10MHz OCXO Master Clock nabouw topic

miedema

Golden Member

Uitgangsimpedantie en VSWR van de MasterClock gemeten

Na alle metingen aan kale 10MHz trafootjes heb ik ook de uitgangsimpedantie en VSWR (reflectiedemping) van de Masterclock gemeten.

Bij de metingen van de losse trafo's had ik de primaire met 50Ω afgesloten. Hier is dat iets gecompliceerder... Hier een stukje Masterclock schema van een uitgang:

http://www.miedema.dyndns.org/co/2019/ocxo/zout/Master-Clock-schema-uitgang-600pix.png

De trafo wordt nu aangestuurd door de OpAmp (LM7171), via C24 en R35. De opamp heeft een lage uitgangsimpedantie, dus de primaire afsluitimpedantie wordt hoofdzakelijk bepaald door R35.
Maar... bij lage frequenties gaat de impedantie van C24 omhoog. En bij hoge frequenties wordt de loopgain van de OpAmp minder en gaat z'n uitgangsimpedantie flink omhoog.

Normaal is uitgangsimpedantie meten bij een afgebouwde Masterclock nog niet zo makkelijk.... Immers, er staat continue 10MHz uit die uitgangen te blazen. De OCXO zou je dus eerst op een of andere manier moeten afkoppelen.

Maar ik heb nu een losse opgebouwde Masterclock print liggen, bedoeld voor gebruik met een Rubidium. Ideaal dus voor deze meting :-)
De meetopstelling zag er zo uit:

http://www.miedema.dyndns.org/co/2019/ocxo/zout/IMG_4930--Zout-en-VSWR-10MHz-uitgang-Temex-meetopstelling-600pix.jpg

Ik heb gekalibreerd met m'n BNC OSL (Open-Short-Load) cal.kit op de BNC koppelbus. Daar ligt dus m'n meetvlak. Het kabeltje tussen die koppelbus en print doet dus ook mee. Net zoals bij de Masterclock, als je op een uitgangsbus zou meten.

Dat gaf dit resultaat:
http://www.miedema.dyndns.org/co/2019/ocxo/zout/LM7171-outputs-Zout-en-VSWR-standaard-47R5-serie-600pix.png
klik op grafiek voor grotere versie

We meten van 100kHz tot 500MHz.
De donkerblauwe curve is de uitgangsimpedantie. We zien ongeveer hetzelfde patroon als bij de losse trafo.
In het laag stijgt de impedantie nu eerst door de stijgende impedantie van C24. Aan de hoge kant stijgt de impedantie nu veel sneller door de stijgende uitgangsimpedantie van de OpAmp.
Bij 10MHz zitten we op 44Ω. Wat aan de lage kant, maar voldoende voor een fatsoenlijke reflectiedemping.

Dat zien we aan de bruine curve, de VSWR. Bij 10MHz zitten we op 1,25:1. Dat komt overeen met 20dB reflectie demping. Verder is de VSWR curve natuurlijk het gevolg van de impedantie curve, hoe verder die van de 50Ω afkomt, hoe slechter de VSWR....

Als je dit zo ziet, dan krijg je zin om de reflectiedemping nog wat te optimaliseren :-)
Impedantie bij 10MHz wat omhoog, en voor hogere frequenties een zobal netwerkje om daar de impedantie lager te houden, en wat aan die piek rond 100Mhz te doen.

Maar natuurlijk moet je daarbij de andere specs niet uit het oog verliezen. De extra demping van zo'n aanpassing betekend dat je harder door de OpAmp moet, dus dat zal weer meer harmonischen opleveren. Voldoende stof voor een volgende post :-)

Groet, Gertjan.

