Transformator Snubber Tester


rob040

Golden Member

Hi Blackdog,

Dat zo'n kleine C (10nF) voldoende energie geeft om het effect te kunnen meten.
Geldt dat ook voor "dikke" trafo's?

Groet, Rob.

blackdog

Golden Member

Hi Rob, ;)

Kijk eens naar dit plaatje, nu is CX bij deze meting aan mijn trafo 4N7 en CY 150nF en dat is op de 10V wikkeling.
De daaltijd is 6nSec bij een pulsgrote van 8V!

Een 1 gram stofdeeltje dat op je hand valt, voel je praktisch niet, als het je hand met 20.000Km/uur raakt, dan heb je kans dat je een stompie overhoud. :+

De condensatoren zitten met opset in een voetje zodat ze makklijk te wisselen zijn, dat geld ook voor de trimpot.
Die trimpot mag geen draadtype zijn i.v.m. de inductie.

Zie plaatje hieronder waarom je geen lange verbindingen mag maken bij het bouwen, de flankstijlheid is rond de 6nSec.
Bouw je het niet netjes(kort rond CX, CY en de trimpot) dan kan je misschien de puls niet netjes in beeld krijgen, dit door de hele grote overshoot die door allerlei "bouw inducties" gaat optreden,
dit geeft dan grote amplitudes waarop de scoop dan vastloopt voor je de amplitude goed in beeld hebt.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Subber-Tester/Snubber-Teste-20.png

Greot,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"
blackdog

Golden Member

Hi,

Nu wat extra metingen die hopelijk het een en ander nog wat duidelijker maken.

Dit is de puls gemeten over de 24V wikkeling als de andere wikkelingen open zijn.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Subber-Tester/Snubber-Teste-06.png

.
Hier ga ik in een maar stappen inzomen op de puls, let op de negatieve pulsgrote die wordt groter als de tijdbases instelling korten wordt, dit t.g.v. de hoeveelheid samples.
Dit is belangrijk dat je altijd goed nadenkt over de instellingen van je meetinstrument!
https://www.bramcam.nl/Diversen/Subber-Tester/Snubber-Teste-07.png

.
Nu is het ringen goed te zien, dit geeft de ratel, velen van jullie wel bekend.
Hier de 24V aangesloten op de Snubber tester.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Subber-Tester/Snubber-Teste-10.png

.
Nu is de 230V wikkeling kortgesloten, de resonantie is nu mooi op de "0" lijn gekomen maar ringt nog steeds lekker.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Subber-Tester/Snubber-Teste-11.png

.
Nu zijn zowel de 230V alsook de 10V wikkeling kortgesloten, maar de resonantie t.g.v. de over gebleven zelfinductie is er nog steeds.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Subber-Tester/Snubber-Teste-12.png

.
Nu is de snubber afgeregeld op minimale overshoot, zie de tekst bij het oranje kader.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Subber-Tester/Snubber-Teste-13.png

.
Bij mijn trafo voor de LM317 voeding welke 2x 115V is en een 24V wikkeling heeft en een 10V wikkeling,
is de koppeling tussen de twee laagspanning’s wikkelingen het sterkst, als ik deze twee trim met mijn tester maakt het kortsluiten of open houden van de 230V nog maar heel weinig uit.

Zo ben ik begonnen met testen aan mijn trafo.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Subber-Tester/Snubber-Teste-21.png

.
En dit is het geworden, de weerstanden neem ik 1-Watt typen voor, dat is wat ruimer dan direct noodzakelijk.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Subber-Tester/Snubber-Teste-22.png

.
In de originele documentatie is te lezen dat de verhouding tussen CX en CY 15 x is als uitgangspunt.
De trafo's die ik gebruik voor de LM317 voeding zijn 40VA en ik heb nog geen tijd gehad om andere trafo's te testen.
Maar door de voetjes op mijn testprintje kan ik de drie onderdelen makkelijk verwisselen om een goede demping te krijgen.
Het is absoluut niet de bedoeling de hele puls weg te regelen!
1x omhoog en dan net de tweede keer dat hij omhoog probeert te komen weg regelen, dan is het optimaal gedempt.
Dit is gen precisie schakeling, dus als je potmeter 63Ω meet, dan kan je meestal gewoon 68Ω gebruiken.
Maar meet het in ieder geval nog wel even na.

