Ampere beperking tot 40A en dan afstoken

Op 14 augustus 2021 21:35:45 schreef benleentje:

[...]Dat blijkt niet uit wat je zegt en volgens mij heb je zelf ook geen idee hoe het werkt.

Maakt mij geen moer uit wat jij denkt.
Ik heb al zeker 3 keer een video geplaatst en al zeker twee keer uitgelegd hoe het werkt.
Ik herhaal:

Ik heb een stroomspoel in de meterkast.
Een schakeling met wat componenten en een PIC.
Daarmee kijk ik naar de stroomrichting en de kracht van het vermogen: neem ik af van het net of leveren mijn panelen.
Leveren ze meer dan 250W dan gaat de pic een triac sturen.
Gaat er 300W het net op, stuurt de triac een aantal micro seconden van de periode open en dat geeft dan 50W naar de boiler.
Meet de stroomspoel 1750W, gaat er 1500W naar de boiler
Gaat er 2250 W het net op, gaat er 2kW de boiler in.

Begrijp je dat een beetje?

verder schreef Oom Pi:
Je neemt een DC controlled dimmer van Vellemankit en die voer je op.
Dan kan je dus met een gelijkspanning van 0 tot 12V ingangsspanning 0 tot 45A uitgangsstroom regelen. In je electrische installatie neem je in serie met de 45A zekering een stroomtransformator op.
Deze afgevlakte DC-spanning voeg je na bewerking toe aan de ingang van de opgevoerde Vellemankit.

Probeer dat eens begrijpelijk te lezen.

Op 14 augustus 2021 21:32:23 schreef ohm pi:
Je 'berekening' komt bij mij niet sterk over

Kan ik me voorstellen als je zelf nooit dat soort dingen in handen hebt gehad.

Op 14 augustus 2021 22:11:23 schreef stortbak:
Ik heb een stroomspoel in de meterkast.
Een schakeling met wat componenten en een PIC.
Daarmee kijk ik naar de stroomrichting en de kracht van het vermogen: neem ik af van het net of leveren mijn panelen.
Leveren ze meer dan 250W dan gaat de pic een triac sturen.
Gaat er 300W het net op, stuurt de triac een aantal micro seconden van de periode open en dat geeft dan 50W naar de boiler.
Meet de stroomspoel 1750W, gaat er 1500W naar de boiler
Gaat er 2250 W het net op, gaat er 2kW de boiler in.

Dit is ook een oplossing. Bij deze oplossing gaat slechts de helft van het teveel opgewekte zonnevermogen het lichtnet op.

Op 15 augustus 2021 00:08:55 schreef ohm pi:
slechts de helft

Zou je willen vertellen waar je dat uit opmaakt?

Want dan heb ik een goudmijn.
Maak ik met deze schakeling mijn boiler warm met de helft van het vermogen in dezelfde tijd..........
Dat was mij nog niet opgevallen.
Het lijkt me dan een geweldige energiebron.

Op 15 augustus 2021 07:20:10 schreef stortbak:
....
Want dan heb ik een goudmijn..

Dat is geen goudmijn maar een kleine ramp ;) enkel de eerste 250W overschot gaan het lichtnet in.

Je moet het zo zien, alle teveel opgewekte vermogen gaat in de boiler behalve die eerste 250w is speel en meetruimte.
Zo had ik het ook gemaakt maar aangezien ik nog kan salderen is dat overbodig.

e:/ hieronder, niet tegen u maar in het algemeen ;)

LDmicro user.

Op 15 augustus 2021 08:31:51 schreef MGP:

Je moet het zo zien,

Praat je nou tegen mij, want ik weet het al hoor.
Of durf je hier geen namen te noemen van de betrokkenen?

Lambiek

Special Member

Op 13 augustus 2021 14:24:02 schreef dynasty:
Zou je dit ook kunnen maken dat hij geen panelen uitschakelde maar dat er bv een warmte element aan gaat?

Ik heb het toen zo gedaan.

Ik schakelde één string per omvormer uit. Maar in plaats van dat te doen kun je ook een element aan schakelen. Maar ik blijf erbij, als je niets met dat warme water gaat doen is een string afschakelen veel eenvoudiger.

Het mooiste zou zijn dat hij alles wat boven de 40 of wat er ingesteld is naar dat element stuurt

Het is hier al eerder gezegd, dat komt niet zo precies. Als er boven de 40A loopt, springt je zekering echt niet gelijk.