Ha heer miedema,

Dat is wel interesant om de uiteindelijke combinatie te meten :)
En door de oscillator uit te schakelen meet het een stuk makkelijker je kunt de reflectiedemping wel meten met oscillator aan maar waarom moeilijk al het makkelijk kan ;)

Net als in het draadje m.b.t. het meten van de kernen kan je heel duidelijk de drie gebieden zien Flaag , Fmidden en Fhoog.
Alle drie de gebieden ontstaan door verschillende eigenschappen er is dus niet een eigenschap aan te wijzen voor de drie gebieden.
Wel is de zelfresonatie goed te zien hier loopt de inductie en weerstand op en gaat de Q omlaag.
Dit is een bekent effect en treed bij elke spoel op het wordt veroorzaakt door de zelfcapaciteit hierdoor ontstaat een parallelkring.
Als je nu beter instaat ben om de zelfcapaciteit te berekenen dan kan je misschien op voorhand iets doen.

En dat is een puntje..... de capaciteit van een spoel kan je niet meten en kan je ook niet verstemmen :S :(
Die zogenaamde capaciteit bestaat namelijk niet en de zelfresonantie wordt veroorzaakt door een staande golf op je draad net als in een transmissielijn.
Goed die capaciteit bestaat dan wel niet maar het effect is er wel en daar kunnen we gebruik van maken we gaan gewoon doen alsof er wel een capaciteit is :P en misschien kunnen een bruikbare berekening maken.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.
blackdog

Golden Member

Hi Gertjan, :-)

Ik dach dat ik in dit topic al eens opgemerkt heb, dat ik de uitgang een beetje had aangepast om meer in de richting van 50 Ohm te komen.
Dit heb ik bereikt door 52,3 Ohm als uitgangsweerstand te nemen en over de uitgang 47pF te plaatsen.

Ik ben mijn metingen kwijt en kan het ook niet meer op CO vinden... maar volgens mij had ik er een SWR plaatje van laten zien gemaakt met de DSA815.

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"

In Philips ontwerpen van eindtrappen worden de trafo's ook aan de uitgang gecompenseerd met Ctjes.

Dit klopt met Bram's verhaal.

theorie: ECO6907.pdf en ECO7213.pdf
complete versterker: AN98030.pdf

PA0SU's versie van AN98030 staat online:
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechni...index.html

ite

miedema

Golden Member

Ha Blackdog,

Die aanpassing met 47pF kan ik me ook nog herinneren. Evenals de discussie toen in hoeverre aanpassen voor andere frequenties als 10MHz zinvol is :-)

Wat toen niet meegenomen is, is dat aanpassen (met name hogere serie weerstand) ook de verliezen verhoogd, dat maakt andere eigenschappen ongunstiger, dus daar zit ook een afweging.
Daar heb ik nu uitgebreider naar gekeken, ik moet even tijd vinden om m'n plaatjes af te werken, en dan komt het vervolg :-)

Overigens lijkt het me lastig om alleen met een C'tje over de trafo de uitgangsimpedantie naar het hoog stabiel te houden. De impedantie van die C wordt immers steeds lager... Bij 100MHz is 47pF nog maar 34Ω, en dalende.
Maar ik loop op mezelf voorruit, voor we hier op verder gaan moet ik eerst m'n volgende post schrijven :-)

@ 575
Ha Ite, dat zijn inderdaad een paar leuke documenten. Daarom hier links naar waar ik ze gevonden heb:
ECO6907 Design of HF wideband powertransformers
ECO7213 Design of HF wideband powertransformers, deel 2

Overigens gebruikt Philips geen C'tje, maar een zobal, een serieschakeling van R en C. (fig.13 deel1)
En in die AN98030 staat inderdaad alleen een C over de trafo, maar daarachter zit nog een zelfinductie om bij hoge frequenties de uitgangsimpedantie op pijl te houden...

Maar ik loop alweer op mezelf vooruit :-)

@ electron920
Wederom dank voor het inzicht :-)

Uitgangsimpedantie meten met signaal op de uitgang?
Bij 10MHz niet zo moeilijk: uitgang belast en onbelast meten, uit spanningsverschil uitgangsimpdantie berekenen. Maar bij andere frequenties??

groet, Gertjan.

blackdog

Golden Member

Hi Gertjan, :-)

Wat speelt er allemaal mee...