Ik maak nog twee aansluitingen op de print zodat ik een Ω meter kan aansluiten, voor het makkelijk aflezen van de trim potmeter.
De Ω meter mag NIET aangesloten zijn tijdens het meten!

Relais
Ik ga ook eens testen of ik relais kan meten voor een snubber, ik laat het hier weten of dat ook goed gaat.

Laters meer!

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"
Hoeben

Golden Member

Je kunt veel beter gewoon de inductie en lekinductie meten en dan de juiste condensator en weerstand berekenen. Of voor mijn part door LTSpice halen.

Nu heb je geen variabele condensator in je opstelling.

blackdog

Golden Member

Hi Hoeben, :-)

Hoe bedoel je, ik kan die condensatoren en trimpot zo vervangen in het testbordje als nodig.
En nu kan ik zo zien of ik de demping goed heb, het is zo gebeurd!

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"
rob040

Golden Member

Hi Bram,

Dank voor de uitleg!

Wat nou als je een trafo met middenaftakking hebt en een plus en min voeding. Hoe 'snubber' je dan (per deelwikkeling, of over de gehele wikkeling)?

En wat als je de secundaire wikkelingen zo schakelt als in de CO 2016/19 voeding, dan is er een slimme schakeling die de spanning halveert om het dissipatievermogen te reduceren bij lagere uitgangsspanningen.

Ik zag trouwens dat het verhaal op DIYaudio 214 pagina's groot is.
Dan ben ik blij met jouw verhaal.

Groeten, Rob

Ha rob040,

Dan gebruik je twee keer dus per trafo wikkeling een netwerk.
Nu kan ik de CO2016/19 niet zo voor de geest halen maar ik denk dat je een voorregeling bedoelt ?
Daar wordt waarschijnlijk al gedempt en zo niet dan heeft het meten van de trafo op de manier welke @blackdog laat zien niet veel nut.
Trouwens de manier van meten is discutabel daar de praktische opbouw achter wegen blijft.
Ik zou liever zien dat er parallel aan een echte praktijk situatie gemeten wordt.
Je zult zien dat de waarden van het circuit niet meer optimaal zijn.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.

Mooi gedocumenteerd weer blackdog, bedankt voor het delen.

blackdog

Golden Member

Hi Henk, :-)

Verklaar je praktische opbouw!

Wat wil je, dat ik laat zien hoe met mijn trafo het werkt met Schottky dioden, 1n4007 dioden of een standaard metalen 10-Ampere brug?
Door de combinatie van CX, CY + R-trim, maakt het type gelijkrichting niet zo veel meer uit.

Ik denk dat de schakeling van de CO2016 voeding gewoon twee netwerkjes moet hebben, iedere winding één netwerkje.
Als de wikkelingen parallel staan zou ja er misschien een beetje naast kunnen zitten, maar dit is geen precisie schakeling en
ik heb ook al aangegeven dat dit testsetje niet bedoeld is voor SMPS schakelingen!

Ondertussen heb ik ook al een relais spoel goed afgeregeld, maar of dat nu veel voordeel oplevert t.o.v b.v. een zener zou ik uitgebreid moeten meten en of dat zinnig is...
Alleen denk ik als je het relais zo snel mogelijk zou wille nlaten afvallen met zo min mogelijk EMK.

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"
rob040

Golden Member

Dag Henk,

De voorregeling ziet er zo uit:

Inmiddels begrijp ik van Bram dat het voordeel er zeker is als je beide wikkelingen van een snubber voorziet.
Ik vind het voordeel van deze eenvoudige meetschakeling dat je ziet wat er gebeurd, bij de wetenschappelijke benadering (rekenen, zoals Hoeben en Walkura aangeven) spreekt het mij minder aan (doet wat abstract aan). ;-)

Edit: Bram, waarom heb je C3 en C4 er bij gejongd?

Ha rob040,

Mee eens maar dat had ik al vermeld dus twee netwerkjes.
Om de resonantie van de trafo vast te stellen gebeurt de meting als volgt......

