versies van verschillende fabrikanten hebben allen max 30V ingansspanning.
Op mijn printje zit ik aan de 33V, dat is 10% hoger met een 226V netspanning!!!

De CA3140 mogen maximaal 36V hebben en deze zitten met mijn 226V netspanning ongeveer 3V onder hun maximum.
Als nu iemand deze voeding gebruikt met een trafo die iets minder van vermogen is maar wel nominaal 24V
bij 230V netspanning dan komt de voedingspanning voor de CA3140 ook boven het maximale voor deze componenten uit.

Een kleinere trafo heeft een slechtere regeling (hogere inwendige weerstand) dus geeft een hogere spanning af bij kleine of geen belasting.
Hierdoor is de kans op defecte onderdelen groot.
--------------------------------------------------------------

Rede aanpassing verschillende componenten
Bromonderdrukking
Als eerste de extra 22 Ohm weerstand (0,5Watt) in serie met D2.
Deze zorgt voor extra rimpelonderdrukking voor de IC's.

Spannings opamp optimalisatie.
De aanpassing van R5, R6, R7,en R8 is omdet deze waarden aan de hoge kant waren
en de schakeling vrij gevoelig was en wat moeilijker te compenseren voor goede werking.
De spannings regeling Met U2 lijkt is een verschilversterker met een niet zo goede commonmode onderdrukking.
Dit komt omdat de ingangen geen gelijke impedantie zien.
Deze is namelijk afhankelijk van de stand van de spanningspotmeter R3.
Door mijn aanpassing van de weerstandwaarden is dit zelfs nog slechter geworden,
maar door andere optimalisatie is het uiteindelijke resultaat toch goed.
De ruis is door de lagere weerstand waarden ook omlaag gegaan.

C8 is nu 56pF en met de aangepaste waarde voor R8 geeft het nu een nette pulsweergave bij dynamische belasting.

Stroomverbruik Groene LED.
De serie weerstand voor de groene LED wat 2K4 totaal dit bij 34V voedingspanning
geeft een stroom daar de groene led van ruim 13mA, dit is wel erg veel!!
Moderne leds kunnen met een paar mA toe voor voldoende licht.
Ik heb hier voor 2x4K7 gekozen zodat er ongeveer 3,4mA loopt door deze LED.

Schakeling rond Q2 en Q3.
Deze schakeling voor het netjes laten inschakelen van de voeding
heb ik ook wat minder stroom laten verbruiken door de waarden van de weerstanden ongeveer te verdubbelen.

Schakeling rond de rode LED.
Hiervan heb ik R17 vergroot tot 470 Ohm.

De stroombegrensing opamp.
Hier is alleen de condensator C12 in waarde vergroot naar 68pF.
--------------------------------------------------------------

De bedrading
Er is aandig wat winst te behalen met het aanpassen van de bedrading.
Mijn advies is om net zoals ik het doe, om een klein stukje print te monteren
achter op de aansluitklemmen en hier de bedradin op aan te brengen, zie onderstaande foto.
Ik zou de uitgangbedrading direct in de print solderen.
De BNC connector is gemonteerd voor de metingen.
Let vooral op de stand van de bedrading, de draden uit de print komen in het gaatje van de + en - aansluitingen.
Mijn meetkabel en de dunne Zwarte en Lila sensdraden staan haaks op elkaar.
Normaal ziet het er bij mij veel netter uit, maar dit is natuurlijk een meetopstelling waar ik aardig wat aan heb gesoldeerd :-)
http://www.bramcam.nl/Diversen/CO-PSU-12.jpg

Onderzijde voor aanpassing van de -sense aansluiting.
bij het zwarte filtstift streepje de baan onderbreken en het draadje
aan C7 pin solderen (0 zijde), de zwarte draad komt aan de - klem.
http://www.bramcam.nl/Diversen/CO-PSU-13.jpg

De sensdraden mogen NIET parallel aan andere draden lopen!
Goede bedradingstechniek is essentieel voor storingsarme voedingen!