Uitgangs impedantie van de opamp.
Impedantie van de uitkoppel condensator.
Impedantie van de print opbouw.
Impedantie van de weerstand (beneden de 100Ω zijn de weerstaden meestal zeer goed)
47pF gedrag (de 47pF NPO van Philips is net als de weerstand erg goed)
Trafo gedrag
En als laatste de aansluiting op de print en het coax kabeltje.
Bij elkaar een complex geheel!

Ik heb het empirisch vastgesteld bij mijn print en kwam toen rond de 52Ω als weerstand uit en 47pF als parallel condensator.
Zover als ik het mij kan herinneren was het uitgangs niveau niet een probleem.

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"
miedema

Golden Member

Optimaliseren uitgangsimpedantie en reflectiedemping van 10MHz uitgang

Na bovenstaande metingen kreeg ik zin om te kijken of die uitgangsimpedantie te verbeteren was :-)
Daarmee verbeter je natuurlijk ook meteen de reflectie demping.

De geijkte opties zijn het vergroten van de serieweerstand (hier R35), en een Zobal netwerkje over de secundaire van de trafo:

http://www.miedema.dyndns.org/co/2019/ocxo/zout/LM7171-uitgang---schema-met-Zobal-600pix.png

Het nut van het verhogen van de serieweerstand is duidelijk. Je vergroot de uitgangsimpedantie. Maar hierdoor wordt wel het verlies groter, en we hebben net met moeite een trafo gemaakt die dat verlies zo klein mogelijk houdt... :o

De taken van het zobal netwerkje zijn complexer. Enerzijds kun je de trafo resonantie dempen. Anderzijds blijft het netwerkje de uitgangsimpedantie in de buurt van nominaal houden bij hoge frequenties, waar anders die impedantie omhoog zou schieten...

Beperkende factor bij het dimensioneren van het Zobal netwerk is dat het netwerkje parallel aan de bestaande uitgangsimpedantie hangt. En die was al aan de lage kant... En iets parallel zetten maakt het geheel altijd (nog) laagOhmiger...

Dus in dit geval moet bij het toevoegen van een Zobal sowieso de serieweerstand wat omhoog, om de uitgangsimpedantie bij 10MHz niet nog verder te laten dalen.

Voor de eerste, bescheiden, versie kwam ik uit op een serieweerstand van 51,1Ω, en een Zobal van 22pF, met 49,9Ω in serie. Die Zobal dempt de piek in de impedantiecurve, en naarmate de frequentie hoger wordt, wordt de impedantie van de 22pF kleiner, en wordt de 49,9Ω een belangrijker deel van de uitgangsimpedantie.

Deze versie gaf dit meetresultaat:

http://www.miedema.dyndns.org/co/2019/ocxo/zout/LM7171-outputs-Zout-en-VSWR--mod-51R1-serie--zobal-49R9-22pF-600pix.png
Klik op grafiek voor grotere versie

Als we kijken naar de impedantiecurve (donkerblauw = origineel, lichtblauw = nieuw) dan is de grote piek bij 100MHz nu mooi gedempt. De waarde bij 10MHz gaat er ook wat op vooruit, van 44Ω naar 46,4Ω (zie markeruitlezing onderin)

Uiteraard wordt de VSWR bij 10MHz hier ook wat gunstiger van. Maar mooier is dat de demping nu beter blijft over een veel breder frequentiegebied: van 1MHz tot een paar honderd MHz.