Er zat ook een hysterese in het programma om klapperen te voor komen in verband met bewolking. Ik heb het met een controller gedaan, maar je kunt zoiets ook met een PLC doen. Ik denk zelfs dat het met een Logo al gaat. Als stroomspoelen heb ik een LEM type gebruikt, daar komt een spanning van o tot 5 of 0 tot 10VDC vanaf.

Ik weet verder niet wat je opleiding is en of je zoiets zelf kan maken, anders zou ik er zelf niet aan beginnen. Maar dat moet je maar voor jezelf uitmaken. :)

Programma:

pic basic code:


Device 16F887             ; Processor type

On_Interrupt TIMER           ; Interrupt timer

Xtal 10                ; Cristal 10Mhz

Asm                  ; Config settings
CONFIG_REQ      
__CONFIG _CONFIG1, HS_OSC & WDT_OFF & DEBUG_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF & IESO_OFF & BOR_OFF & CPD_OFF & CP_OFF & MCLRE_OFF & PWRTE_ON 
__CONFIG _CONFIG2, WRT_OFF & BOR40V 
EndAsm
  
All_Digital true            ; Alle poorten digitaal

Symbol GIE = INTCON.7         ; Enable interrupt
    
Symbol T0IF = INTCON.2         ; TIMER0 interrupt vlag
Symbol T0IE = INTCON.5         ; TIMER0 interrupt enabel
    
Symbol PS0 = OPTION_REG.0       ; Instelling prescaler
Symbol PS1 = OPTION_REG.1       ; Instelling prescaler
Symbol PS2 = OPTION_REG.2       ; Instelling prescaler
Symbol PSA = OPTION_REG.3       ; Instelling oscillator
Symbol T0SE = OPTION_REG.4       ; Instelling puls H/L - L/H
Symbol T0CS = OPTION_REG.5       ; Instelling clock intern of extern

Declare LCD_RSPin PORTD.2       ; Reset display poort D.2
Declare LCD_ENPin PORTD.3       ; Enable display poort D.3
Declare LCD_DTPin PORTD.4       ; Data display poort D.4 t/m D.7

Declare Adin_Res = 8          ; resolutie 8 bits
Declare Adin_Tad = frc         ; set RC osc
Declare Adin_Stime = 50        ; sample tijd 5

Symbol STRING_OMVORMER_1 = PORTB.0   ; Uitgang omvormer 1
Symbol STRING_OMVORMER_2 = PORTB.1   ; Uitgang omvormer 2
Symbol STRING_OMVORMER_3 = PORTB.2   ; Uitgang omvormer 3

Symbol LED_FASE_1 = PORTB.3      ; Wachttijd led fase_1
Symbol LED_FASE_2 = PORTB.4      ; Wachttijd led fase_2
Symbol LED_FASE_3 = PORTB.5      ; Wachttijd led fase_3

;------------------------------------------------------------------------------
; INSTELLING VOOR DE MIN EN MAX STROOM, EN DE TIMER TIJD - TMR1, TMR2, TMR3.
; DE STROOM EN TIJDEN HIER ONDER MOGEN / MOETEN NOG AANGEPAST WORDEN.
; BIT WAARDE = 5 : 195 = 0.025
; 35A = 3.5VDC : 0.025 = 140
; 25A = 2.5VDC : 0.025 = 100
;------------------------------------------------------------------------------

Symbol I_MAX = 140 ; 35A        ; Max stroom instelling
Symbol I_MIN = 100 ; 25A        ; Min stroom instelling

Symbol TMR1_TIJD = 300         ; Timer 1 looptijd 5 min
Symbol TMR2_TIJD = 305         ; Timer 2 looptijd 5 min 5 sec
Symbol TMR3_TIJD = 310         ; Timer 3 looptijd 5 min 10 sec

;------------------------------------------------------------------------------

Dim I_MAX_L1 As Byte          ; Variabele stroom fase 1
Dim I_MAX_L2 As Byte          ; Variabele stroom fase 2
Dim I_MAX_L3 As Byte          ; Variabele stroom fase 3

Dim PULS As Bit            ; Puls voor TMR_1, 2, 3, 4, 5, 6

Dim TMR_1 As Word           ; Timer 1
Dim TMR_2 As Word           ; Timer 2
Dim TMR_3 As Word           ; Timer 3

Dim TMR_4 As Byte           ; Timer 4
Dim TMR_5 As Byte           ; Timer 5
Dim TMR_6 As Byte           ; Timer 6