De bovenzijde van de print met hierop de aangebrachte aanpassingen.
De 22 Ohm in serie met de 1N4007, daarachter de extra basisweersteand van 150 Ohm
en R8 die aan de Emittorzijde is opgelicht en met een Lila draad is verbonden die naar de +aansluiting gaat.
http://www.bramcam.nl/Diversen/CO-PSU-14.jpg
--------------------------------------------------------------

Metingen
Deze Generator, de HP8002 levert de pulsen aan de modulatie ingang van de "Active Load"
Hij staat ingesteld op 500Hz frequentie met een pulsbreedte van 200uSec.
De Rise & Fall time zijn beide ingesteld op 5uSec.
http://www.bramcam.nl/Diversen/CO-PSU-16.jpg

De uitgansweerstand van de hier geteste CO-PSU is ongeveer 1 m-Ohm voor DC.
De ruis/brom bij 80Khz bandbreedte is kleiner dan 180uV.
Dit is klein beetje afhankelijk van de uitgangsstroom en de spanning.
Over een groot bereik blijft het beneden de 100uV, uitstekend dus!

Dit is een foto van het dynamisch gedrag van de voeding bij 15V uitganspanning en een gepulste stroom
van ongeveer 400mA naar 1,5A met de hierboven aangegeven freq. en pulsbreedte.
De aansluitkabels naar de Dynamic Load zijn getwist en 70cm lang.
Ook op deze foto is te zien dat het middenstuk tussen de pulsen mooi op de "0" lijn ligt, lage uitgangsweerstand dus...
http://www.bramcam.nl/Diversen/CO-PSU-09-0.4-1.5A-15V.jpg

Dit is de voeding belast met 1,5A en de maximale uitgansspanning zonder dat de rimpel die op C1 staat (3VTT) op de uitgang verschijnt.
Op de uitgang staat dan 21,4V en de drop out spanning van de voeding is bijna 6V!
De onderzijde van de rimpel is net beneden de 27V.
De rede van deze hoge dropoutspanning is de opbouw van de schakeling
deze is niet door mij simpel aan te passen zonder het hele ontwerp om te gooien.
http://www.bramcam.nl/Diversen/CO-PSU-15.jpg

Stroombegrensing
Deze is stabiel en afhankelijk van wat voor soort belasting blijft de stoorafstand beneden de 500uV bij 80Khz bandbreedte.
Voor een groot deel van het bereik zit het onder de 50uV.
Dit is wat lastig te meten, want de minste belastingsvariatie zie je direct terug als stoorspanning die ik dan aan het meten ben.
Zeg maar het rommelen aan de banaan stekkers b.v. of het opzij leggen
van de aansluitkabels.
Dit is niet alleen zo bij deze voeding maar bij allemaal, zeg dit aleen even ter info :-)

Nu ben ik even leeg getyped en als het nodig is later wat aanvullingen.

Gegroet,
Blackdog

You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.
Henry S.

Moderator

Hmmm... Dit is dus al een stevig gemodificeerde versie ;) Daar kan ik geen opmerkingen over maken, ik juich dat alleen maar toe.

Maar (kleintje)... Heb je het orgineel ook op de pijnbank gehad? ;)

Een deel van je modificaties heb ik ook aangebracht bij het opschalen naar 6/12A (twee stappen), en dan vooral om de Ru te verlagen, senselijnen ed zijn dan idd onmisbaar. Maar voor de kleine versie bleek de orginele opstelling aan alle eisen voldoen.

73's de PA2HS - ik ben een radiohead, De 2019 CO labvoeding.
blackdog

Honourable Member

Hi Henry S.

Ik was wel begonnen met metingen met de orginele versie.
Maar door de instabiliteit was dat zonde van mijn tijd.
Ik denk dat de nabouwers meer hebben aan de informatie die ik nu gegeven heb.