Laten we nog een stapje verder gaan, en de serieweerstand nog wat verhogen, en kijken wat dat oplevert :-)

http://www.miedema.dyndns.org/co/2019/ocxo/zout/LM7171-outputs-Zout-en-VSWR--mod-53R6-serie--zobal-49R9-22pF-600pix.png
Klik op grafiek voor grotere versie

Ik heb nu de serieweerstand (R35) verhoogd naar 53,6Ω.
De paarse lijn is de impedantiecurve met 53,6Ω. Natuurlijk is de impedantie bij 10MHz verder omhoog gegaan, naar 48,1Ω. Maar verder is er weinig verandering / verbetering

Hetzelfde zien we bij de VSWR curve (roze is met 53,6Ω) De VSWR gaat omlaag van 1,14:1 naar 1,1:1. Verder weinig verschil...
Een VSWR van 1,14:1 geeft 23,7dB return loss, met 1,1:1 verbetert dat naar 26,4dB… Tel uit je winst :-)

Dit lijken zo gezien dus mooie en zinvolle verbeteringen, maar we kijken maar naar èèn aspect van het ontwerp.... Belangrijkste nadeel is dat met name door de hogere serieweerstand de demping ook toeneemt. De versie met 51,1Ω dempt 0,32 dB extra, de versie met 53,6Ω serieweerstand dempt 0,75dB extra. Dat betekend dus dat de LM7171 harder moet werken om toch +10dBm op de uitgangsklemmen te krijgen. Dus zul je ook wat meer vervorming (en dus ongewenste harmonischen) krijgen...

Vraag is dus: hoe erg is dat, en waar ligt de optimale balans?

Eerst maar eens kijken naar die vervorming...
Dit is het spectrum van de LM7171 uitgang, zonder aanpassingen:

http://www.miedema.dyndns.org/co/2019/ocxo/zout/10MHz-LM7171-uitgang-standaard-12V---spectrum-+10dBm-uit-600pix.png
Klik op grafiek voor grotere versie

Ik heb het uitgangsniveau van m’n Marconi generator (plus Mini-Circuits filters) zo ingesteld dat er precies +10dBm uit de MasterClock print komt.
Daarna heb ik een delta-marker op de 3e harmonische gezet, als maatstaf voor het niveau van de harmonischen. Rechts-boven staat de uitlezing van die delta-marker: de 3e harmonische zit hier -49,3dB onder de grondtoon (-49,3dBc)

Overigens, de hogere harmonischen zijn hier iets sterker aanwezig als ik bij eerdere metingen gezien heb... Mogelijk komt dat omdat deze print een 24V voeding heeft. Om te kunnen meten met 12V Ub voor de LM7171's heb ik m'n labvoeding zover teruggedraaid dat er weer 12V op de voedingsrail van de LM7171's stond. De LM317 staat dan natuurlijk wel helemaal open, en kan niks meer stabiliseren...
Maar het gaat hier om de verschillen, dus maakt dat niet zoveel uit.

En dan nu het spectrum na de mod met 51,1Ω in serie, en met Zobal netwerkje:

http://www.miedema.dyndns.org/co/2019/ocxo/zout/10MHz-LM7171-uitgang-mod-51R1-+-zobal-49R9+22pF-12V---spectrum-+10dBm-uit-600pix.png
Klik op grafiek voor grotere versie

Ik heb eerst het generatorniveau verhoogt tot er weer precies +10dBm op de uitgang stond.
Dat was in dit geval +0,32dB, wat dus de extra demping van deze modificatie is.
De OpAmp moet nu wat harder werken, en inderdaad leidt dat tot wat hogere harmonischen.
De 3e harmonische is gestegen van –49,3dBc naar -47,9dBc.

Gaan we nog een stapje verder door de serieweerstand te verhogen naar 53,6R:

http://www.miedema.dyndns.org/co/2019/ocxo/zout/10MHz-LM7171-uitgang-mod-53R6-+-zobal-49R9+22pF-12V---spectrum-+10dBm-uit-600pix.png
Klik op grafiek voor grotere versie

Nu moest ik de generator 0,75dB harder zetten om toch weer op +10dBm uit te vorige meting.
Toch zijn de harmonischen nauwelijks hoger als bij de versie met Rs=51,1Ω! Kennelijk compenseert het feit dat de OpAmp in een wat hogere impedantie mag draaien (en dus wat minder stroom hoeft te leveren) het wat hogere signaal niveau. Een onverwacht resultaat...