Dim VAL_TIMER As Word         ; Variabele waarde timer
Dim LIMITE_TIMER As Word        ; Variabele limite
                
GIE = 0                ; Zet interrupt uit
                 
GoTo INSTELLING            ; Ga naar instelling

TIMER:                 ; Timer interrupt
  Context Save            ; Save  
  Inc VAL_TIMER           ; Increment waarde timer
  T0IF = 0              ; Wis interrupt flag
  Context Restore          ; Restore
  
INSTELLING:              ; Instelling register
  PS0 = 1              ; Prescaler bit_0
  PS1 = 1              ; Prescaler bit_1
  PS2 = 1              ; Prescaler bit_2
  PSA = 0              ; Prescaler toegewezen aan TIMER0
  T0SE = 0              ; Trigger van laag naar hoog
  T0CS = 0              ; Trigger door interne clock
                
  VAL_TIMER = 0           ; Variabele waarde timer is 0
                          
  TMR0 = 0              ; Reset TIMER0
  T0IE = 1              ; TIMER0 Interrupt enabel aan
  GIE = 1              ; Zet Interrupt aan
  
Cls                  ; Wis display
                    
DelayMS 500              ; Wacht 0.5 sec

Clear                 ; Wis geheugen 

     ;543210            ; Hulpregel poort A
PORTA = %000000            ; Maak poort A laag
TRISA = %111111            ; Poort_A I/O

     ;543210            ; Hulpregel poort B
PORTB = %000000            ; Maak poort B laag
TRISB = %000000            ; Poort_B I/O

     ;76543210           ; Hulpregel poort C
PORTC = %00000000           ; Maak poort C laag
TRISC = %00000000           ; Poort_C I/O

     ;76543210           ; Hulpregel poort D
PORTD = %00000000           ; Maak poort D laag
TRISD = %00000000           ; Poort_D I/O

     ;210             ; Hulpregel poort E 
PORTE = %000             ; Maak poort E laag
TRISE = %111             ; Poort_E I/O

     ;76543210           ; Hulpregel analoog
ADCON0 = %00000001           ; ADCON0 register analoog

     ;543210            ; Hulpregel analoog poort_B
ANSELH = %000000            ; ANSEL register analoog poort_B

TMR_1 = 0               ; Zet timer 1 op 0
TMR_2 = 0               ; Zet timer 2 op 0
TMR_3 = 0               ; Zet timer 3 op 0

TMR_4 = 0               ; Zet Timer 4 op 0
TMR_5 = 0               ; Zet Timer 5 op 0
TMR_6 = 0               ; Zet Timer 6 op 0

;---------------------------------------------------------------------------
; PROGRAMMA VOOR HET AFSCHAKELEN VAN ZONNEPANELEN BIJ TEVEEL TERUGLEVERING. 
;---------------------------------------------------------------------------

RUN:                  

  LIMITE_TIMER = 38         
  
  If VAL_TIMER > LIMITE_TIMER Then  
   VAL_TIMER = 0           
   If VAL_TIMER = 0 Then                               
    PULS = 1            
   EndIf              
  EndIf              
  
  I_MAX_L1 = ADIn 0         
  I_MAX_L2 = ADIn 1         
  I_MAX_L3 = ADIn 2         
  
;------------------------------------------------  
; PRINT OPDRACHTEN - ZET DE TEXT OP HET DISPLAY.  
;------------------------------------------------

  Print At 1,1,"STR_1="       
  Print At 2,1,"STR_2="       
  Print At 3,1,"STR_3="      

  Print At 1,9,"I_L1="        
  Print At 2,9,"I_L2="        
  Print At 3,9,"I_L3="       
  
  Print At 1,19,"A"         
  Print At 2,19,"A"         
  Print At 3,19,"A"        

  Print At 1,14,Dec1 I_MAX_L1 / 3.9, 
  Print At 2,14,Dec1 I_MAX_L2 / 3.9, 
  Print At 3,14,Dec1 I_MAX_L3 / 3.9, 
  
  Print At 4,1,"HvZ_Pro & Sluis_elek"; Zet text op display
    
;----------------------------------
; ZONNEPANEEL - STRING_OMVORMER_1.
;----------------------------------
  
If I_MAX_L1 < I_MIN Then        
  If PULS = 1 Then         
   TMR_1 = TMR_1 + 1         
   If TMR_1 > TMR1_TIJD Then    
    STRING_OMVORMER_1 = 1      
    Print At 1,7,Dec STRING_OMVORMER_1,
    TMR_1 = TMR_1 - 1        
   EndIf              
  EndIf              
EndIf                
 