B.V.
De pulshoogte bij dynamische belasting kan zelfs een flink stuk lager,
maar ik moet rekening houden met de nabouwer die niet zoals ik meet.
Of daar in het geheel niet de spullen of kennes voor heeft.

Ik hoop dat het meeste begrepen wordt waarom ik de aanpassingen gedaan heb,
en dat het redelijk leesbaar hier op het forum verschenen is.
(Dyslectie is a Bitch) ;-)

Als iets niet duidelijk is zal ik het proberen beter te maken.

Gegroet,
Blackdog

PS
Henry ververs de pagina even, ik haal er nog steeds fouten uit..

You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.
Henry S.

Moderator

Ik moet eerst alle modificaties even laten inzinken ,en dat kan ik beter niet vandaag doen. ;)

Nogmaals dank voor je genomen moeite! Helaas kan ik zo ook niet zeggen waar de instabiliteit in jouw geval vandaan komt...

73's de PA2HS - ik ben een radiohead, De 2019 CO labvoeding.

Blackdog, ligt het aan mij of mis ik de foto?
Ik zou 'm graag zien ivm de modificatie's

blackdog

Honourable Member

Hi Djenn,

Het ligt niet aan jouw, mijn hoofd Internetverbinding lag er een paar keer uit, hierdoor was mijn webserver niet aan de buitenkant beschikbaar.

Sorry voor het ongemak.

Gegroet,
Blackdog

You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.
Sjoerd Kreyns

Golden Member

2 vragen:

Gelden deze modificaties/verbeteringen ook voor de Rev.1 print?

Zijn deze 4,99K weerstanden te gebruiken?
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=8795
Omdat de originele 30K weerstanden 1% zijn, vandaar.

SMD weerstandjes zoeken in grijze vloerbedekking is ook een uitdaging ... 8*1=255 ... Het nadeel van ruimte: Als je het hebt, staat het binnen de kortste keren weer vol.
blackdog

Honourable Member

Hi sjoerd Kreyns,

De 4K99 van EOO zijn heel goed te gebruiken.
De modificaties zijn gebasseerd op de printjes+ schema dat ik vorige week ontvangen heb.
Misschien dat b.v. Henry S. je kan vertellen wat de verschillen zijn tussen de versies, hier heb ik namelijk niet naar gekeken.

Als je nog meer vragen hebt roep je maar...

Gegroet,
Blackdog

You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.

@Blackdog: Bedankt voor je werk. Ik had al opgemerkt dat de max spec van een aantal IC's erg dicht benaderd werd, wat je in je reactie bevestigde. De verbeteringen wbt instelling van de schakeling zijn ook heel welkom. Je meetsessie is echt top! Ik hoop werkelijk dat je in the loop bent voor een V3.
Simpelste onderscheid in versies: V1 PCB is blauw, V2 is rood. Voor zover mij bekend is een foutje in current-sense opgelost, en is de brugcel verplaatst van front naar side (beter). Waarom zo weinig echte info op CO? IC decouple is nog steeds slecht in routing.
6V dropout is erg hoog, 3V is normaal en 1V mogelijk.

blackdog

Honourable Member

Hi markce,

Dank je.

Wat de ontkoppeling van de CA3140 betreft, daar heb ik ook naar gekeken.
Door de manier van schakeling opbouw staat er aardig wat rimpel/rommel op de spannings opamp U2.
Maar omdat ik het geheel stabiel gekregen heb, heb ik daar verder geen aandacht meer aan besteed.
Ook zijn de ruis/stoor waarden nu goed van deze voeding.

Ik denk dat ik nu aan de grens zit van wat aanpassingen betreft van de CO-PSU.
Als mijn werk het toelaat zal ik nog wat foto's en tekeningen laten zien voor de gene die mijn aanpassing gaan toepassen.

Wat betreft een versie-3...
Ik ben met een eigen ontwerp bezig, dat heeft zijn eigen topic.
Dat ontwerp is gebasseerd op de schakeling opbouw van de Harrison/HP voedingen, dus uit eind 1950 begin 1960.
Dit wordt door veel voedingsbouwers nog steeds in hun eigen versie toegepast, ook nog steeds door Agilent.
Alleen de referentie spanningen natuurlijk aangestuurt door een DA converter e.d.