Als ik jou schema bekijk en je wil de bovenste wikkeling meten, dan de onderste oranje doorverbinden met de middenaftakking je meet dan de bovenste oranje naar de midden aftakking !
Als je wil weten of er tussen de wikkeling een onbalans is de meting herhalen maar dan andersom.

Wat ik bedoelde richting @blackdog is dat dit een statische meting betreft dit wil zeggen de trafo is niet in bedrijf.
Er zijn diverse meetmethodes ik meet in frequentie domein met het complete apparaat in bedrijf dit kan een motor zijn of een trafo je vindt meerdere resonantie punten tot wel 150 kHz.
Maar je kunt ook met een Q meter de demping meten immers Q = 1/ ( 2 x de dempingsfactor )

Ik heb vroeger een tester ontwikkeld waarmee metingen in het video signaal mogelijk waren.
Ook hier wordt gebruikgemaakt van een puls.... de 2T puls dat is links boven dat stokje in het witte vlak

Door een vensterdiscriminatie toe te passen wordt de boven en ondergrens vast gelegd en hierbinnen moet het puls antwoord blijven alles daarbuiten is af te lezen op een meter.

Deze uitbreiding is ook mogelijk ( als je zo,n tester wil ) op de door @blackdog getoonde systeem.
Voordeel een alleenstaande unit simpel en geen hele meetopstelling met alle voorkomende fouten van probes en kabels !

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.

Op 12 mei 2021 19:18:43 schreef blackdog:
Hi,

De trafo is volgens mij onbelast als de diodes van de brug niet in geleiding zijn.
De niet gebruikte trafo wikkelingen worden kortgesloten, dus bij mijn gebruikte trafo is dat 2x een 115V wikkeling en de 10V wikkeling.
Ik ben nu bezig metingen ana het doen, maar het zijn weer veel foto's, dus dat kost wat tijd.

Groet,
Bram

Als je de niet gebruikte wikkelingen kortsluit, wordt volgens mij, de niet-kortgesloten wikkeling maximaal belast. Ook de zelfinductie stort compleet in. Dat lijkt me voor resonantie gerelateerde metingen niet ideaal. Maar ik heb me nog nooit met snubber netwerkjes bezig gehouden.

Ik test trafos op kortgesloten windingen door de zelfinductie te meten en dan 1 voor 1 de andere wikkelingen kort te sluiten. Als er niks verandert na kortsluiten, dan was de wikkeling die je kortsluit al kortgesloten. (ik heb hiermee gewone trafos, audiotrafos en vooral smps trafos getest)

Ik denk dat je dit soort dingen beter in de uiteindelijke toepassing kunt tunen.

Maar wat beter is, is simpel. Bepaal de snubber samenstelling met jou tester, en test het daarna nogmaals in de uiteindelijke toepassing waarvoor je hem ontwierp.

Verder weer een interessant topic waar weer een hoop uit te leren valt. Ik mis wel dit soort meet experimenten zelf (mee) te doen.

www.pa4tim.nl, www.schneiderelectronicsrepair.nl, Reparatie van meet- en calibratie apparatuur, ook oud en exotisch

Ha fred101,

Ik denk dat jij het meet met de General Radio L-tester als Q en de dempingsfactor aflezen......
Dat was ook mijn puntje van aandacht het is niet de praktische uitvoering en daar ben ik sterk een voorstander van.
Door de inducties die er ( parasitair ) bij komen zal er een ander resonantie punt gevonden worden de vraag is wel heeft dit dusdanig veel invloed op de eerder gevonden resonantie frequentie :?

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.
blackdog

Golden Member

Hi Rob,

De condensatoren zijn een onderdeel van het netwerk.
Deze zorgen er voor dat de diode capaciteiten van de brug of enkele dioden niet meer dominant zijn door de in verhouding grote waarde van C3 en C4.

Ik had de CO schakling niet goed meer in mijn hoofd zitten, maar ik denk dat er maar één netwerk nodig is dat over de Oranje-Oranje wikkeling wordt geplaatst.
Dus niet twee aparte netwerkjes zoals ik gisteren zij, mag wel maar dat zijn dan weer drie extra onderdelen die vrijwel zeker weinig extra opleveren.
In het orginele document waarvan ik een link heb gegeven staan meerdere configuraties beschreven van manieren van gelijkrichting.

