Show your projects! Part 5.

Dit topic is gesloten

Lucky Luke

Golden Member

Op 19 juli 2007 00:31:11 schreef madthijs:
Heel cool!

kan je het afgezien van deze mechanische manier, een beetje besturen? hoever hij terug buigt ofso?
Hoeveel weegt het staafje en het mannetje ongeveer?

madthijs

dat staafje is een standaard staafje, heb ik gejat uit een mecanodoos. wat 't weegt weet ik niet, niet gewogen. Iets lichter dan een AAA batterij als ik 't zo vergelijk. Dat mannetje is papier en weegt verwaarloosbaar weinig.

besturen? nee niet echt. je kan 'm wel een tijdje op de trampoline gedrukt houden, dan springt 'ie pas omhoog als je 'm loslaat. verder springt 'ie meestal gewoon laag (korte, bijna niet zichtbare sprongetjes) tot 'ie door een vonkje en beetje aan het aluminiumfolie blijft plakken,dan springt 'ie hoger.

ik dacht eerst een soort "robotspiertjes" van dat nitinoldraad te maken, 2 draadjes aan elkaar en dan de een de ander laten omvertrekken, af laten koelen en de ander de een laten omvertrekken etc. maar dat werkte niet helemaal lekker, dus dacht ik: ik zet er een vlaggetje op, dan zie je de uitwerking beter. toen dus losgeschroeft, en vlaggetje gemonteerd, maar 2e draadje wou er niet in, dus dat ding viel om.

toen dacht ik aan de werking van een deurbel (een DC deurbel, dus eentje waarbij de spoel een ijzertje aantrekt dat dan de verbinding met de spoelverbreekt en de bel raakt), en tegelijkertijd: "ik zit weer veel te moeilijk te doen". dus die deurbelcontructie hierop toegepast: en het werkt

't is wel geen stabiele ocilator, maar dat intereseert me niet. 't is geen kloksignaal, 't is een trampobot!

Eluke.nl | De mens onderscheid zich van (andere) dieren door o.a. complexe gereedschappen en bouwwerken te maken. Mens zijn is nerd zijn. Blijf Maken. (Of wordt, bijvoorbeeld, cultuurhistoricus)

Op 16 juli 2007 20:11:01 schreef pros:
Ik maak m'n grafiekjes met gnuplot:
[afbeelding]
Als iemand belangstelling heeft, plot ik hier even de (script)code...

Jaaaa,

beetje gek

@luckyluke,

er zijn wel wat robotjes die met dit soort draadjes werken, heb er zelf geen ervaring mee, vandaar dat ik je vroeg over de aansturing. ik vind hem erg leuk!

Lucky Luke

Golden Member

De link naar het filmpje op de vorige pagina is gebroken, trampobot heeft nu namelijk een eigen pagina op mijn hompage (zie sig voor url)

Nieuwe ontdekking: hoe meer spanning, hoe hoger trampobot springt en dus hoe lager de sprongfrequentie.

Hoe zullen we dat eens noemen? Mechanical Voltage Controlled Oscilator, MVCO?

Eluke.nl | De mens onderscheid zich van (andere) dieren door o.a. complexe gereedschappen en bouwwerken te maken. Mens zijn is nerd zijn. Blijf Maken. (Of wordt, bijvoorbeeld, cultuurhistoricus)

Op 19 juli 2007 17:09:40 schreef elektron_:
Jaaaa,

Sorry voor de late reactie; druk aan 't werk hier...

Het betreft een cgi-script, zodat ik temperatuur-grafieken met de browser kan bekijken.

code:


#!/usr/bin/perl

# TG

# stel een temperatuurgrafiek samen,
# samen met de bijpassende HTML-pagina
# <title>Temperatuurgrafieken</title>

$rood = "1";
$groen = "2";
$lblauw = "3";
$dpurper = "4";
$cyan = "5";
$bruin = "6";
$geel = "7";
$dblauw = "8";
$oranje = "9";
$dgroen = "10";
$blauw = "11";
$dbruin = "12";
$lpurper = "13";
$lbruin = "14";
$drood = "15";

$arg = $ARGV[0];
$Bovenlijn = "tmp/Bovenlijn";
$plotopdracht = "tmp/plotopdracht";

if ($arg eq "gisteren") {
  $Basis = "Iokrat/Temperatuurlog/Gisteren";
  $datum = `date --date='1 days ago' "+%a, %d-%m-%Y"`;
  chop $datum;
} elsif ($arg eq "eergisteren") {
  $Basis = "Iokrat/Temperatuurlog/Eergisteren";
  $datum = `date --date='2 days ago' "+%a, %d-%m-%Y"`;
  chop $datum;
} else {
  $Basis = "Iokrat/Temperatuurlog";
  $datum = `date '+%a, %d-%m-%Y'`;
  chop $datum;
}