Dus wil je een zeer goede voeding gaan bouwen in de toekomst, dan is het misschien leuk dat topic in de gaten te houden.

Gegroet,
Blackdog

You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.
blackdog

Honourable Member

Hi Heren,

Even en toevoeging wat metingen betreft.
Als eerste even een tekening van de testopstelling, dus hoe de meetinstrumenten gekoppeld waren.
http://www.bramcam.nl/Diversen/Testopstelling-CO-Voeding-01-200.png

D.m.v de variac hielt ik de netspanning op 230V.
De Owonscoop die batterij gevoed is, gebruik ik voor het meten van de pulsweergave.
Hij is dan geheel zwevend en heb dan geen last van Commonmode stoorsignalen.
Verder is het natuurlijk handig dat ik screenshots kan maken van mijn metingen die ik er mee doe.

Nog een opmerking over de HP Pulsgenerator.
Ik heb er voor gekozen om de flanken van de pulsen niet steiler te maken dan 5uSec.
Sneller geeft alleen maar nog meer ringing van de te meten puls.
Dit ringen, dat ik bij vorige metingen aan voedingen al beschreven heb,
komt door de aansluitdraden naar de belasting, hier dus mijn 150Watt Dynamic Load.
Verder moeten deze pulsen ook niet steiler zijn omdat ze dan buiten de bandbreedte van deze 150-Watt Dynamic Load vallen.
Ik heb nog een kleinere Dynamic Load die ik zeer kort (paar milimeter) kan aansluiten op de te testen voeding.
Dat is wel leuk maar is nou niet direct een praktijk situatie, dus heb ik hier niet gebruikt.
De 70cm kabels die getwist zijn, is daar veel beter voor geschikt.

Met de 6.5 Digit multimeter meet ik de uitgansspanning en bepaal ik de DC uitgangsweerstand.
Je laat de voeding onbelast, meet de spanning, zeg 10.00000V en schakel nu de belasting in.
De belasting is dan b.v. 1A, als de uitgansspanning nu 0,5mV zakt in de DC Ri 0,5m Ohm.
Met de DVM meet ik ook de drift van de voeding, zoals het plaatje hieronder.
De voeding had zeker een half uur aangestaan, heb de meter toen "ge-nult"
en heb toen een plot laten maken van de drift bij 300mA belasting.
Zo stond de belasting ingesteld.
http://www.bramcam.nl/Diversen/CO-PSU-17.jpg

DMM weergave
Je ziet dat de uitgansspanning max 0,89uV negatief gaat en daarna max bijna 1mV positief voor 35 minuten meettijd.
http://www.bramcam.nl/Diversen/CO-PSU-18.jpg

Markce had ook nog een opmerking over de ontkoppeling van de voedingspanning van de IC's.
De foto hieronder is de wisselspanning rechtstreeks gemeten op pin 4 en 7 van U2, de spannings opamp.
Dat ziet er gezellig uit met ruim 400mV TT pulsen.
Dit is weer gemeten met de 400 tot 1,5A pulsstromen bij 15V uitgansspanning.
Je ziet de puls hier mooi in terug en de sinus die je ziet is de voedingsrimpel
die over C2 staat, deze zou nog erger zijn als ik niet de 22 Ohm weerstand had toegevoegd in serie met D2.
De CA3140 heeft een typical onderdrukking van 80dB op de voedingslijnen.
Alleen de bandbreedte hiervan word niet gespecificeert.
Ik vind de stoorspanning maar weinig terug in de metingen wat ruis betreft.
De pulssignalen op de uitgang door de dynamische belasting zijn hier dominant.
http://www.bramcam.nl/Diversen/CO-PSU-19.png

Als laatste een update wat betreft over de dropout spanning, de voeding is als volgt ingesteld..
Belasting DC 1,5A
Uitgansspanning bij 230V ingangspanning, is zo ingesteld dat er met de Analyzer nog net geen brom op de uitgang van de voeding verschijnt.
Dat is bij mij ongeveer 21,4V DC.