Een conclusie voor de LM7171 uitgang,draaiend op 12V, zoals bij de Masterclock:
Ik zou de schakeling gewoon ongemodificeerd laten. De mod levert inderdaad een wat betere reflectiedemping op, maar het zeer de vraag wat je daar in de praktijk aan hebt. Aan de andere kant levert het je wat meer harmonischen in je uitgangssignaal op. En die zijn er altijd, bij elke toepassing...

Maar... mijn huidige print is bedoeld om op 24V te draaien. De LM7171's hebben dan een stuk meer headroom, dus eens kijken of de situatie dan anders is...

Eerst weer de gemodificeerde versie, nu met Ub=24V:

http://www.miedema.dyndns.org/co/2019/ocxo/zout/10MHz-LM7171-uitgang-standaard-24V---spectrum-+10dBm-uit-600pix.png
Klik op grafiek voor grotere versie

Door de grotere headroom ligt de vervorming nu flink lager! De harmonischen zitten nu een flink stuk onder de harmonischen van de OCXO zelf (of in dit geval de Rubidium), dus er is ruimte om de VSWR te verbeteren zonder hier concessies te hoeven doen.

Ik zal het spectrum van de mod met 51,1Ω overslaan, en meteen de versie met 53,6Ω in serie laten zien:

http://www.miedema.dyndns.org/co/2019/ocxo/zout/10MHz-LM7171-uitgang-mod-53R6-+-zobal-49R9+22pF-24V---spectrum-+10dBm-uit-600pix.png
Klik op grafiek voor grotere versie

Nu valt op dat de harmonischen niet of nauwelijks slechter zijn dat zonder de mod.
Omdat de LM7171 met 24V voeding een stuk meer headroom heeft komt hij niet in de problemen, ook niet als hij wat harder moet werken.

Duss... voor deze Rubidium versie op 24V ga ik wèl deze modificatie toepassen!

Zo zie je maar dat ontwerpen steeds het afwegen van verschillende aspecten is, en dat de balans dan soms naar een andere keuze kan doorslaan :-).

Voor liefhebbers die zo'n Zobal netwerkje op hun print willen solderen, dat gaat makkelijk met een paar 805 SMDtjes over de secundaire van de trafo:

http://www.miedema.dyndns.org/co/2019/ocxo/zout/IMG_4933--zobal-netwerk-over-10MHz-trafo-600pix.jpg

De weerstand is hier thin film, het C'tje is keramisch NP0 / G0G.

Ook voor de liefhebbers, alle spectrummetingen in een PDF: LM7171 10MHz uitgangstrap - spectrum standaard en met 50R-22pF zobal.

@ Blackdog
Je lijstje van wat er allemaal meespeelt klopt mijns inziens helemaal :-)
Wel heb je in je post waar je aan refereerde de reflectiedemping maar tot 20MHz bekeken, en de toename van de harmonischen niet meegewogen in je afwegingen.
Maar, zoals je ziet, de verschillen zijn uberhaubt subtiel :-)

Groet, Gertjan.

Ha heer miedema,

Goed gedaan ik weet alleen niet of je het een Zobel netwerk mag noemen heeft het de inverse impedantie :?
Maar goed het doet iets met de Q van je trafo waardoor de zelfresonantie afgevlakt wordt.