$HeatTime = "$Basis/HeatTime";
$Min = `cat $Basis/Minimum`;
$Mint = $Min - 2;
$Max = `cat $Basis/Maximum`;
$Max = $Max + 1;
$MaxCv = $Max * 3;
$MinCv = `cat $Basis/MinCv`;
$MinCvt = $MinCv - 6;
#$MaxCv = `cat $Basis/MaxCv`;

open (LIJN, "> $Bovenlijn");
print LIJN <<EOM;
0    34.9
2399  36.9
EOM
close (LIJN);

open (HEATTIME, $HeatTime);
$regel = (<HEATTIME>);
chop $regel;
($t, $d) = split (/\t/, $regel);
close (HEATTIME);

$BHeat = "'$Basis/BHeat' title \"Badkamer vraagt verwarming\" with steps $dpurper";
$BInst = "'$Basis/BadInst' title \"Gewenste temperatuur badkamer\" with steps $bruin";
$BTemp = "'$Basis/Badkamer' title \"Temperatuur badkamer\" with lines $rood";
$Bov = "'tmp/Bovenlijn' title \"De gasketel was $d minuten actief\" with steps 0";
$Brand = "'$Basis/Brander' title \"Brander werkt ($d minuten)\" with steps $dgroen";
$CvTemp = "'$Basis/Cv' axes x1y2 title \"Temperatuur CV-water\" with lines $lblauw";
$Heat = "'$Basis/Heat' title \"Woning vraagt verwarming\" with steps $dpurper";
$KTemp = "'$Basis/Kelder' title \"Temperatuur kelder\" with lines $dblauw";
$LHeat = "'$Basis/LHeat' title \"Living vraagt verwarming\" with steps $dpurper";
$LInst = "'$Basis/LivingInst' title \"Gewenste temperatuur living\" with steps $bruin";
$LTemp = "'$Basis/Living' title \"Temperatuur living\" with lines $rood";
$SHeat = "'$Basis/SHeat' title \"Study vraagt verwarming\" with steps $dpurper";
$SInst = "'$Basis/StudyInst' title \"Gewenste temperatuur study\" with steps $bruin";
$STemp = "'$Basis/Study' title \"Temperatuur study\" with lines $rood";
$TBuit = "'$Basis/Buiten' title \"Temperatuur buiten\" with lines $oranje";

if ($ARGV[1] eq "bad") {
  $Titel = "Temperatuurgrafiek - badkamer";
  $ylab = "'Temperatuur badkamer'";
  $Tit = "'Temperatuurgrafiek van de badkamer op $datum'";
  $plot = "plot [0 : 2401] $BHeat, $Brand, $BInst, $KTemp, $TBuit, $BTemp, $CvTemp";
  $eergis = "<a href=\"TG.cgi?eergisteren+bad\"><img src=\"/icons/Eergisteren.gif\"border=0></a>";
  $gis = "<a href=\"TG.cgi?gisteren+bad\"><img src=\"/icons/Gisteren.gif\"border=0></a>";
  $vand = "<a href=\"TG.cgi?vandaag+bad\"><img src=\"/icons/Vandaag.gif\"border=0></a>";
} elsif ($ARGV[1] eq "living") {
  $Titel = "Temperatuurgrafiek - living";
  $ylab = "'Temperatuur living'";
  $Tit = "'Temperatuurgrafiek van de living op $datum'";
  $plot = "plot [0 : 2401] $LHeat, $Brand, $LInst, $KTemp, $TBuit, $LTemp, $CvTemp";
  $eergis = "<a href=\"TG.cgi?eergisteren+living\"><img src=\"/icons/Eergisteren.gif\"border=0></a>";
  $gis = "<a href=\"TG.cgi?gisteren+living\"><img src=\"/icons/Gisteren.gif\"border=0></a>";
  $vand = "<a href=\"TG.cgi?vandaag+living\"><img src=\"/icons/Vandaag.gif\"border=0></a>";
} else {
  $Titel = "Temperatuurgrafiek - study";
  $ylab = "'Temperatuur study'";
  $Tit = "'Temperatuurgrafiek van de study op $datum'";
  $plot = "plot [0 : 2401] $SHeat, $Brand, $SInst, $KTemp, $TBuit, $STemp, $CvTemp";
  $eergis = "<a href=\"TG.cgi?eergisteren+study\"><img src=\"/icons/Eergisteren.gif\" border=0></a>";
  $gis = "<a href=\"TG.cgi?gisteren+study\"><img src=\"/icons/Gisteren.gif\" border=0></a>";
  $vand = "<a href=\"TG.cgi?vandaag+study\"><img src=\"/icons/Vandaag.gif\" border=0></a>";
}