Onderstaande foto geeft de spanningen weer t.o.v. de minpool van de voeding.
De rode lijn is de uitgansspanning van de voeding.
De gele lijn is de spanning op de Collector van de TIP142.
De dropout spanning is een optelsom van de verliezen in de CA3140, dat is een paar tienden van een volt.
De Basis/Emittor spanning van de TIP142, 150 Ohm weerstand in de basis van de TIP142
en ook een flink bijdrage van de stroommeetweerstand en als laatste de bedradingweerstand.
http://www.bramcam.nl/Diversen/CO-PSU-17-DropOut-1.5A.jpg.png

Dat was het weer...
Gegroet,
Blackdog

You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.

Hoi Blackdog,

Bedankt voor je metingen en aanpassingen! Ons doel was om een 'instapmodel' voeding te maken. Dat we in de buurt komen van de max voedingsspanning van de opamps waren we ons bewust. Mogelijk kunnen we in een aanpassing het regelcircuit loskoppelen van de voedingsspanning om het nog universeler te maken. Maar een tweede trafo wilden we juist voorkomen. Ook de stroomregeling zou aangepast kunnen worden zodat er een andere methode wordt gebruikt dan de huidige current-feedback, dan zou ook de sproompot vervangen kunnen worden door een digitale versie.

Wanneer je de leds op zo'n klein stroompje laat werken kunnen die eventueel ook vanaf de 5v spanningsregelaar worden genomen.

De uitgangscondensator zou ik niet verhogen, vanwege de redenen die je zelf al aangeeft. Wanneer er wel een grote capaciteit nodig is, zou ik die liever aan de buitenkant op de aansluitbussen zetten.

Nog over de spanningsdrop tussen in en uitgang, een warme brugcel eet maarzo enkele volts op. Daarom hebben we destijds bij de kit ook gekozen voor een extra zware versie.

Je hebt zeker een mooi resultaat bereikt met relatief weinig aanpassingen. Voor een eventuele V3 zal ik contact met je opnemen.

Every machine is a smoke machine if you operate it wrong enough
Sjoerd Kreyns

Golden Member

Op 11 maart 2013 20:41:18 schreef blackdog:
... De voeding had zeker een half uur aangestaan, heb de meter toen "ge-nult"
en heb toen een plot laten maken van de drift bij 300mA belasting.
Zo stond de belasting ingesteld.
[afbeelding]

DMM weergave
Je ziet dat de ...

Waar haal je de behuizing uit de afbeelding? Zijn van aluminium, toch? Vroeger had www.baco-army-goods.nl ze, maar ik kan ze nergens meer vinden.

SMD weerstandjes zoeken in grijze vloerbedekking is ook een uitdaging ... 8*1=255 ... Het nadeel van ruimte: Als je het hebt, staat het binnen de kortste keren weer vol.
Sjoerd Kreyns

Golden Member

Nee, is (volgens mij) geen zelfbouw. Ik heb er ook nog één.

http://www.skreyns.nl/wp-content/uploads/2009/10/10110013-300x225.jpg

SMD weerstandjes zoeken in grijze vloerbedekking is ook een uitdaging ... 8*1=255 ... Het nadeel van ruimte: Als je het hebt, staat het binnen de kortste keren weer vol.

Sjoerd, ik heb er nog wel een over, baco verkocht deze inderdaad. mail even als je interesse hebt. (Mail staat in profiel)

Niet meer mailen aub ze zijn op!

www.tinuselectronics.nl Because DIY Electronics Matters!!!!
blackdog

Honourable Member

Hi,

Ik heb inderdaad een aantal van die kastjes bij Baco gekocht.
De laatste keer dat ik er was, een week of twee geleden stonden ze niet meer op de plank.

