Slechte aarding

Evarist

Golden Member

Op 29 augustus 2020 17:07:58 schreef evelo:
Ik ken drie methodes om een aarding te meten:

1. Met twee hulpmeetpinnen en de aardingsscheider dicht. Dan meet je de aardingsimpedantie = de aardingslus/pin(nen) en alle equipotentiale verbindingen er bij.

Een aarding moet steeds ondubbelzinnig te lokaliseren zijn.

Die meting levert bij mij weinig verschil op. De equipotentiaalverbindingen liggen er maar er is niets aangesloten. We zitten nog op bloot beton.

Leg eens beter uit hoe een aarding ondubbelzinnig te lokaliseren moet zijn? Is die foto voldoende?

Nihil est verum, quod non probatur primo.
evelo

Golden Member

Een foto kan nooit kwaad maar ik bedoel eerder de locatie van de aardingsonderbreker en hoe de geel/groene geleiders aangesloten zijn.

Soms zie ik aardingsonderbrekers waarop verschillende 16mm² geel/groene geleiders zijn aangesloten die vertrekken in alle richtingen en niemand die weet aan welke kant nu de aardingspin eigenlijk zit.

In een gewone woning is het meestal wel duidelijk, in bvb oude appartementsgebouwen of schoolgebouwen soms al heel wat minder.

Als het niet duidelijk is kan er een aardingsplan gevraagd worden.

Meerdere aardingen moeten trouwens ook altijd met elkaar verbonden zijn binnen een zelfde elektrische installatie.

Bvb een aardingspin in de woning en dan nog eentje in een tuinhuis 50m verder is niet toegelaten als die niet met elkaar verbonden zijn met een geel/groene geleider.

Evarist

Golden Member

Is het goed als ik een inplantingsplan maak met daarop een aanduidingen van de aarding(en)?

Ik heb weer even kunnen denken. Er wordt soms een aardmat gelegd. Graag wat meer uitleg hierover.

Ik heb een oppervlakte van 15m x 10m die nog met aarde van de bouw 60cm gaat opgehoogd worden. Kan ik daar een aardmat plaatsen?

Nihil est verum, quod non probatur primo.
big_fat_mama

Zie Paulinha_B

@evelo:
* voor uw eerdere bericht mijn hartelijke dank, ik keek er naar uit. Maar het is me niet duidelijk hoe dat zit met die drie metodes: zijn die alle drie bruikbaar voor een keuring, m.a.w. mag/kan/zal een keurder ze alledrie toepassen, alnaargelang noodzaak of voorkeur?

* voor uw laatse "Meerdere aardingen moeten trouwens ook altijd met elkaar verbonden zijn binnen een zelfde elektrische installatie" : ik heb me ooit verloren gezocht in het kantoorgebouw van een bekend ladderhandelaar in Aartselaar :) Het was in de tijd van de karakterterminals met RS-232, eentje ging maar steeds kapot, altijd weer de RS232-drivers eruit hetzij in de terminal hetzij aan de andere kant, in de server. Nu wisten we wel dat correcte aarding op pen 1 van de DB25 belangrijk was, en daar was ook op gelet. Na veel vragen en onderzoeken bleek deze ene terminal gevoed te worden uit een rood stopcontact, en de rode stopcontacten waren ooit geplaatst op aanbeveling van IBM, wellicht stond er ooit een S38 of zo. En de rode stopcontacten hadden een eigen aardnet, dat zeer bewust NIET verbonden was met de andere aardingen... want zo schreef IBM het voor. Zoals zo vaak gebeurt was de oplossing eenvoudig, toen eenmaal de diagnose gesteld was.

* "een aardingspin in de woning en dan nog eentje in een tuinhuis 50m verder is niet toegelaten als die niet met elkaar verbonden zijn met een geel/groene geleider." Ja, zeker. Dient daar niet bij gesteld "een geel-groene geleider van voldoende diameter" en is die voldoende diameter niet minstens dezelfde als die van de beschermde voedingskabel? Zijn er geen omstandigheden waar het zelfs een maatje meer moet zijn, bv. voeding 2,5 carré => aarding 4 carré?