# de opdracht voor gnuplot samenstellen

open (PLOTOPDRACHT, "> $plotopdracht");

print PLOTOPDRACHT <<EOM;
set grid x y
set term png
set offsets
set nolog
set nopolar
set border
set xtics 0, 100, 2400
show xtics
set ytics $Mint, 1, $Max
show ytics
set y2tics $MinCvt, 3, $MaxCv
show y2tics
set yrange [$Mint : $Max]
set y2range [$MinCvt : $MaxCv]
show yrange
show y2range
set key outside below box
set ylabel $ylab
set y2label "Temperatuur CV-water"
set grid
set title $Tit
set xlab "Tijd"
#set autoscale y2max
set size 1.38, 1.10
$plot
EOM

close (PLOTOPDRACHT);

# nu nog gnuplot aan het werk zetten...
# om te vermijden dat netscape het pngje uit zijn cache haalt, verzinnen we telkens een andere naam...
system("rm -f /srv/www/icons/temp.*.png");
$datumstring = `date +%H%M%S`;
chop $datumstring;
$pngnaam = "/icons/temp.$datumstring.png";
system ("/usr/bin/gnuplot $plotopdracht > /srv/www$pngnaam 2> /dev/null");

# Tnslotte de HTML-pagina samenstellen

print "Content-type: text/html\n\n";
print <<EOM;
<HTML>
<BODY bgcolor="#FFFFFF">
<TITLE>$Titel</TITLE>
<p align=center>
<IMG SRC=$pngnaam><p>
<p align=center>
$eergis $gis $vand
<a href="TG.cgi?vandaag+study"><img src="/icons/Study.gif"border=0></a>
<a href="TG.cgi?vandaag+living"><img src="/icons/Living.gif"border=0></a>
<a href="TG.cgi?vandaag+bad"><img src="/icons/Badkamer.gif"border=0></a>
</BODY>
</HTML>
EOM

De data-lijsten zien er zo uit:

code:


1045	23.48
1045	23.49
1050	23.49
1055	23.49
1060	23.49
1065	23.49
1070	23.50
...

De 2 eerste cijfers stellen de uren voor, de twee volgende zijn honderdsten van een uur ( (minuten * 100) / 60 ) en de 2e kolom is de gemeten waarde op dat tijdstip.

Als je vragen hebt, vuur ze maar af of stuur ze naar "pros apenstaartje linux.be" want ik heb zo'n stil vermoeden dat dit hier niet helemaal op z'n plaats is.

Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)

Op 20 juli 2007 15:18:55 schreef Lucky luke:
Nieuwe ontdekking: hoe meer spanning, hoe hoger trampobot springt en dus hoe lager de sprongfrequentie.

Dat zou dus betekenen, dat er enige vertraging is tussen het opwarmen en de reactie van de geheugendraad?

Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)

Dus de grakiek werkt statisch ?
grafische weergave van een statische tabel ?

beetje gek

Op 20 juli 2007 19:24:32 schreef elektron_:
Dus de grakiek werkt statisch ?
grafische weergave van een statische tabel ?

Dat klopt, ja. Voor temperatuurgrafieken voldoet dat. Wil je snel-veranderende waarden grafisch weergeven (zoals een scoop dat doet) zal je wat anders moeten verzinnen...

Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)

Efkes een paar piccies van een dcf-klokje.
Het display was een left-overtje van een ter ziele wekkerradio en een oude 16F84A.
De tientallen van uren/minuten en de eenheden van de uren/minuten worden gemultiplext via de buffertjes.
En natuurlijk een Galva-wisp ICSP connector bovenaan :-)

't Was even een vingeroefening in smalle spoortjes trekken: een Canon IP4200 op transparanten gaat in elk geval netjes tot 0,3mm (min. spoorbreedte en afstand). 't is wel print numero dos, want m'n eerste was niet lang genoeg belicht. En dat etst zo rot...

Nu alleen nog iets van een behuizinkje eromheen.

http://www.uploadarchief.net/files/download/picsels-dcf-klokkie.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/picsels-dcf-klokkie-print.jpg

Volgend project: funcgen met ad9833 afmaken...