Gegroet,
Blackdog

You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.

Heb na 2 jaar mijn bouwpakket van versie_1 ook eens in elkaar gesoldeerd.
Zo stom geweest om D1 verkeerd te monteren.

Nu wilde alles netjes in bedrijf stellen volgens de beschrijving.
Daar staat netjes dat tussen pin 4 & 7 van beide IC's (U2 en U3) zo'n 32 volt dc moet staan.
Vervelende is dat ik alleen 29 Vdc meet bij U3. Op U2 stond zo'n 0.6 Vdc.
Na losnemen van Q1, D3 en R8 staat er tussen pin4 & 7 van U2 ongeveer 15Vdc. Op U3 is nog steeds 29 Vdc te meten.
(Q1 meet nog goed zo ook D3 en R8.)

Na losnemen van Q1, D3 en R8 zou toch de voedings spanning gewoon op U2 en U3 te meten moeten zijn?
Zal er nu een spanning van zo'n 14 Vdc over de shunt blijven staan?
Als de spanning nu over de shunt blijft staan dan zal de lage spanning op U2 toch door het rechter deel van het schema worden veroorzaakt.
Diode D4 heeft een spannings val van 0,5 Vdc en anders aansluiten van de meter beeld het laden van de condensator om vervolgens op _OL_ te springen.

Wie heeft er nog een idee wat er hier defect is?

Edit (antwoord op flash2b);
C1 krijgt nu 30,69 Vdc supply.

U1 gister uit voorzorg vervangen. Deze geeft nu 4,98 Vdc uit.

Vreemde is dat U3 goed meet. U2 mist zo'n 14Vdc. Na het loshalen van een aantal componenten mist U2 ongeveer 15 Vdc.
C1 zal ik in de toekomst inderdaad vervangen. Voor nu even geen andere dus zal na Rosmalen worden denk ik.

Edit 14-3-2013;
Beide shunts waren defect. (R10 & R11)

Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
flash2b

Special Member

Wat meet je over C1 ?
Dat zou de voeding van U2 en U3 moeten zijn.

Wat meet je op de uitgang van U1?
Dat zou 5V moeten zijn.

C1 heeft wel een optater gekregen van D1 verkeerd om, die zou ik ook vervangen.

blackdog

Honourable Member

Hi,

Dit is zo'n beetje het laatste wat ik aan de meetsessie van de CO-PSU doe.
Nu weer verder met mijn eigen voedingsontwerp.

Hieronder het schema dat ik heb aangepast en de veranderde onderdelen hebben een kleurtje gekregen.
Er zijn nog twee onderdelen bij gekomen om de 78L05 heel te houden bij een 24V trafo.

Als men een "Mute" schakelaar wil toevoegen kan dit door via een weerstand
van 220 Ohm met schakelaar aan te sluiten tussen aansluiting 8 van U2 en de -klem van de voeding.
De spanning vedwijnt niet volledig maar blijft afhankelijk van de stand van de spanning potmeter tussen 30 en 150mV hangen.
De weerstand moet dan aan een van de onderdelenm die aan pen 8 zitten gesoldeerd worden en dan de draad naar de schakelaar.

Als er verder nog vragen zijn zal ik deze beantwoorden maar ga aan dit project verder geen testen meer doen :-)

En dan nu het schema in hoge resolutie...

http://www.bramcam.nl/Diversen/CO-PSU-Blackdog-Versie-01-200.jpg

Gegroet,
Blackdog

You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.
Henry S.

Moderator

Wat de 78L05 betreft: Oorspronkelijk was dat een 7805... Je voelt hem al aankomen... Ik ben uitgegaan van dezelfde spanningslimiet. Stom, stom!

Ik raad daarom (ondanks het uitblijven van foutreporten sind de 1e actie) iedereen aan iig een zener van minimaal 6.2V in serie met de 78L05 te zetten.