Ik heb een paar van dat type ringkernen besteld grote meetopstellingen kan ik toch nog niet bouwen.
Het draad wat gebruikt wordt heeft een te dikke isolatie dat betekend dat er een dielectricum tussen kern en koperdraad zit en dat wil je niet 8)7
De lek inductie is bepalend voor hoog de weerstand van het draad voor laag het aantal windingen maakt niet uit het is de toroide (ferriet) die de inductie bepaald.
Ik heb wel eens een toroide geprobeerd te schilderen met een zilver houdende verf veelal voor reparatie wordt dat gebruikt dus de wikkelingen direct op het ferriet.
Het is best wel moeilijk om de zelfresonantie zo ver als mogelijk van de band die gebruikt wordt te houden.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.
miedema

Golden Member

Ha electron920,

Hoe moet je dan zo'n RC compensatie netwerkje achter een trafo noemen... :-D. Misschien is Zobel het asperientje van de RC netwerkjes geworden :-).

Ben benieuwd wat je met je ringkerntjes gaat uitspoken ;-).

groet, Gertjan.

Ha heer miedema,

Mooie vergelijking Zobel en Aspirientje _o_ ha ha
Ik denk dat het de capaciteit aan de ingang van de trafo compenseert.
In het experiment van @blackdog kwam ook zo'n compensatie aan het licht.
Alleen je gebruikt een weerstandje om het effect iets te dempen en dat is op zich wel interesant om eens door te rekenen.
Wat ik verwacht is als je de frequentie karakteristiek meet je zal zien dat het rond de Fc zit.
Sluit de sweeper aan op de plaats van de oscillator en meet de uitgang zonder trafo en met trafo.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.
dijkmane

Golden Member

Op 25 januari 2019 18:26:12 schreef miedema:

En ik zou zeker wachten tot je OCXO stabiel is, anders blijf je afregelen :-)

ok, staat nu zo'n week of 5-6 aan, 24/7

enige dat me opvalt is dat als ik in de ochtend kijk, de PM6673 staat op allemaal 9 en vaak 88 ( of iets hoger ) als einde
dus een afwijking van 1,2Hz
ik heb dit in een aan het huis grenzende berging, daar koelt het 's nachts best wel af tot 15C.
het zal hier de meter zelf zijn die door de temp afwijkt.
gedurende de dag kruipt ie omhoog tot exact 10,0.
de OCXO lijkt nu stabiel, maar is dus afgeregeld op de PM6673.

ik kom wel eens langs met dat ding om een betere referentie te hebben, zo ver is t nu ook weer niet

In no Sense, Nonsense

Ha dijkmane,

Goed dat je project geslaagd is... heeft je meter ook een oven oscillator?
Misschien heb je de mogelijkheid om de meter op een constante temperatuur te houden binnen misschien met een lange kabel :?
Of de meter inpakken voor het experiment.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.
dijkmane

Golden Member

de PM6673 heeft een TCXO, de PM6670 niet en die wijkt ook meer af.
heeft 1 digit minder, maar staat soms 6-7 Hz hoger, soms 5Hz lager dan de PM6673.
de PM6673 is echt veel stabieler, het grootste verschil dat ik deze week heb gezien is tussen de 99,6 en 00,2 , dus een verloop van 0,6Hz per dag.

ik zal m inderdaad eens inpakken in bubbeltjesfolie o.i.d.

In no Sense, Nonsense

Je kan toch ook de ref. input van de counter er mee voeden!
Dan heb je geen dag/nacht effect!
-grapje-, maar je zal ze de kost moeten geven, ik heb het mee gemaakt bij een amateur in Venlo!

Technieker is geen vak, maar een straf!

Ik heb nog een ringkern wikkel-truuk te melden die ik ooit eens ergens (Electron?)gelezen heb. Wat het voordeel was weet ik echter niet meer precies. Het ziet er in ieder geval symmetrisch uit.

Je kan voor de primaire 2 wikkelingen parallel nemen. De fysieke uitvoering lijkt op een wikkeling met center-tap met de 2 uiteinden aan ground. Echter de wikkelingen links-rechts van de tap zijn andersom gewikkeld. Omdat de stroom de andere kant op loopt compenseert dat elkaar weer mooi.

misschien het proberen waard.