  If I_MAX_L1 > I_MAX Then     
   TMR_1 = 0             
   STRING_OMVORMER_1 = 0      
   Print At 1,7,Dec STRING_OMVORMER_1,
  EndIf               
  
If I_MAX_L1 < I_MIN Then        
  If PULS = 1 Then         
   TMR_4 = TMR_4 + 1        
   If TMR_4 > 1 Then        
    LED_FASE_1 = 1        
    If TMR_4 > 2 Then       
     LED_FASE_1 = 0        
     TMR_4 = 0          
    EndIf           
   EndIf              
  EndIf              
EndIf                

  If STRING_OMVORMER_1 = 1 Then   
   LED_FASE_1 = 0          
   TMR_4 = 0            
  EndIf              
  
  If I_MAX_L1 > I_MAX Then      
   LED_FASE_1 = 0          
  EndIf               
  
  If I_MAX_L1 > I_MIN Then       
   LED_FASE_1 = 0          
  EndIf                      
  
;----------------------------------
; ZONNEPANEEL - STRING_OMVORMER_2.
;----------------------------------
  
If I_MAX_L2 < I_MIN Then        
  If PULS = 1 Then        
   TMR_2 = TMR_2 + 1        
   If TMR_2 > TMR2_TIJD Then    
    STRING_OMVORMER_2 = 1     
    Print At 2,7,Dec STRING_OMVORMER_2,
    TMR_2 = TMR_2 - 1       
   EndIf             
  EndIf               
EndIf                
  
  If I_MAX_L2 > I_MAX Then      
   TMR_2 = 0             
   STRING_OMVORMER_2 = 0      
   Print At 2,7,Dec STRING_OMVORMER_2,
  EndIf               
  
If I_MAX_L2 < I_MIN Then       
  If PULS = 1 Then          
   TMR_5 = TMR_5 + 1        
   If TMR_5 > 1 Then       
    LED_FASE_2 = 1         
    If TMR_5 > 2 Then       
     LED_FASE_2 = 0        
     TMR_5 = 0          
    EndIf            
   EndIf              
  EndIf               
EndIf                

  If STRING_OMVORMER_2 = 1 Then  
   LED_FASE_2 = 0          
   TMR_5 = 0             
  EndIf              
  
  If I_MAX_L2 > I_MAX Then      
   LED_FASE_2 = 0          
  EndIf               
  
  If I_MAX_L2 > I_MIN Then      
   LED_FASE_2 = 0         
  EndIf             
  
;----------------------------------
; ZONNEPANEEL - STRING_OMVORMER_3.
;----------------------------------
  
If I_MAX_L3 < I_MIN Then        
  If PULS = 1 Then        
   TMR_3 = TMR_3 + 1         
   If TMR_3 > TMR3_TIJD Then    
    STRING_OMVORMER_3 = 1     
    Print At 3,7,Dec STRING_OMVORMER_3,
    TMR_3 = TMR_3 - 1        
   EndIf             
  EndIf             
EndIf                 
  
  If I_MAX_L3 > I_MAX Then      
   TMR_3 = 0             
   STRING_OMVORMER_3 = 0      
   Print At 3,7,Dec STRING_OMVORMER_3,
  EndIf               
  
If I_MAX_L3 < I_MIN Then        
  If PULS = 1 Then          
   TMR_6 = TMR_6 + 1         
   If TMR_6 > 1 Then        
    LED_FASE_3 = 1         
    If TMR_6 > 2 Then       
     LED_FASE_3 = 0        
     TMR_6 = 0          
    EndIf             
   EndIf              
  EndIf              
EndIf                

  If STRING_OMVORMER_3 = 1 Then   
   LED_FASE_3 = 0         
   TMR_6 = 0            
  EndIf              
  
  If I_MAX_L3 > I_MAX Then     
   LED_FASE_3 = 0          
  EndIf               
  
  If I_MAX_L3 > I_MIN Then      
   LED_FASE_3 = 0          
  EndIf              
  
  PULS = 0              
GoTo RUN               

End                    
Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Op 15 augustus 2021 14:00:25 schreef Lambiek:
Ik heb het toen zo gedaan.