[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 29 augustus 2020 18:02:30 (16%)

hoe beter de vraag geschreven, zoveel te meer kans op goed antwoord
big_fat_mama

Zie Paulinha_B

Op 29 augustus 2020 16:59:30 schreef Lead Acid:Ik heb trouwens ook niet geschreven van zout in het putje te gieten .

Hmhm.

Emmer water met heel veel keukenzout naast de aardingspin gieten .

[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op 29 augustus 2020 18:10:09 (19%)

hoe beter de vraag geschreven, zoveel te meer kans op goed antwoord

@BFM u snapt ook het verschil niet !

evelo

Golden Member

Op 29 augustus 2020 17:55:38 schreef big_fat_mama:
@evelo:
* voor uw eerdere bericht mijn hartelijke dank, ik keek er naar uit. Maar het is me niet duidelijk hoe dat zit met die drie metodes: zijn die alle drie bruikbaar voor een keuring, m.a.w. mag/kan/zal een keurder ze alledrie toepassen, alnaargelang noodzaak of voorkeur?

* voor uw laatse "Meerdere aardingen moeten trouwens ook altijd met elkaar verbonden zijn binnen een zelfde elektrische installatie" : ik heb me ooit verloren gezocht in het kantoorgebouw van een bekend ladderhandelaar in Aartselaar :) Het was in de tijd van de karakterterminals met RS-232, eentje ging maar steeds kapot, altijd weer de RS232-drivers eruit hetzij in de terminal hetzij aan de andere kant, in de server. Nu wisten we wel dat correcte aarding op pen 1 van de DB25 belangrijk was, en daar was ook op gelet. Na veel vragen en onderzoeken bleek deze ene terminal gevoed te worden uit een rood stopcontact, en de rode stopcontacten waren ooit geplaatst op aanbeveling van IBM, wellicht stond er ooit een S38 of zo. En de rode stopcontacten hadden een eigen aardnet, dat zeer bewust NIET verbonden was met de andere aardingen... want zo schreef IBM het voor. Zoals zo vaak gebeurt was de oplossing eenvoudig, toen eenmaal de diagnose gesteld was.

* "een aardingspin in de woning en dan nog eentje in een tuinhuis 50m verder is niet toegelaten als die niet met elkaar verbonden zijn met een geel/groene geleider." Ja, zeker. Dient daar niet bij gesteld "een geel-groene geleider van voldoende diameter" en is die voldoende diameter niet minstens dezelfde als die van de beschermde voedingskabel? Zijn er geen omstandigheden waar het zelfs een maatje meer moet zijn, bv. voeding 2,5 carré => aarding 4 carré?

Als we het even bij huishoudelijke installaties houden:

In 99% van de gevallen meet ik met de aardingsscheider open en met de twee hulpmeetpinnen van het meettoestel.
Dat is de meest zekere methode.

De eerste methode is soms nogal moeilijk. Bijvoorbeeld in een appartementsgebouw in een stadscentrum waar de aardingsscheider in de kelder zit.
Dan probeer ik met de seriemeting op voorwaarde dat die een realistische waarde aangeeft; geen 0,3ohm of zo.

Inderdaad diameter beschermingsgeleider minstens gelijk aan die van de voedingsgeleiders. In huishoudelijke installaties heb ik geen weet van het toepassen van dikkere beschermingsgeleiders. Behalve dan misschien de hoofdequipotentiale verbindingen in minstens 6mm².

@evarist
Je kan de positie van de aardingspinnen op je situatieplan zetten.
Aardmatten zijn niet gebruikelijk in woningen, ook moeilijk te controleren als ze in de grond zitten.

big_fat_mama

Zie Paulinha_B

Op 29 augustus 2020 18:24:58 schreef Lead Acid:
@BFM u snapt ook het verschil niet !