Hier test ik een relais spoeltje, maar dat is toch minder eenvouding dan ik dacht, er treden meerdere resonaties op en dan denk ik dat een diode of een TVS voor het dempen van de EMK zinniger is.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Subber-Tester/Snubber-Teste-23.png

.
Ook heb ik gekeken naar de voedingspanning, met de CMOS versie van de 555 werkt het goed tussen 4 en 10V.
Bij 4V is de stroom net iets meer dan 2mA en bij 10V is hij net onder de 7mA.
Deze schakeling kan dus makkelijk uit een 9V batterij gevoed worden.

Ik heb nu een paar trafo's gemeten en het gaat vrij makkelijk de goede waarde te vinden.
Ook lijkt CX zo klein mogelijk te maken, maar dan gaat snel de dioden van de gelijkrichting weer meer meespelen.
Tot nog toe lijkt 3,9nF voor CX de kleinste waarden aan de hand van de trafos's die ik getest heb.

Het is een leuk testertje dat Mark Johnson heeft ontwikkeld en ik zal er vast wel weer meet toepassing voor bedenken.
Ik heb net ook al CY verwijderd en toen er een elco aan gehangen, krijg je aardig een indruk van de ESL/ESR van de elco.
Plaat er dan een film of Cer condensator aan parallel en je kan zien waar de resonantie frequentie van de combienatie zit.
Natuurlijk weer met korte draden aangesloten! anders ben je de inductie van de draden aan het meten. ;)

https://www.bramcam.nl/Diversen/Subber-Tester/Snubber-Teste-25.png

.
Nu weer verder met wat anders, zoals mijn werkruimte opruimen, daar heb ik toch zo'n zin in...

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"
rob040

Golden Member

@electron920: Sorry, jij had het eerder al gezegd, ere wie ere toekomt. ;-)

Ik ga er t.z.t. wel eens mee spelen, eigen ervaring opdoen geeft ook veel inzichten.

@Blackdog: Ja, als je er condensatoren bijzet zonder uitleg raak ik natuurlijk in de war. ;-)

Brengt me wel tot een nieuwe vraag, als je een snubber RC netwerkje plaatst en vervolgens de brugcel aansluit met daar overheen snubber condensatoren (100nF), verstoord dan de demping niet flink? Of is het RC netwerkje in plaats van die vier condensatoren? Ik dacht dat die laatste tegen 50Hz ratel waren.

Ha rob040,

Liever geen dingen door elkaar gebruiken dat kan wel ( waarom :? ) maar dan moet je er wel mee rekenen !
En nog even dit een transformator met midden aftakking en ongelijke uitgangsspanningen dus verschillende inducties dan heb je twee snubbers nodig die kunnen dan ook verschillend van waarden zijn :D
Dat laagdoorlaatfilter is een speciale versie kijk eens op een draadje van @heer miedema het is eigenlijk een Zobel netwerkje en dient als afsluiter om een constante impedantie te creëren.

Helaas is het bij een spoel of een combinatie van spoelen ( transformator ) het zo dat niet alle gegenereerde Flux aan de uitgang afgegeven wordt dit vertegenwoordigt een lek inductie samen met de parasitaire capaciteit vormt dit ergens een resonantiekring deze wil je dempen.
Voor het dempen van de resonantie piek is een condensator ( niet te groot vanwege de snelheid ) voldoende dat zie je vaak of over de diode ( dat is niet goed ) of over de transformator.
Maar als de condensator geladen wordt door de transiënt en weer wil gaan ontladen gebeurt dit vaak in een te snel tempo daarom de weerstand zodat de energie die er mee gemoeid is beperkt blijft.
Door dit netwerk kan er geen resonantie ontstaan en je een stabiel systeem bereikt over de tijd........

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.
rob040

Golden Member

Hi Henk,

Ik heb niet de drang om dingen onnodig door of met elkaar te gebruiken, maar jouw antwoord is duidelijk. :-)
Dan lijkt me het RC netwerkje een betere oplossing en kan ik de 100nF condensatoren over de diodes weglaten.

Ik dacht dat het over twee verschillende soorten van (ver)storing zou gaan, de eerste veroorzaakt door de zelfinductie van de trafo en de tweede door het in- en uit geleiding gaan van de diodes.