Best een flinke printplaat voor weinig componenten.
Ik verwacht vandaag mijn bestelling vanaf conrad, dus ik kan weer lekker aan de gang in het laatste weekje van m'n vakantie ;)

Op 23 juli 2007 15:37:47 schreef bbob1987:
Best een flinke printplaat voor weinig componenten.

Ach, ik had deze keer niet zoveel zin om te 'rommelen' op de vierkante millimeter.
Het zijn weliswaar niet zo heel veel componenten, maar wel meer dan 200 soldeereilandjes!!
(Onder de LED balk zitten nog twee IC's en het weerstands'laddertje'.)

Have fun.

Volgend project: funcgen met ad9833 afmaken...

Klein projectje gemaakt, niet nieuw want vorig jaar heb ik ongeveer hetzelfde gemaakt: een telefoonlader op batterijen.
http://www.madwizard.org/extern/co/charger2/assembled.jpg

Probleem met de oude was dat ik ondertussen een nieuwe telefoon heb die toch echt onder de 4,6V niet meer gaat laden. De vorige lader schoot in de current limit bij groter stroomverbruik maar m'n vorige telefoon laadde zichzelf evengoed op. De nieuw (K750i) niet meer dus moest er een zwaarder ICtje op.

Ik had toevallig nog een LM2623A liggen en zodoende een eenvoudig step-upje gemaakt van 2xAA naar 5V (telefoon vraagt zo'n 370mA). Schema is praktisch uit de datasheet.
Layout voor de verandering eens met DipTrace gemaakt, dat programma bevalt me wel. Hoewel er nog wel wat features missen die ik in Eagle wel had werkt het intuïtiever en praktischer dan Eagle.
[img=345x218]http://www.madwizard.org/extern/co/charger2/schematic.png[/img]

Vervelend is dat het datasheet wat vaag is over R1 (voor de frequentie selectie), die ook nog eens afhankelijk is van de ingangsspanning. Er staat alleen een grafiekje Vin/Freq met als parameter enkele waarden voor R1.

Over C3 zegt de datasheet: de waarde valt niet te berekenen, en moet maar uitgevonden worden met trial & error.

Nu ik m'n fancy Rigol scope heb kan ik natuurlijk allerlei leuke (?) metingen showen:
[img=320x234]http://www.madwizard.org/extern/co/charger2/scope_overview.png[/img]
Hoewel de uitgangsspanning (onder load) gemiddeld netjes 5V is zitten er wel flink wat grote pieken bovenop. Misschien hoort dit ook wel bij het type regelaar, het is een 'gated oscillator based' boost converter.

Detail van de pieken:
[img=320x234]http://www.madwizard.org/extern/co/charger2/scope_detail.png[/img]

Volgens mij is alles wel stabiel, als ik R1 of C3 groter maak worden de pieken wel wat kleiner maar heeft het ding ook de neiging opeens naar een volt of 3 te springen en daar te blijven hangen.

Niet echt een project, maar wel een geinig HV PWM experimentje was ik vandaag heb zitten doen. (beetje geinspireerd op dat plasmasonic apparaat (zie youtube).
(heb gemerkt dat het geluid het niet op alle PC's werkt, iemand een idee?)

http://home.zonnet.nl/crystal/PWM-Vonkjes2.wmv

Ook maar even op YouTube gezet, als het dan nog niet werkt....
http://www.youtube.com/watch?v=yI4RUQ1CZpg

[Bericht gewijzigd door Gain11 op woensdag 1 augustus 2007 01:24:12 (16%)

Love the smell of ozon in the morning...

Laat ik dan ook maar eens een project(in ontwikkeling) posten. Ik ben bezig om een aantal RGB modules via 1 bus te bedienen. De RGB modules komen dus aan 1 kabel maar moeten onafhankelijk van elkaar kunenn werken. Dit alles via adressering.
De gebruikte IC's zijn AVR. De ATMega32 en de modules krijgen een ATMega8. De adressering en RGB software PWM regeling heb ik nu werkend.

Foto van de modules, nu nog op breadbord. Met op de voorgrond mijn MAX233 module.

Weer een foto van de modules.

Foto van de module aansturing.

Zo niet, dan toch!....GeoCaching can be a way of life....Why not? >> GeoCaching: Team SupeRare

Leuke vonkjes Gain11 heb zelf ook zo iets gemaakt :P :D

Zeg me wat je nodig hebt en ik zal je vertellen hoe je zonder kunt

Nou, hier is is ook een knutselwerkje van mij...