Ite

miedema

Golden Member

Ik ben even een dagje weg, en er gebeurt hier weer van alles... :-)

@dijkmane
In feite heb je voor jezelf perfect gedemonstreerd wat het nut van een externe stabiele clock voor je counters is :-).
Je kunt veilig aannemen dat het interne clock van je counters is die drift....
Een Oscilloquartz OCXO die 0,6Hz (of zelfs 1,2Hz) verloopt met het temperatuurverschil tussen dag en nacht zou gewoon defect zijn...

Als je terugkijkt naar mijn meting destijds, dan is inderdaad een duidelijke frequentiedrift te zien tussen dag en nacht. Maar... die drift is ongeveer 0,1ppb, oftewel 1mHz. Dat is iets minder dan de drift die jij ziet :-).

Natuurlijk ben je hier nog steeds welkom. Mee eens dat je OCXO nu, na vijf weken aan, wel stabiel zal zijn.

@ electron920
Op het moment ben in veel de deur uit, dus weinig achter de meettafel...
Ook krijg ik inmiddels de kriebels om dit project af te bouwen, er zijn al weer zo veel andere dingen... :-)
Ik zal nog wel een frequentiecurve met/zonder zobal mod maken. Maar verdere zijstraatjes laat ik even liggen tot een volgende gelegenheid :-).

@ 575
Ite, dankt je voor je tip.
Maar bovenstaande opmerking over zijstraatjes is ook hier van toepassing.... :-).


@ Krelis Vonketrekker

Geniaal idee! :-)

Wel is het een test of je counter nog goed werkt. Als de uitlezing niet helemaal stabiel is kan dat nog maar aan 1 ding liggen....
(Sommige counters hebben die zelftest functie zelfs ingebouwd).

groet, Gertjan.

Ha heer miedema,

Als ik de trafo's binnen heb misschien morgen dan zal ik de meetresultaten wel op de trafo draad plaatsen met goedvinden uiteraard.

@575,

Dat is een interessante nu weet ik niet over welke afstand op de ringkern we het hebben.
Ik verwacht ter compensatie van de binnen flux eigenlijk gelijk een litz draad.
Jammer dat je het artikel niet meer heb maar als ik de kernen binnen heb kan ik dat ook eens proberen en berichten.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.
miedema

Golden Member

Ik heb de frequentiecurve van de 10MHz uitgangstrap + trafo gemeten, origineel, en met de "Zobal" modificatie.

Op 14 maart 2019 12:12:53 schreef electron920:
Ik denk dat het (Zobal netwerkje) de capaciteit aan de ingang van de trafo compenseert.
In het experiment van @blackdog kwam ook zo'n compensatie aan het licht.
Alleen je gebruikt een weerstandje om het effect iets te dempen en dat is op zich wel interesant om eens door te rekenen.Wat ik verwacht is als je de frequentie karakteristiek meet je zal zien dat het rond de Fc zit.
Sluit de sweeper aan op de plaats van de oscillator en meet de uitgang zonder trafo en met trafo.

miedema: ...krijg ik inmiddels de kriebels om dit project af te bouwen
Ik zal nog wel een frequentiecurve met/zonder zobal mod maken.

Dus hier voor electron920 :-)

http://www.miedema.dyndns.org/co/2019/ocxo/Rb-LM7171-outputs-freq-curve-org-en-met-zobal-600pix.png
klik op grafiek voor grotere versie

De gele frequentiecurve is gemaakt met de standaard uitgang van de Masterclock. Dus serieweerstand van 47,5Ω, zonder "Zobal".
De groene curve is mèt de modificatie, dus 53,6Ω serieweerstand, en een "Zobal" van 49,9Ω in serie met 22pF.

Ik heb uitgangstrap + trafo gemeten. Je ziet dus ook de gain van het geheel: ongeveer 3dB. Verder zie je in het rechte deel de extra demping door de modificatie. Door dat de trafo in het hoog nu lager afgesloten is valt hij ook wat eerder af.