Dank voor de verheldering. Het zijn zaken waar ik me nooit in verdiept heb.

Groeten, Rob.

blackdog

Golden Member

Hi,

Ik heb alle documentatie laten zien toen ik het topic begon, daarin wordt ook het een en ander uitgelegd door de ontwerper Mark Johnson.
Deze test schakeling is bedoeld voor zeg 50Hz tot 400Hz power transformatoren.

Natuurlijk houd het toepassing’s gebied daar niet op, in Electronica wordt er veel getest met puls signalen om te zien of er resonanties optreden.
Als je deze schakeling bouwt en er wat trafo's mee gaat meten met open en gesloten windingen krijg je een hoop inzicht.

Deze snubber tester is bedoeld om de resonantie die optreed door de inductie die overblijft als je één of meerdere wikkelingen kortsluit of laag Ohmig aanstuurt zoals b.v. de normale 230V netimpedantie.
De koppeling tussen de wikkelingen onderling van een trafo is nooit 100% en de inductie die overblijf bij kortsluiting of aangestuurd door een lage impedantie resoneert dan samen met de bedrading en dioden capaciteiten als de dioden uit geleiding gaan.
Dit hangt ook weer af van hoe snel de dioden zijn, hoe sneller de dioden uit geleiding gaan hoe meer het probleem optreed.

Door deze tester te gebruiken kan je trafo's bedoeld voor de netfrequentie van goede snubbers voorzien.
Heb je kennis van zaken betreffende transformatoren dan is hij ook voor andere trafo's geschikt om een goede indruk te krijgen.
Natuurlijk er wel rekening mee houden dat er vele variabelen in het spel zijn, een SMPS trafo is wat anders dan een trafo voor een lineaire voeding waar deze tester voor ontworpen is.

Vrijwel alles heeft een resonantie frequentie, condensatoren, weerstanden, trafo's(kunnen er vele hebben) stukjes draad enz, enz.
Deze schakeling is een hamer die op het te meten object slaat en de scoop laat zien welke resonanties er allemaal optreden in het te testen object.
Stuit de schakeling op een trafo aan en slut de andere wikkelingen niet kort, varieer de tijdbasis van je scoop en aanschouw meerdere resonaties!
Zo gauw je één wikeling kortsluit, verdwijnen bijna alle resonanties in de lage frequenties (dit is een beetje Fred zijn methode voor het testen van trafo sluiting)
Ik heb ook al meer gezegd dat de schakeling kort, dus op een HF manier moet worden opgebouwd, dit om eigen resonanties zo klein mogelijk te houden.
Zie het plaatje met de hamerpuls welke een 6nsec flank heeft.

Mijn trafo voor de LM317 voeding heb ik eerst afgeregeld op de 24V wikkeling en de andere wikkelingen kortgesloten, daarna de gevonden drie componenten waarden aangebracht op de 24V wikkeling.

Toen de 10V wikkeling aangesloten op de testen met de 230V kortgesloten en de 24V met zijn compensatie netwerkje aangesloten.
En dan de 10V wikkeling getrimd op minimale resonantie en klaar was Bram, de netwerkjes zoals gevonden en toegepast staan in het schema dat ik heb laten zien in een vorige post.

En Rob, de 100nF condensatoren moeten verwijderd worden van de brugcel, in de plaats daarvan komt het uitgezochte netwerkje(s) (2xC en 1x R-trimwaarde) over de trafo winding(en).
Wat Henk aangeeft klopt denk ik wel, als je verschillende windingen in serie zet zoals 12V en een 6V winding, geef ze dan ieder een eigen snubber.

Ik had ook al aangegeven dat het redelijk "breed" is wat demping betreft van de resonantie frequentie dus ga geen 1% componenten waarden uitzoeken. :+
Voor de gene die dit allemaal te veel vinden, dat kan, plaats gewoon over iedere diode de 10 a 100nF condensator, dit is niet optimaal maar werkt bijna altijd voldoende.
Zoals bekend wil ik graag weten hoe ik het beter kan doen, vandaar dat ik deze testschakeling gebouwd heb en ben gaan meten en het heeft me nu al meer inzicht opgeleverd. ;)

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"
Hoeben

Golden Member

Over het twee keer toepassen van snubbers:
Een transformator transformeert ook de impedantie van de snubber. Veel van de snubberwerking kun je dus gewoon met 1 snubber al voor elkaar krijgen.