Het is een 0,3W PLL FM Stereo zendertje.
De printen zijn niet lukraak nagemaakt van de rondzwervende layouts, maar opnieuw getekend en her en der wat veranderd.

http://img253.imageshack.us/img253/9922/rdvv300mwrv7.jpg

[Bericht gewijzigd door Vaas op donderdag 26 juli 2007 11:34:36 (19%)

Henry S.

Moderator

Strak bakje, tweedehands behuizing met nieuwe alu frontplaat?

73's de PA2HS - ik ben een radiohead, De 2019 CO labvoeding.

Ik zou zelfs durven gokken op het feit dat de netaansluiting origineel is. Netjes gedaan, overigens!

Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)

:)
Dank voor de complimenten heren!

Het is idd een 2e hands behuizing, ik heb ooit een stapeltje van die behuizingen gekocht op een radiomarkt.
Het zijn Video Slave Drivers MH033 van Digidesign.
Zie hier: http://www.ear.net/cgi-bin/estatusp?p=1&mode=stp&q=AVI-MH033.D…

Behalve de netaansluiting, is de netschakelaar ook nog gerecycled! ;)

De frontplaat is gemaakt van een aluminum hoekprofiel, gewoonweg de helft van de hoek eraf geknipt, ligt op mijn werk altijd veel in de afvalbak...

Hier weer een projectje van mij.

Leds in mijn klok gemaakt, lekker handig als je 's nachts wakker word en je wil weten hoe laat het is. Ff op de op de schakelaar duwen en de klok word verlicht.
http://www.uploadarchief.net/files/download/klok.jpghttp://www.uploadarchief.net/files/download/klok%20001.jpghttp://www.uploadarchief.net/files/download/klok%20002.jpghttp://www.uploadarchief.net/files/download/klok%20003.jpg

Op 26 juli 2007 19:57:49 schreef Vaas:
Het is idd een 2e hands behuizing, ik heb ooit een stapeltje van die behuizingen gekocht op een radiomarkt.

Lijkt me handig voor een "stapeltje" zelfbouwdingen: frequentiemeter, LC-meter, functiegenerator, enz...
Als de frontplaten dan dezelfde stijl hebben, oogt het helemaal professioneel.

@stijn: jij gaat een onrustige nacht tegemoet. Om de haverklap wakker worden om naar die klok te kijken. Maar 't zal wel wennen... :-)

[Bericht gewijzigd door pros op donderdag 26 juli 2007 20:45:04 (15%)

Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)

@Vaas

Zou je schemas en pcb layouts ook online kunnen posten ? lijkt mij ook leuk om eens mee te experimenteren :)

Current project: leren etsen

Dit is mijn eerste geetste printje. (eigenlijk de 3e op 2 teststrookjes na)

http://img232.imageshack.us/img232/4360/img00033pr1.jpg

Rechtsonder zijn de lettertjes een beetje weggegaan en op het grote koperen vlak ongeveer in het midden zit een klein gaatje dat er niet hoort (er horen er 3 te zijn, er zijn er 4). Voor de rest ben ik wel tevreden met het resultaat.

Even een snelle vraag tussendoor: hoe kan het dat het etsen ongeveer een uur duurt? Is de temperatuur erg belangrijk voor het etsen? ik leg het printje in een bak met 250gr FeCl3 per liter.

Op 26 juli 2007 22:40:55 schreef erik_321:

Even een snelle vraag tussendoor: hoe kan het dat het etsen ongeveer een uur duurt? Is de temperatuur erg belangrijk voor het etsen? ik leg het printje in een bak met 250gr FeCl3 per liter.

snel antwoord: JA!

gebruik de zoekmasjien van het forum om de overvloed van topics aangaande dit onderwerp te vinden.

IF you can't convince them, then confuse them!

@GerwinH: Natuurlijk, ik zal het wel alllemaal nog wel mailen naar jou.
Kun je het wel opeenen, het is nu allemaal in SprintLayOut gemaakt?

@Erik_321: Temp is zeker wel belangrijk, ik ets in 8 min. de temp is dan ongeveer 45 graden, kouder duurt een stuk langer. Het scheelt ook veel als de vloeisotf borrelt/beweegt.

@Stijn: Is dit niet te fel s'avonds? ik heb al moeite om mijn klokradio s'avonds te ontcijferen :)

[Bericht gewijzigd door Vaas op vrijdag 27 juli 2007 01:20:24 (14%)

Dit topic is gesloten