In dat tweede schema zie ik iets raars: De stroomtrafos horen afgesloten te worden met een weerstand, bijvoorbeeld 1k. Die zie ik achter de opamp zitten, maar die moet echt er voor als het een echte stroomtrafo betreft. Of je moet de opamp in stroom-mode gebruiken: plus aan de referentiespanning (GND of wat anders (*)) en de min aan zowel de terugkoppeldraad en de stroomtrafo. De stroomtrafo ziet nu een ideale (stroom) belasting: een kortsluiting.

(*) VCC/2 bijvoorbeeld.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Sine

Moderator

Als het echt een stroomtrafo is wil je daar een vaste, redelijk lage weerstand hebben.

Een actieve stroombron is niet goed genoeg, dan heb je nog steeds kans dat je de trafo of de elektronica opstookt als de schakeling geen spanning meer krijgt.

Op 15 augustus 2021 15:47:09 schreef rew:
De stroomtrafos horen afgesloten te worden met een weerstand,

Hangt helemaal van het type af.
Heb hier eentje die je kan openmaken, om de draad hangen en dichtklikken: geen weerstand nodig/of zit er al in.
Andere geeft inderdaad een parallelweerstand waarde op dan kan je het bereik nog instellen naar behoefte.
200 ohm voor 2V bij 15A
Die 1 k is mogelijk uit de lucht komen vallen...

Verder ben ik wel benieuwd naar het gebruikte relais.
Want 400 Volt DC met 8 Amp, schakel je niet met een Bosch relaistje voor in de auto.

Lambiek

Special Member

Op 15 augustus 2021 15:47:09 schreef rew:
De stroomtrafos horen afgesloten te worden met een weerstand, bijvoorbeeld 1k.

Is ook gebeurt, staat op de print. :)

Dit is ook meer een principe schema, de TS kan hier waarschijnlijk toch niets mee. En anders hoor ik het wel.
Er zijn ook geen zekeringen getekend, maar die zitten er wel degelijk in.

Het draait nu vanaf 14 - 05 - 2014 en werkt nog steeds naar behoren, er zijn industriële relais gebruikt met een filter over de contacten. De eerste relais zitten er nog steeds in.

In totaal heb ik er drie printen voor gemaakt, één voedingsprint met I/O, één print voor de stroomspoelen en één voor de controller.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Op 15 augustus 2021 16:35:23 schreef Lambiek:
er zijn industriële relais gebruikt met een filter over de contacten.

Heb je zwijgplicht of zou je kunnen zeggen welke?
Voor de algemene parate kennis.
Dacht dat mijn opmerking wel duidelijk genoeg was.
Of moet het zo:
Zou je zo goed willen zijn merk en type van die gebruikte relais te vermelden, aub?

Op 15 augustus 2021 16:35:23 schreef Lambiek:
Dit is ook meer een principe schema,

Kwa "princiepe schema" verwacht ik juist de afsluitweerstand. En dan is een opamp versterker eigenlijk niet nodig: De impedantie van die weerstand is laag zat om direct de ADC in te duwen.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Lambiek

Special Member

Op 15 augustus 2021 17:50:02 schreef rew:
[...]Kwa "princiepe schema" verwacht ik juist de afsluitweerstand. En dan is een opamp versterker eigenlijk niet nodig: De impedantie van die weerstand is laag zat om direct de ADC in te duwen.

https://www.lem.com/sites/default/files/products_datasheets/at-b10.pdf

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Op 15 augustus 2021 07:20:10 schreef stortbak:
[...]

Zou je willen vertellen waar je dat uit opmaakt?

Ik lees

Gaat er 2250 W het net op, gaat er 2kW de boiler in.

Van het totaal opgewekte zonnevermogen gaat 2250W naar de centrale, 2kW naar de boiler (en het overige naar de aangesloten apparaten). Later kwam ik er achter dat 250W naar de centrale gaat en het overige naar de boiler.

Ik denk toch niet dat de Vellemankit voor de stroomregeling een goede oplossing is.
De stroom door de 45A zekering is min of meer sinusvormig. De compensatiestroom moet dus ook min of meer sinusvormig zijn, maar dan negatief. Dat bereik je niet of matig door fazeafsnijding. In de gedoofde deel van de sinus loopt er teveel stroom van de zonnepanelen naar de centrale en in de ontstoken deel van de sinus loopt er het tekort aan stroom van de centrale naar de boiler.

Op 15 augustus 2021 17:53:35 schreef Lambiek:
[...]

https://www.lem.com/sites/default/files/products_datasheets/at-b10.pdf

Grappig ding! Die kende ik niet!