Het staat u vrij het wat duidelijker te omschrijven of uit te leggen ;)

hoe beter de vraag geschreven, zoveel te meer kans op goed antwoord

Op 29 augustus 2020 17:07:58 schreef evelo:
En dan hoop je dat die equipotentiale verbindingen ook ergens een goede connectie hebben met de aarde bvb metalen waterleiding of metalen constructie van het gebouw.

Ik denk dat daar net de crux van het verhaal zit. Ik weet niet hoe het in België gaat, maar in Nederland worden gas en water vrijwel zonder uitzondering met kunststof leidingen binnengebracht. Vandaar mijn opmerking dat het hele equipotentiale gebeuren helemaal nergens meer een aardverbinding heeft zodra je de aardscheider open zet.
En als je zoals Evarist ergens hoog in de Ardennen bezig bent dan zal de constructie van het gebouw ook weinig contact met aarde hebben.
Zo'n seriemeting heeft dan ook alleen maar zin als je nog een aardverbinding hebt die beter is dan de aardpen die je wil meten.

evelo

Golden Member

Dat klopt, in veel gevallen lukt een seriemeting niet.

Dan moet het toch met de pinnen van het meettoestel. Bijvoorbeeld zoeken naar een metalen rooster van de riolering in de straat en daar een pin tussenwringen om toch maar contact te maken.

Of soms zie je nog een stuk oude metalen gasbuis/waterbuis zitten naast de nieuwe kunststof buis en kan je daarop aansluiten.

Het is soms best wel wat improviseren.

Evarist

Golden Member

Water is Socarex leiding.
Gas (propaan) is koper.
Dit zou de aarding kunnen verbeteren want de citerne is ook geaard.

Nihil est verum, quod non probatur primo.

Het idee achter een aardnet is 1; om een groot oppervlakte verbinding met de grond te maken, vergelijkbaar met een lange aard elektrode. 2; Dus hoe fijnmaziger en groter je het net maakt hoe groter het raakvlak. een dikke aardpen heeft ook een groter oppervlak met de grond. Maak een net met pers C klemmen en niet met schroefklemmen in de grond. Sluit het net minstens 2x aan op je ringleiding onder de fundering! Een diepe aardelektrode geeft niet per devenitie een goede aarde, de zuur en mineraal graad is hier mede bepalend.

De spanning is te snijden, welke mes moet ik daarvoor gebruiken?
evelo

Golden Member

In grote elektrische installaties, met een groot grondoppervlak bedoel ik dan, is het ook aanbevolen om meerdere aardingspinnen te kloppen verdeeld over het oppervlak van de installatie. Bvb ter hoogte van een bijkomend verdeelbord.

1 aardingspin heeft een werkingsgebied in een straal van ongeveer 15m.

Dit om er voor te zorgen dat het aardpotentiaal overal gelijk blijft.

Toeternietoe

Dubbelge´soleerd

Op 29 augustus 2020 20:06:41 schreef Evarist:
Gas (propaan) is koper.j
Dit zou de aarding kunnen verbeteren want de citerne is ook geaard.

De gasleiding moet bij binnenkomst van de woning “geaard” worden, verbonden met je centrale aardpunt. De gasleiding mag niet meetellen met aardverpreidingsweerstand.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
mel

Golden Member

Ik snap nog steeds niet wat een "aardscheider"in Belgie voor nut heeft..
Zoiets is in Nederland ondenkbaar.

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Aardingsonderbreker is enkel nodig bij de keuring om het aardingsnet te kunnen meten los van de huishoudinstallatie .

Dit dient enkel om de aarding van de installatie los te koppelen op het moment dat de spreidingsweerstand gemeten wordt door onder andere de keuringsdiensten zodat er geen andere geleidende delen (delen van de constructie, nutsleidingen) in contact komen met de aardingsstaven of aardingslus.

In België is het enkel de waarde van de staven of lus dat telt bij het meten van de spreidingsweerstand.

Deze zet men open en op de onderkant wordt de meting uitgevoerd. Zoals je ziet los van de installatie, nutsleidinge en constructie.