Alleen de lekinductie kan je nog wat tegenzitten maar die is veel kleiner dan de inductie van de trafo.

blackdog

Golden Member

Hi Hoeben, :-)

Deze tester is alleen voor de lekinductie aan de secundaire kant van de trafo.
Over mijn power schakelaar komt een "normale" snubber.

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"

Ha Hoeben,

Helemaal mee eens maar dan hoef je ook eigenlijk niet te meten als je het op een hoop gooit 8)7
Er zit meet technisch wel degelijk verschil tussen de twee wikkeling qua resonantie alleen al het feit dat niet elke wikkeling de eerste kan zijn.....
Wel heb je zeker een punt als je stel is dit alles nu zo belangrijk of kan je niet als vuistregel een condensator tussen de 22 nF en 47 nF pakken en voor de weerstand tussen de 15 Ω en 47 Ω ik denk het wel.

Met andere woorden heeft het nut behalve het leermoment om voor elk dingetje een meettoestelletje te gaan bouwen :?
De keuze is aan een ieder !
Wel vindt ik dat @blackdog leuke zaken boven water haalt het zou denk ik handig zijn om een paar van die zaken te bundelen tot een apparaat straks heb je 1 kast vol met Arduino shields en 1 kast vol met Blackdog testers Ha...Ha...Ha :P

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.
blackdog

Golden Member

Hi Henk,

Ik ben bezig met het bouwen van een LM317 voeding voor het testen van OpAmp.
Ik wil deze voeding storing’s arm hebben en ben dus op het ogenblik bezig met het uitzoeken van alles rond de trafo's.

Vorige week heb ik testen gedaan met 230V netfilters en wat spectrum metingen gedaan aan het 230V net en de 230V Net filters.
Daar werd ik niet blij van, de meeste bagger zit beneden de 2KHz en daar doet ieder normaal 230V filter niets.
Alleen de filters met twee of drie secties filteren daar enigszins naar behoren.
En deze goede filters zijn zo groot, dat ze niet op een normale manier in mijn kastje passen en ik laat het netfilter dan ook achter wegen voor deze LAB voeding.

Wel komt er een snubber en wat piekbegrensing aan de 230V zijde.
Ook ga ik wat HF filtering toepassen na de dikke buffer elco (15.000µF ELNA) zodat de LM317 schakeling enigsins "zwevend" wordt voor HF uit het 230V net.
Het zelfde geld voor de twee 10V wikkelingen die in serie komen te staan voor de stroombron functie die ook in LAB voeding komt.

Hieronder de eerste versie van het schema, hoe het rond de trafo er uit gaat zien.
Nu staat er nog per trafo een snubber over de 230V kant, dat wordt er misschien één voor beide.
Maar ik moet eerst nog wat uitzoeken hoe ik het met de zekeringen aan de 230V kant ga doen.
Mijn trafo's hebben ieder een interne 127°C thermische beveiliging.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Subber-Tester/Snubber-Teste-26.png

.
Ik heb in mijn chassisdeel voor de Euro 230V entree, maar 1x een zekering en die is dan voor beide trafo's.
Ik ga nog wat testen doen om te kijken of één zekering voldoende is voor beide transformatoren aan de 230V kant.

Nog een mogelijkheid is, om in iedere secundaire wikkeling een trage zekering op te nemen, en dat zijn de afwegingen die ik vandaag wil gaan doen en wat testen er aan.

Mijn testschakelingen
Wat betreft de testschakelingen die ik laat zien op CO, voel je vooral niet verplich ook maar iets na te bouwen, daarvoor laat ik het niet zien,
maar dat ik vind dat wel leuk als andere ook met wat handige tools hun kennis groter maken.
Behalve trafo's kan je dus ook parallel schakeling van condensatoren er mee uittesten op ringing zoals ik al eerder aangaf met het test apparaatje.
Doe er mee wat je wil, ik laat zien wat en hoe ik mijn electronica opbouw en het zijn geen handlijdingen voor complete bouwpakketten.
Ik deel mijn kennis die ik opdoe, zodat anderen er hopelijk wat van gaan leren, ik leer er in ieder geval van. ;)

Even de Lunch genieten en dan weer verder met testen!