Dus A) spannings-uitgang, B) het is nodig om een opamp spanningsvolger er achter te zetten, want de max belasting is heel weinig.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Lambiek

Special Member

Dat is heel mooi spul ja, zijn er van 5 tot 150A geloof ik.

Ze zijn te koop met een 0 tot 5 of 0 tot 10V of 4 tot 20mA uitgang.

Ik gebruik ze nogal eens.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Zou je zo goed willen zijn merk en type van die gebruikte relais te vermelden, aub?

Hier zit vast wel wat tussen..
https://cotronics.nl/wp-content/uploads/2018/10/CATALOGUE_GPR-GPR-M-GP…

Whoa!

40A, 450VDC, 1,000cycles (at 1,200cycles/Hr)

De 40A versie houdt het bij 1200 cycles per uur minder dan een uur vol!

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Das idd erg weinig. Bijna allemaal zo laag zie ik..

Maak je toch je hysterese 1 uur?
Scheelt een hoop schakelen hoor op een winderige dag met wolken.

Lambiek

Special Member

Op 16 augustus 2021 12:31:43 schreef A vd Linden:
Das idd erg weinig. Bijna allemaal zo laag zie ik..

Ik zie nu dat ik dit gebruikt heb SSR met koelblok. Het is ruim 7 jaar geleden, sorry voor de vergissing. Heb meer projectjes met DC gehad. :)

https://nl.rs-online.com/web/p/solid-state-relays/5353056/

https://nl.rs-online.com/web/p/solid-state-relay-heatsinks/9032955

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

er zijn van die systemen die de PV teruglevering begrenzen op de omvormer zodat die niet over de hoofdaansluiting heen terug gaan leveren. echter als je een verzameling omvormers hebt werkt dat niet. normaal wordt dat via een extra kast met stroomtrafo's over de hoofdaansluiting teruggekoppeld naar de omvormer met een datakabel.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Die 10A versie die gaat al heel fors vaker mee. (100x!)

Let op dat dit soort dingen "worst case" zijn. In de praktijk zal er wel een heel sterke afhankelijkheid zijn van de stroom. Tot de 10A zal de 40A versie ofwel precies hetzelfde reageren (omdat ie precies hetzelfde IS) ofwel iets beter.

Let op: Bij deze toepassing heb je een enkelzijdige hysterese nodig. Zodra de 40A bereikt wordt moet er een paneel af, en dan mag ie niet meer terug voordat (bijvoorbeeld) een uur verstreken is. Maar dan krijg je ruzie met stortbak.

Zo'n "gaat 1000x mee" ding vind ik niet "bruikbaar". Als ie 3x op een dag schakelt dan is ie na 3 jaar kapot. Maar soms misschien toch wel. Als je tussen "zomer mode" en "winter mode" schakelt, dus 2x per jaar een schakelmoment... Dan kan het prima. Of: "alleen bij een noodstop van de kerncentrale". Dat moet je ook niet meer dan 10x willen doen. (Anderzijds, dat ding wat 1000x meegaat wil ik eigenlijk ook liever niet in m'n kerncentrale, toch?)

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Lambiek

Special Member

Op 17 augustus 2021 12:37:20 schreef rew:
Let op: Bij deze toepassing heb je een enkelzijdige hysterese nodig. Zodra de 40A bereikt wordt moet er een paneel af, en dan mag ie niet meer terug voordat (bijvoorbeeld) een uur verstreken is.

Ik heb een hysterese van 5 minuten, dat werkt prima.
Als er binnen die tijd even bewolking is gebeurt er niets, er moet dus meer dan 5 minuten bewolking zijn voordat er weer een string bij schakelt.

Zo'n "gaat 1000x mee" ding vind ik niet "bruikbaar". Als ie 3x op een dag schakelt dan is ie na 3 jaar kapot.

Die relais zijn geen goede keuze voor zoiets.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Wat ik bedoel is: Ik kan eigenlijk geen toepassing bedenken waar een levensduur van 1000x schakelen zodanig veel is dat dit nooit een probleem wordt.

Tja.... Oude kruisraket... iemand was ingehuurd om de code te dubbelchecken.... Rapport: Regels x, y en z lekken geheugen. antwoord: Klopt. Het lekt over de levensduur van de kruisraket X geheugen, we hebben er 2X aan geheugen ingestopt. Komt goed.

In zo'n kruisraket waarbij je weet dat je zeg max 1x per minuut schakelt en de levensduur van de raket is zeg max 15 minuten. Tja dan kan je hem veilig toepassen. Maar dat is dus al een heel "rare" toepassing.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/