Mvg

De bedoeling van die scheider is dat je enkel de aardingslus of elektrode van dat gebouw controleert en niet van een incidentele aarding via de waterleiding of iets dergelijks.

Toeternietoe

Dubbelge´soleerd

Verschillen in Belgie en Nederland zijn niet zo groot (op dit gebied)

In NL moet je de aardpin/aarding los halen van de Hoofdaardrail bij een meting. En dus niet vergeten weer vast te zetten.
In België hebben ze er een "aardingsonderbreker" tussen zitten.
Het doel is de aardverspreidingsweerstand van de aardelektrode te meten, zonder dat de meting "vervuild" is door andere min of meer geaarde delen.

Let op: Tijdens de meting is de installatie NIET geaard, en kan zeer gevaarlijk zijn. Dus altijd de installatie spanningsloos maken!

Een wenteltrap hoeft in NL niet geaard te worden, evenals grote aanraakbare (geleidende) delen.
Het is in NL niet gebruikelijk dingen te aarden die niets met de elektrische installatie te maken hebben, uitgezonderd de badkamer.

[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op 30 augustus 2020 10:57:56 (21%)

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
big_fat_mama

Zie Paulinha_B

@Robbe, dank voor dat prentje! Ik heb er wel een nevenvraag bij: voor de verbinding van de aardonderbreker naar de (aardverdeler in de) zekeringenkast wordt 10 carré aangegeven, zou men dat ook mogen uitvoeren met tweemaal 6 carré?

hoe beter de vraag geschreven, zoveel te meer kans op goed antwoord
Jinny

Golden Member

Blijft dat ik anderhalve meter wat kort vind.
Ik zou er per definitie 3 meter in kloppen. (indien mogelijk natuurlijk, als je na anderhalve meter op rots stuit is het spelletje over)
Ik klop met onregelmatige regelmaat aardelektrodes en meet ze.

Ik meen dan ook wel te mogen menen dat ik een beetje weet waarover ik spreek.
Voor de goede orde, hier had ik er al iets over gezegd.

Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl.. Gaat ook door voor 'Wilt wief' naar horen zeggen
big_fat_mama

Zie Paulinha_B

Zoiets is in Nederland ondenkbaar.

Met enige moeite onthoud ik me van commentaar betreffende het Nederlandse denkvermogen :+

hoe beter de vraag geschreven, zoveel te meer kans op goed antwoord
Jinny

Golden Member

Zoals wij maar stil onze klep houden over onze zuiderburen.. :+ :+

Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl.. Gaat ook door voor 'Wilt wief' naar horen zeggen

Op 30 augustus 2020 10:53:53 schreef big_fat_mama:
@Robbe, dank voor dat prentje! Ik heb er wel een nevenvraag bij: voor de verbinding van de aardonderbreker naar de (aardverdeler in de) zekeringenkast wordt 10 carré aangegeven, zou men dat ook mogen uitvoeren met tweemaal 6 carré?

Afhankelijk van de installatie moet de aardverbinding naar de zekeringkast minimum 6# zijn, meer mag dus ook. Meerdere // zetten zou ik persoonlijk niet doen en ik weet niet of dit mag. Dit zou ikzelf aan een keurder moeten vragen. Het prentje dat ik mee gaf is enkel ter illustratie om de aardingsonderbreker aan te geven en de situatie wat duidelijker te maken.
Die 16# naar zekeringkast op het prentje is niet bindend.

Voor de rest sluit ik mij aan bij de eerder gegeven tip van Jinny en de staven dieper slaan indien mogelijk.

Mgv

Jinny

Golden Member

Ter info, vanaf de aardpin tot de aardrail gebruik ik altijd 25qmm
Ook omdat deze afstand in bestaande bouw (wat mijn werk in de regel is) niet altijd kort is.
Het wil zomaar wel eens 4 a 5 meter zijn..

Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl.. Gaat ook door voor 'Wilt wief' naar horen zeggen