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"
rob040

Golden Member

Hi Bram,

Heb je de snubber aan de 230V ook met meetinstrumentje bepaalt en dan dus de secundaire wikkelingen kortgesloten?
En die 4n7 en 10n condensatoren, is dat gewoon "natte vinger" werk?

Dan nog even een vraag over de te volgen procedure.
Als je start met een onbekende trafo, wat is dan wijs om te gebruiken (als startpunt) qua C-Y?
Ik vraag dat met de gedachte dat er misschien wel meer RC combinaties zijn die het ringen de kop indrukken (zoals 150nF & 47Ω of 100nF & 82Ω).

Groeten, Rob.

blackdog

Golden Member

Hi Rob,

Als je de handleiding van de ontwikkelaar leest geeft hij aan dat CX=10nF en CY-150nF om me te starten om aan secundaire wikkeling te gaan meten.
Dat is de verhouding van ongeveer 15 a 20x tussen de condensatoren.

En omdat het de eerste keer was dat ik het op deze manier ging doen, heb ik dat aangehouden en daarna ben ik gaan spelen met wat verschillende waarden.
In het schema zie je staan wat het voor mijn ringkern transformator is geworden.

Vanochtend heb ik de snubber waarde voor de 230V kant van de trafo bepaald, met aan de secundaire wikkelingen de twee netwerkjes die ik reeds gemeten had aangesloten.
Op de 24V wikkeling zat ook de brugcel met de 15.000µF elco.
De waarde van de 230V kant zie je dus in het eerste voorlopige schema staan welke 47nF en 47 zijn.
CX was hierbij 1000pF

Niet vergeten, dat zijn de waarden voor mijn transformator!

Als je kijkt naar de 230V kant en je doet al vele jaren aan Electronica, dan herken je direct verhouding van deze beroemde/beruchte componenten.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Subber-Tester/Snubber-Teste-27.png

.
Voor één trafo komt de onderste Rifa snubber dus overheen voor de 230V kant die ik gemeten heb.
Hou er echter rekening mee, dat ik dus nog meer testen ga doen en de opzet nog een beetje kan veranderen van het hier getoonde schema.

En dat klopt dat met de waarden van CX en CY kan varieerden, maar CX(de kleinste waarde) vooral niet te klein nemen, deze moet in verhouding relatief groot zijn t.o.v. de totale capaciteit van de trafo, bedrading en de diode capaciteiten.
Deze capaciteiten samen met de overgebleven inductie van de trafo als deze is kortgesloten of dus aan het 230V hangt welke een lage impedantie heeft, zorgt voor de ratel, wat de resonantie is van deze over gebleven inductie en dit samen met de parasitaire capaciteiten.
Ik had al aangegeven dat het niet heel kritisch is.

Ik weet uit het bouwen van meerdere voedingen dat ik regelmatig puls storingen had op de uitgang wanneer de voeding zelf schoon was.
Dus bij deze LM317 voeding waar ik nu mee bezig ben, probeer ik dat probleem goed aan te pakken, dus mijn kennis van dit probleem te vergroten, door gebruik te maken van deze testschakeling.

En dat is nog maar een deel van de metingen, ik ben ook nog bezig een schakeling te maken met Hall sensoren om het magnetische veld te meten onder twee hoeken rond de trafo en brug gelijkrichting.
Daar lopen grote stromen met de daarbij behorende magnetische velden.
De opbouw in het kastje wil ik zo doen dat dat deze velden zo min mogelijk gaan storen op mijn electronica.
En de eerste stap is natuurlijk de bedrading van de trafo goed te twisten en kort te houden!

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"
rob040

Golden Member

Hi Bram,

Ik lees ondertussen ook wat van de originele auteur, maar dat is best veel.
Hij heeft later een nieuw topic gestart waarin de schakeling (de CheapoModo) die jij gebruikt besproken wordt.
Toch ook weer 32 pagina's. Staat ook ergens een PCB met de gerbers.

Groeten, Rob.