Maar een effect rond Fc zie ik niet....

Dit is de laatste experimentele meting aan deze print. Inmiddels zit hij in z'n definitieve vorm ingebouwd in z'n kastje, en ben ik vooral bezig m'n Rubidium af te bouwen :-)

Ik ben benieuwd naar de trafo metingen van electron920 in het 10MHz trafo draadje....

groet, Gertjan.

Ha heer miedema,

Speciaal voor mij _o_ maar mooi is te zien dat rond de 250MHz en 350MHz een resonantie puntje in de flank zit.
Dat is met het compensatie netwerkje rond de 250MHz weg.

Ik heb wat kernen binnen en zal eind van deze week een meetopstelling maken.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.
miedema

Golden Member

Farnell haalt de LM7171 uit het assortiment...

Ik ontving onderstaand bericht van Farnell:

Wij willen u erop wijzen dat wij de onderstaande producten niet meer aanbieden.

Reden voor Productnotificatie GEËINDIGD DOOR FARNELL
Farnell Order Code 1564665
Product Omschrijving IC, OP AMP, H SPEED, 200MHZ, 8DIP
Fabrikant/Merknaam TEXAS INSTRUMENTS
Fabrikantnummer LM7171BIN/NOPB
Datum van uw laatste order 24/12/2018
Aantal besteld laatste 12 mnd. 8
Op voorraad 1099

Geen geschikte vervanger voor dit product.

De SOIC versie van de LM7171 blijft wel gewoon leverbaar, dus een SOIC-DIP verloopprintje zou een oplossing kunnen zijn....

Verder staat de DIP versie (LM7171BIN/NOPB ) bij TI nog gewoon als active, dus elders zou hij gewoon leverbaar moeten zijn...

groet, Gertjan.

rob040

Golden Member

Als Farnell ze niet meer aanbiedt, wat gebeurd er dan met die 1099 stuks? :+

miedema

Golden Member

Ha rob40,

Ik had alleen het belangrijkste deel van het Farnell bericht overgenomen in m'n quote. Ze schreven ook:

Als u uw voorraad wilt aanvullen voordat wij het product niet meer leveren,
neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Als dit niet direct op u van
toepassing is, stuur dit dan door naar de gebruiker van deze producten.
Als onze bestaande voorraden eenmaal op zijn, zullen we het product niet meer
in ons aanbod hebben.
We willen u de mogelijkheid geven om de bestaande voorraad vast te leggen voor
uw toekomstige behoeften.

Zo helder? :-)

groet, Gertjan.

rob040

Golden Member

Ah, het was maar het halve verhaal... ;-) Helder!

dijkmane

Golden Member

update :

omdat ik toch wilde weten hoe goed mn oxco nu stond afgesteld, op zoek gegaan naar een referentie.
deze gevonden in een GPSDO.
voor een euro of 80 had ik die in huis.

een goede plek gevonden voor de antenne en met lady heather zie ik steeds tussen de 7 en 9 satelieten in de lucht.

vervolgens scoop aan en de GPSDO op Ch2 en de oxco op Ch1, de trigger op Ch2 en zien wat de oxco doet.
die liep snel naar links, oxco te snel, dus afregelen.
ging steeds iets langzamer, tot ik op het einde van het regelbereik kwam, tik, tik, tik.
ocxo stond al een maand of wat aan..

ik kom regelbereik te kort.
uiteindelijk heb ik R9 vervangen door een geschikte weerstand van 14k7. ( farnell nr 9500259 )
daarna de oxco weer een dag laten stabiliseren en weer afregelen.

dit scherm zie ik al meer dan een uur nu, beide traces staan stil....

lijkt me wel goed nu :-)

In no Sense, Nonsense
RAAF12

Golden Member

Wat ook leuk is de X en Y ingang gebruiken dan krijg je een Lissajous curve op het scherm!