Dat kan zonder spoortjes te onderbreken: Hou de pootjes van U1 lang (behalve de ingang - waar de tekst U1 bij staat). Zet de zener met het streepje naar beneden op de plaats van de ingang van U1, knip het bovenste pootje kort af. Kort nu het ingangspootje van U1 zelf in zodat de andere twee pootjes mooi door de print gaan, en soldeer U1 aan de zener vast. Daarna kan je andere twee pootjes van U1 ook vastsolderen.

Wie het 'aandurft' kan ook een 78L12 of hoger gebruiken, dit heeft wel consequenties voor R1 en R2. Deze moeten sterk verhoogd worden.

De startpost zal ik aanpassen met de noodzakelijke aanpassingen, dit om de reproduceerbaarheid te vergroten.

Op 10 maart 2013 23:07:22 schreef markce:
Waarom zo weinig echte info op CO?

Dat zeg je vaker... maar je blijft vaag. Maar zelf geef je ook niet veel info prijs. En... vragen staan vrij.

73's de PA2HS - ik ben een radiohead, De 2019 CO labvoeding.

@Henry

Waarom zo weinig echte info op CO?

Gaat over de nieuwe CO-voeding.
Na een hele periode CO-voeding op basis van LM317 is een nieuwe CO voeding ontwikkeld. Maar de info hierover zit nogal verborgen in het forum. Onder schakelingen kon ik niets terug vinden. Best wel lastig om bv het schema te vinden zo. Verschil tussen V1 en V2 PCB was me ook niet duidelijk. Ik denk dat jullie ontwerp inmiddels wel een ereplaatsje verdient op de site.

Henry S.

Moderator

Ik ben het met al je punten wel eens. Al is in ditzelfde topic, waar meerdere keren naar is verwezen, aangegeven wat het probleem met de V1 PCB was en dat dit opgelost is (nuja, Murphy laat nu nog eens van zich spreken).

Het 'ereplaatsje' (danku!) tussen de artikelen komt nog, dit is wegens tijdgebrek erbij gebleven. Want ik wil dan meteen het principe uitleggen, zodat bouwers er wat van kunnen opsteken.

Mijn signatuur verwijst daarom al heel lang naar de eerste inkoopactie plus de diverse topics die er verder aan hangen, zodat het enigszins terug te vinden is.

73's de PA2HS - ik ben een radiohead, De 2019 CO labvoeding.

Heilige KOE!, blackdog.

Ik heb mijn printen dus al opgebouwd(rev1).
Moet ik dit nu allemaal gaan aanpassen?
Ik heb zelf nog niet zoveel kaas gegeten van labvoedingen in het het algemeen. De mijne doet het overigens prima(zover ik weet).

Deze aanpassingen, zijn die echt nodig(als gewone simpele gebruiker :) )? Want als ik blackdog hoor dan lijkt het wel of de voeding allemaal gebreken kent!
Blackdog heeft het over instabiliteit van de orginele print, wat moet ik mij hierbij voorstellen? En brom op de voeding, wordt hier mee de rimpel bedoelt?

Dit is allemaal vrij verwarrend(voor mensen,zoals ik, die niet zulke elektronica goeroe's zijn als blackdog etc iig). Ik zou dit dus ook nooit kunnen testen aangezien hier niet de kennis en apparatuur aanwezig is om dit te doen....

En dan nog 1 ding: Ik had de shunt aangepast naar 1x0,15 Ohm 5W(ipv 0,167Ohm), omdat ik mijn voedingen heb uitgebreid naar 0-3A. Om een een of andere reden hoefde ik niks aan te passen en limiteert de stroomregeling de boel netjes op 3A(3.06A om precies te zijn, getest met een 45W 12V autolamp). Is dit toeval of is er toch iets verkeerd(ik heb nog geen tijd gehad om uitvoerig te testen)

Overigens bromt mijn trafo wel als een gek. Naarmate er meer stroom loopt gaat ie ook harder brommen. Zelf denk ik dat dit komt omdat ik hem afgewikkeld heb van 29Vac naar 24Vac en de windingen nu losser zitten.